Privata vårdgivare

Denna sida riktar sig till Region Kronobergs samverkanspartners verksamma enligt LOF (Lag om ersättning för fysioterapi), LOL (Lag om läkarvårdsersättning och LOU (Lag om offentlig upphandling).

Lagar, regler och riktlinjer som är gemensamma för samtliga utförare finns i menyn till vänster. Ytterligare information nås via länkar nedan.

Senast uppdaterad: 25 april 2018