Allmänhetens frågestund

Alla är välkomna som åhörare på regionfullmäktiges sammanträden. Vid varje sammanträde avsätts tid för allmänhetens frågor, vanligtvis 30 minuter. Då har du möjlighet att säga din mening eller ställa en fråga till de förtroendevalda.

Du behöver inte boka tid eller föranmäla att du vill komma till mötet. Det du däremot behöver göra är att hålla reda på när själva mötet är och när under mötet allmänhetens frågestund är. Den informationen hittar du via länken längre ner.

Det finns också möjlighet att i förväg skicka in en fråga till allmänhetens frågestund. Din fråga till allmänhetens frågestund skickar du in genom nedan frågeformulär senast kl. 12.00 två dagar före sammanträdet. Du kan alltid följa fullmäktiges sammanträde via webb-tv.

Om du vill veta mer om allmänhetens frågestund kan du läsa punkt 28 i regionfullmäktiges arbetsordning.

Skicka in din fråga till allmänhetens frågestund

Senast uppdaterad: 26 februari 2021