Framtidens vårdbyggnader

För att möta våra patienters framtida vårdbehov och för att ge våra medarbetare en attraktiv och bra arbetsmiljö, behöver Region Kronoberg förbättra sina vårdlokaler genom både ombyggnationer och nybyggnationer.

Flera satsningar görs för att möta framtidens sjukvård och ett arbete pågår för att skapa en helhetsbild över behovet, vilket är en viktig del för att fortsatt kunna planera och prioritera framtida investeringar.

Målet är att bygga lokaler så att Region Kronoberg på bästa sätt kan möta framtidens hälso- och sjukvård med hög kvalitet och patientsäkerhet.

Region Kronoberg vill:

  • kunna erbjuda en bättre vårdmiljö för våra patienter
  • kunna erbjuda en bättre och mer attraktiv arbetsmiljö för regionens medarbetare
  • skapa förutsättningar för att utveckla arbetssätt för en effektivare och säkrare vård

Kontakt

Jessika Andersen

Planeringschef

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021