Lagar inom hälso- och sjukvård

En sammanställning av viktiga lagar inom hälso- och sjukvården. Alla länkar går till myndigheternas webbplatser eller lagtexter.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022