Forskning

Hälso och sjukvården står inför stora omställningar med en åldrande befolkning, en nationell kunskapsstyrning som ska ge bästa möjliga vård nära invånarna med stöd av digitala verktyg. Samtliga omställningar behöver utvärderas och beforskas då dagens forskning är framtidens vård.

I linje med ovan har Region Kronoberg som mål att utöka samverkan med universitet och högskolor med särskild satsning på att öka och tillvarata medarbetarnas forskarkompetens för att på så sätt bli en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda en god vård till kronobergarna där det är en jämlikhet för alla medborgare att få delta i forskning. 

För att nå målet att vara en kvalitetsstyrd region krävs det att vi både skapar och tar till oss ny kunskap. Vi måste också reflektera över vad mätningar, resultat och avvikelser innebär för vår organisation och för patienter och medborgare.

Sök publicerad forskning, öppnas i nytt fönster

Sök pågående forskning, öppnas i nytt fönster

FoU Kronoberg, vår forsknings- och utvecklingsenhet, vårdgivarwebben, öppnas i nytt fönster

På Vårdgivarwebben, som främst är till för vårdpersonal, hittar du information om den forskning som vi bedriver just nu och aktuella projekt.

Vårdgivarwebben, forskning och utveckling,öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 18 januari 2021