Kronobergspanelen

Kronobergspanelen är Region Kronobergs webbpanel. Deltagarna får möjlighet att via en webbenkät lämna synpunkter på frågor om ämnen som är aktuella för Region Kronoberg, både om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik  och regional utveckling.

Resultatet av undersökningarna blir en del i Region Kronobergs underlag inför kommande politiska beslut. Webbenkäterna genomförs några gånger om året.

I panelen deltar cirka 1000 slumpvis utvalda personer från hela Kronoberg. Några undersökningar genomförs även i samarbete med Region Skåne, Region Halland och Region Blekinge och gäller då gemensamma frågor som t.ex. frågor relaterade till södra sjukvårdsregionen eller kollektivtrafik.

Genomförda undersökningar

Hälso- och sjukvård: Södra sjukvårdsregionen - regionalt samarbete, medborgarundersökning mars 2018 (öppnas i nytt fönster)

Länstrafiken - medborgarundersökning november_2018 (öppnas i nytt fönster

Närmare Kronobergaren 2019 (öppnas i nytt fönster)

Uppföljning Närmare Kronobergaren 2020 (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 7 september 2021