Allmänhetens frågestund

Alla är välkomna som åhörare på regionfullmäktiges sammanträden. Vid varje sammanträde avsätts tid för allmänhetens frågor, vanligtvis 30 minuter. Då har du möjlighet att säga din mening eller ställa en fråga till de förtroendevalda.

Du behöver inte boka tid eller föranmäla att du vill komma till mötet. Det du däremot behöver göra är att hålla reda på när själva mötet är och när under mötet allmänhetens frågestund är. Den informationen hittar du via länken längre ner.

Om du vill veta mer om allmänhetens frågestund kan du läsa punkt 28 i regionfullmäktiges arbetsordning.

Senast uppdaterad: 13 maj 2019