Medborgarförslag

Alla som bor i Kronobergs län, även barn och ungdomar, kan skriva till regionfullmäktige och lämna egna förslag på förändringar och förbättringar inom Region Kronobergs ansvarsområde. Förslaget ska vara tydligt och endast omfatta ett ämne. Ett medborgarförslag beslutas alltid av regionfullmäktige eller av styrelsen/nämnderna och därmed är svarstiden lite längre än för andra ärenden.

När du skickat in ditt förslag meddelar vi dig om och när regionfullmäktige eller regionstyrelsen ska behandla förslaget. Du har då möjlighet komma och kort presentera ditt förslag och svara på eventuella frågor från de förtroendevalda. Du måste i ditt förslag skriva namn, adress och telefonnummer. 

Tänk på att ett medborgarförslag i princip alltid är en allmän och offentlig handling. Det betyder att allmänheten har rätt att ta del av alla uppgifter som lämnas i medborgarförslaget.

Använd gärna formuläret här nedanför eller skriv på papper och skicka till: Medborgarförslag, Region Kronoberg, 351 88 Växjö.

Lämna medborgarförslag

Alla fält måste fyllas i för att du ska kunna skicka in ditt förslag. 

Så arbetar Region Kronoberg med dataskyddsförordningen 

Senast uppdaterad: 30 maj 2022