Framtidens vård

Kronoberg växer och den medicinska och tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter, behov och förväntningar. För att kunna möta utvecklingen, bemanna med rätt kompetens och skapa en långsiktigt hållbar ekonomi måste hälso- och sjukvården vara annorlunda imorgon jämfört med idag.

Senast uppdaterad: 3 november 2021