Vårdval

Vårdval ska bidra till att stärka patientens ställning, öka mångfalden i vården och stimulera utveckling utifrån invånarnas behov.

Vårdval Kronoberg - primärvård

I Kronobergs län har invånarna, genom Vårdval Kronoberg primärvård, själv möjlighet att välja sin vårdcentral. Medborgarna väljer den vårdcentral som passar bäst efter deras behov, och de kan när som helst göra ett nytt val.

Vårdval barn och ungdomspsykiatri (BUP)

Inom Vårdval Kronoberg – specialiserad barn- och ungdomspsykiatri, väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av specialistpsykiatrisk vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. Region Kronoberg använder BCFPI för bedömning av remisser. Efter att patienten/familjen svarat på BCFPI och det finns indikation på en problematik som är aktuella att utreda/behandla inom den del av specialistpsykiatrin som vårdvalet avser, så väljer den sökande vilken vårdgivare man önskar.

Patientavgift

Patienterna betalar vanlig patientavgift, oavsett vilken vårdaktör inom Vårdval BUP man väljer.

Senast uppdaterad: 9 februari 2022