IT-stöd röntgen, mammografi och klinisk fysiologi

Sedan september 2022 har Region Kronoberg ett nytt system för IT-stöd för röntgen, mammografi och klinisk fysiologi. Systemet är det primära arbetsverktyget inom röntgen, mammografi och klinisk fysiologi.

Det nya systemet stödjer hela processen från remiss, bokning, dokumentation, granskning och lagring av bilder samt ett regiongemensamt multimediaarkiv (även kallat RIS, PACS och VNA). Systemet blir en helt ny plattform för medicinsk multimedia i form av bilder och video för hela hälso- och sjukvården. Medicinsk multimedia kommer bli en integrerad del i Cosmic och förbättra både arbetsflöden och patientsäkerhet.

Senast uppdaterad: 8 november 2022