Vård av personer från andra länder

Region Kronoberg ansvarar för sjukvård, tandvård och hälsoundersökningar för asylsökande och nyanlända. I Asylhandboken hittar du information om vad som gäller. I Turisthandboken finns information om vilken vård personer från olika länder har rätt till när de är i Sverige.

Kostnadsfri Covid-19 provtagning, vård och behandling för alla i länet, pdf, öppnas i nytt fönster

Covid19:

Infoblad på olika språk från Folkhälsomyndigheten

Frequently asked questions about Covid19 in English

 Oavsett ursprung ska alla bemötas och bedömas professionellt. Alla har inte rätt till subventionerad hälso- och sjukvård, men ingen får avvisas på grund av bristande betalningsförmåga när de söker vård.

Barn boende i Kronoberg har rätt till all hälso- och sjukvård upp till 18 års ålder.

Vem är patienten? Kunskapsstöd för vårdpersonal som registrerar i Cosmic, pdf, öppnas i nytt fönster

Beställ foldern som trycksak i Weblord.

Språkstöd för mödrahälsovården

Vem är patienten?

En patient som sökt asyl i Sverige tilldelas ett LMA-kort (LMA=Lagen Om Mottagande av asylsökande). LMA-kortet har ett nummer som följer personen genom hela asylprocessen fram till slutgiltigt beslut. Det är inget ID-kort men ska alltid visas upp vid besök i vården.

LMA-kortet är ett kvitto på personens asylansökan. En patient som har ansökt om asyl i Sverige har ingen folkbokföringsadress och inget svenskt personnummer. Se i asylhandboken vilken rätt patienten har till vård samt vad patienten ska debiteras.

När en asylsökande fått uppehållstillstånd tilldelas hen ett svenskt personnummer men inte alltid en folkbokföringsadress. 
Se även i dessa fall i asylhandboken för att se patientens rätt till vård samt vad patienten ska debiteras.

Asylhandboken

En patient som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Se i asylhandboken för att se patientens rätt till vård samt vad patienten ska debiteras.

Papperslös är ett annat begrepp som ibland används istället för tillståndslös, det vill säga en person som saknar tillstånd att vara i Sverige.

Asylhandboken

En patient som tidigare varit folkbokförd i Sverige men flyttat till ett annat land. En patient som är utvandrad har svenskt personnummer men ingen folkbokföringsadress i Sverige. Sök i turisthandboken på det landet patienten är folkbokförd i för att se patientens rätt till vård samt vad patienten ska debiteras.

Turisthandboken

En patient som aldrig varit folkbokförd i Sverige och inte har svenskt personnummer. Sök i turisthandboken på det landet patienten är folkbokförd i för att se patientens rätt till vård samt vad patienten ska debiteras.

Turisthandboken

Senast uppdaterad: 27 oktober 2022