Folkhälsostipendium

Vi vill uppmuntra insatser som bidrar till en god hälsa i Kronobergs län. För 2022 delar vi ut ett stipendium på 40 000 kronor*. Det är folkhälsoberedningen som tar beslut om och delar ut stipendiet, på uppdrag av regionfullmäktige.

Tema 2022

2022 vill vi särskilt uppmärksamma goda ledare och förebilder för unga. Med årets tema vill Region Kronoberg uppmärksamma personer som är goda ledare och förebilder, samt föreningar och organisationer som arbetar aktivt med att stärka goda ledare för unga.

Utlysningen är nu öppen. Välkommen att nominera dig själv eller någon annan till stipendiet. 

Stipendiet delas ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde 26 oktober.

Kriterier för folkhälsostipendiet:

  • Folkhälsostipendiet kan sökas av enskilda personer, ideella föreningar, organisationer och institutioner. Stipendiet beviljas endast vid ett tillfälle per stipendiat och avser inte finansiering av regelbundna studier vid universitet.
  • Ansökan skall avse folkhälsoarbete som ryms inom folkhälsoberedningens uppdrag och mål för arbetet med social hållbarhet och jämlik hälsa. Det ska grundas utifrån den regionala utvecklingsstrategin samt den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Både små och stora insatser premieras.
  • Det ska ha en anknytning till Kronobergs län.
  • Stipendiet kan inte beviljas till redan offentligt finansierad verksamhet.

*Summan kan fördelas på en eller flera stipendiater. 

Kontakt

Anders Fransson

Utvecklingsledare

Senast uppdaterad: 7 september 2022