Rättspsykiatri

På Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö vårdas främst patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård, men även patienter från Kriminalvården.

Här hittar du information som berör brottsoffer eller närstående till patienter på kliniken och hur ni går tillväga för att söka vårdplats.

Kliniken har en forskningsenhet som bedriver spännande projekt i syfte att föra den rättspsykiatriska forskningen framåt och förbättra vården för våra patienter.

Mer information om kliniken

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020