Tolk och översättningar

Språkservice är vår förstaleverantör av tolktjänster. Det innebär att Språkservice alltid ska kontaktas först vid tolkuppdrag. I de fall tjänsten inte kan utföras kontaktas nr 2 Semantix.

Boka tolk

Första gången du kontaktar ny leverantör av tolktjänster

Första gången du kontaktar en ny leverantör måste du registrera dig som kund hos dem.

Boka tolk eller registrera dig som kund

Om ingen av våra upphandlade byråer kan leverera en tolk kan du ta hjälp av medarbetare i Region Kronoberg som har anmält sig som språktolkar.

Språktolkar, öppnas i nytt fönster (intern länk)

Tolktjänster

Det bästa är att boka tolk så tidigt som möjligt, för att säkerställa att det finns tolk tillgängligt till just den tiden ni vill ha.

Bokning som sker:

 • 14 dagar innan: bekräftas senast tre dagar efter bokning
 • 6 dagar innan: bekräftas senast kl. 15, 4 dagar innan
 • 5-2 dagar innan: bekräftas senast kl. 15, 2 dagar innan
 • 1 dag innan: bekräftas samma dag 8-17
 • samma dag ska bekräftas omgående.

Akuta bokningar görs alltid via telefon.

Om leverantören avbokar ett uppdrag måste det ske senast kl. 12 dagen innan tolkningstillfället. Om de avbokar senare kan enheten få ersättning för det.

Leverantörerna erbjuder följande tjänster för tolkning:

Kontakttolkning

Bokning av en tolk som fysiskt deltar vid tolkningen. Tjänsten bokas i förväg, gärna upp till 14 dagar innan tolkningstillfället för att vara garanterad att få den tolk man vill ha.

Avbokning av kontakttolk ska ske senast 18 timmar innan uppdraget under kontorstid.

Tolkning via skype

Tjänsten bokas i förväg och är ett alternativ till kontakttolk. Kamera och högtalare krävs för att tjänsten ska kunna användas.

Avbokas senast 4 timmar innan uppdraget under kontorstid.

Telefontolkning

Tjänsten bokas i förväg. Telefontolkarna är tillgängliga mellan kl. 8-17. Avbokas senast 4 timmar innan uppdraget under kontorstid. 

On demand tolkning

On demand tolkning är en tjänst då tolkning behövs för kortare meddelanden och/eller informationsutbyten. Den kan även vara ett alternativ när bokad tolk av någon anledning inte är anträffbar och behovet är omedelbart.

Tjänsten är tillgänglig vardagar kl. 8-17 och erbjuder tolkning inom 5 minuter för de mest frekventa språken, det vill säga Arabiska, Somali, Dari, Bosniska, Kroatiska, Serbiska, Ryska och Tigrinska. Övriga språk varierar mellan de olika leverantörerna, se tabellen längre ner.  

Den som vill ha möjlighet att beställa On demand tolkning måste först vara registrerad som kund och ha ett personligt webbkonto.

För att använda tjänsten krävs en personlig pinkod. Pinkoden beställs via kundtjänst på telefon 0770-457 458.

Ring On demand tolkning: 010-28 00 300.

Språk per leverantör

Språk Språkservice Semantix
Albanska x  x
Arabiska x x
Bosniska x x
Dari x x
Franska   x
Kroatiska x x
Kurmanji    
Persiska x x
Polska    
Ryska x x
Serbiska x x
Somali x x
Sorani x
Spanska x  
Tigrinska x x
Turkiska    
Ukrainska  

Pris för tolkning och översättning

Det är respektive enhet som betalar för sina tolktjänster. Enheterna får en faktura med två delar:

 • Tolkarvode - ersättning till tolken. Priserna gäller oftast per minuter.
 • Tolkförmedling - förmedlingsavgift till företaget som tillhandahåller tolken. Priset avser avgift per tillfälle.

Prislista tolkarvode 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

Prislista tolkförmedling, pdf, öppnas i nytt fönster

Fler prisuppgifter och med detaljerad information för bokning och vilka språk byråerna hanterar finns i:

Avtalskatalogen (intern länk)

Tolkningsbekräftelse

Leverantören skickar en sammanställning via e-post på utfört uppdrag för telefontolkning, on demand tolkning och videotolkning. Underlaget är tänkt att kunna användas för avstämning av faktura.

