Folkhälsostipendium

Vi vill uppmuntra insatser som bidrar till en god hälsa i Kronobergs län. För 2021 delar vi ut ett stipendium på 40 000 kronor*. Det är folkhälsoberedningen som tar beslut om och delar ut stipendiet, på uppdrag av regionfullmäktige.

Tema 2021

2021 vill vi särskilt uppmärksamma insatser och aktiviteter som bidragit till att bryta isolering och motverka ensamhet. Välkommen att nominera dig själv eller någon annan till stipendiet. Sista dag att nominera är 5 september.

Stipendiet delas ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde 27 oktober.

Kriterier för folkhälsostipendiet:
  • Folkhälsostipendiet kan sökas av enskilda personer, ideella föreningar, organisationer och institutioner. Stipendiet beviljas endast vid ett tillfälle per stipendiat och avser inte finansiering av regelbundna studier vid universitet.
  • Ansökan skall avse folkhälsoarbete som ryms inom folkhälsoberedningens uppdrag och mål för arbetet med social hållbarhet och jämlik hälsa. Det ska grundas utifrån den regionala utvecklingsstrategin samt den länsgemensamma folkhälsopolicyn. Både små och stora insatser premieras.
  • Det ska ha en anknytning till Kronobergs län.
  • Stipendiet kan inte beviljas till redan offentligt finansierad verksamhet.

*Summan kan fördelas på en eller flera stipendiater. 

Kontakt

Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 41

Senast uppdaterad: 21 maj 2021