Digitalt patientformulär

Ett digitalt patientformulär är ett strukturerat frågeformulär som skickas till invånaren via 1177. Det finns två typer av formulär, antingen integrerat med Cosmic eller fristående.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021