E-tjänster

Region Kronoberg erbjuder e-tjänster till invånare via 1177.se och andra plattformar.

På 1177.se finns fakta och råd om sjukdomar och behandlingar, kontaktuppgifter till vården, e-tjänster och information om patienträttigheter.

Det är också möjligt att ha videomöten med patienter via Cosmic.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021