1177-vårdguiden. Kontaktvägar: telefonnummer, webbsida, e-tjänster, UMO/YOUMO. På e-tjänsterna kan man boka tid, förnya recept, beställa journalkopior och se aktuella recept.

E-tjänster

På 1177.se finns Region Kronobergs information till den som vill veta mer om vård, sjukdomar, behandlingar med mera. Det är här din mottagning visar upp utbud, kontaktvägar och e-tjänster. 1177 är också det nationella telefonnumret för sjukvårdsrådgivning.

1177 Vårdguiden ägs gemensamt av landsting och regioner och förvaltas av Inera AB. 1177 Vårdguiden innehåller flera delar. En är sjukvårdsrådgivning i telefon, en annan UMO, ungdomsmottagning på nätet. På 1177.se finns fakta och råd om sjukdomar och behandlingar, kontaktuppgifter till vården, e-tjänster och information om patienträttigheter.

1177 Vårdguidens olika delar

Kontaktuppgifterna i Hitta och jämför vård (kontaktkorten på 1177.se) hämtas från två håll; dels från verksamhetskatalogen och dels från ett verktyg som heter kontaktkortsadministration.

Från verksamhetskatalogen förs uppgifter över till kontaktkorten med automatik. Dessa uppgifter kan kompletteras via kontaktkortsadministrationen, genom att man till exempel lägger upp det utbud som mottagningen erbjuder.

Det är oftast samma person som har behörighet till kontaktkortsadministrationen och verksamhetskatalogen.

Verksamhetskatalogen administration, öppnas i nytt fönster

Om verksamhetskatalogen, öppnas i nytt fönster

Kontaktkortsadmin, öppnas i nytt fönster

Om kontaktkortsadmin, öppnas i nytt fönster

E-tjänsterna på 1177.se kommer man åt genom att logga in med e-legitimation. Med hjälp av e-tjänsterna kan patienter boka om, boka av eller boka ny tid på sin mottagning. De kan förnya hjälpmedel, hantera sina barns vårdkontakter, läsa sin journal, hantera sina intyg med mera.

Vårdpersonalens verktyg för att hantera ärenden (byts ut under vården till adressen nedan)

Ny adress till personalverktyget 

Om webbtidboken i Kronoberg

Om e-tjänster på 1177.se, hela Sverige, öppnas i nytt fönster

Om e-tjänster i Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Nationella texter om sjukdomar, behandlingar, rättigheter med mera kan kompletteras med regionala kronobergstillägg, när dessa tillägg är till hjälp för besökaren. Vi kan också publicera lokala artiklar, teman och nyheter.

För den som arbetar i vården finns en sida med tips och material för hur man kan använda 1177.se.

1177.se för vårdpersonal, öppnas i nytt fönster

Det finns också en sida med material att använda vid behov.

1177.se, material, öppnas i nytt fönster

För publicering på 1177.se regionalt finns utsedda 1177-skribenter samt en regional redaktör.

Om publicering på 1177.se, öppnas i nytt fönster

Inlogg för 1177-skribenter (använd sithskort), öppnas i nytt fönster

1177 är det nationella telefonnumret för sjukvårdsrådgivning som kan nås dygnet runt. Telefonsjuksköterskorna har hög kompetens och lång erfarenhet av sitt yrke. I Kronoberg arbetar ett 20-tal sjuksköterskor på telefonrådgivningen. De tar emot cirka 100 000 samtal om året.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. Här finns svar på fårgor om sex, hälsa och relationer. Alla landsting och regioner står bakom UMO.

UMO, ungdomsmottagning på nätet, öppnas i nytt fönster

YOUMO är ungdomsmottagning på nätet på olika språk.

YOUMO, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 24 oktober 2018