Problem med tolktjänsterna

Om tolken inte dyker upp, inte kunde genomföra sitt uppdrag eller på annat sätt inte fullföljde sitt uppdrag, kontakta kundtjänst för respektive tolkförmedling.

Barn ska inte användas som tolk

Barn under 18 år ska inte användas för att tolka åt sina föräldrar/närstående/vänner och de ska inte heller vara sin egen tolk i en vårdsituation. Tolk ska alltid användas när patient inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska språket i den utsträckning som krävs för att kunna ge och tillgodogöra sig information som behövs för en säker och god vård. 

Boka tolk

Registrera dig som kund

För att boka tolk hos Språkservice behöver du registrera dig som kund. Tänk på att registrering av nya kundnummer måste ske under kontorstid. För att få ett webbkonto behövs en e-postadress samt ett lösenord som du får vid registreringen. Har din enhet/avdelning ett kundnummer kan du skaffa en personlig inloggning till webbtjänsten.

Registrera dig som kund, öppnas i nytt fönster

Beställ personligt webbkonto, öppnas i nytt fönster

Boka tolk

Boka tolk via webben, öppnas i nytt fönster

Via mail: info@sprakservice.se

Via fax: 040-28 62 01

On demand tolk: 010-28 00 300 (För att använda tjänsten behöver du en personlig pinkod som du får från Språkservice kundtjänst)

Kundtjänst

Språkservice har en kundtjänst som kan hjälpa dig med frågor eller problem med tolktjänsterna. Kundtjänsten är öppen dygnet runt.

Telefon: 0770-457 458

Hantera flera olika kundnummer

Genom webbportalen får du god översikt över både planerade och genomförda uppdrag samt vid behov möjlighet att reklamera uppdrag. Samordnare av tolkbeställningar, chef eller fakturahanterare kan begära att få behörighet och därmed överblick till de kundnummer som finns på avdelningen. Då kan du till exempel ta fram veckoplaneringar för avdelningen, öka samordningen av tolkningsuppdrag, samt få fram historik över beställningar. Statistiken över genomförda uppdrag finns kvar i 6 månader.

Upplägg av samordnade kundnummer anges i webbformuläret för kundregistrering, eller genom att kontakta Språkservice kundtjänst.

Boka tolk

Via Semantix kundportal, öppnas i nytt fönster

Via telefon: 0770-45 74 00 (öppet dygnet runt)

Registrera dig som kund

För att kunna göra webbokningar i kundportalen behöver du registrera dig som kund på Semantix webbplats. Använd avdelningens gemensamma e-postadress när du registrerar er som kund. Då har alla samma inloggning och en gemensam e-post.

Registrera dig som kund på Semantix.se

För att kunna göra webbokningar i kundportalen behöver du förutom att registrera dig som kund också ett användarkonto, det kan du få genom att skicka ett mail till etolk@semantix.se.

För skriftliga översättningar använder vi Stratcore.
Stratcore, öppnas i nytt fönster

Översatt patientinformation finns på 1177.se. 

1177.se, öppnas i nytt fönster

Om du behöver en mer specifik översättning får din enhet bekosta det själv. Så här gör du då:

 • Kolla om informationen redan finns översatt på 1177.se. Använd då den. Om den finns, men bara på svenska, använd 1177-texten som underlag för översättningen.
 • Den text du lämnar för översättning ska vara tydlig och mottagaranpassad, ha rätt typsnitt och regionens logotyp.
 • Begär ett kostnadsförslag från Stratcore.
 • Gör beställningen och ange vilket/vilka språk och i vilket format du vill ha texten (pdf*, Word).

*Pdf är ett bra val om texten har ett annat alfabet.

För översättning av känslig information och journaler ska underlaget skickas med rekommenderad post till Stratcore via:

REK-Post till:
Peter Bailey
Stratcore AB
Generalsvägen 34B
18451 Österskär

Kontaktperson på Stratcore

Peter Bailey 
peter.bailey@stratcore.com
08-410 388 03, 0708-53 91 55

Kontakt

Johan Wallén
Upphandlare

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022