Bilden saknar en alternativtext.

Folkhälsostipendium

Vi vill uppmuntra insatser i Kronobergs län. I år delar vi ut ett stipendium på 40 000* kronor. Det är folkhälsoberedningen som tar beslut om och delar ut stipendiet, på uppdrag av regionfullmäktige.

Årets tema

2020 vill vi särskilt uppmärksamma föreningar, organisationer eller personer som bidrar till att främja psykisk hälsa och/eller motverka psykisk ohälsa.

Utlysningen för 2020 är stängd. Stipendiet delas ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde den 28 oktober.


Kriterier för folkhälsostipendiet:

  • Folkhälsostipendiet kan sökas av enskilda personer, ideella föreningar, organisationer och institutioner. Stipendiet beviljas endast vid ett tillfälle per stipendiat och avser inte finansiering av regelbundna studier vid universitet.
  • Ansökan skall avse folkhälsoarbete som ryms inom folkhälsoberedningens uppdrag och mål för arbetet med social hållbarhet och jämlik hälsa. Det ska grundas utifrån den regionala utvecklingsstrategin samt den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Både små och stora insatser premieras.
  • Det ska ha en anknytning till Kronobergs län.
  • Stipendiet kan inte beviljas till redan offentligt finansierad verksamhet.

*Summan kan fördelas på en eller flera stipendiater. 

Kontakt

Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 41

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020