Primärvårdens jourverksamhet

Nedan hittar du jourverksamheternas riktlinjer, även de som inte är rent medicinska.

Jourverksamhet Ljungby

Felaktigheter på jourlista

2020-05-12

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Ljungby

Frånvaro JLC och akuta bemanningsproblem i offentlig verksamhet

2020-12-01

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Ljungby

Funktionsbeskrivning Beredskap Växjö/Ljungby

2022-01-25

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour

Funktionsbeskrivning Jourläkarcentralen Växjö/Ljungby

2022-01-25

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Ljungby

Hänvisning till annan vårdinrättning

2020-11-18

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Ljungby

Jourbyte

2020-05-12

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Ljungby

Kontakt via messenger funktionsbrevlåda

2020-06-01

|

Gäller för Jourläkarcentralen Ljungby

Kontaktvägar till läkare under jourtid och beredskapspass nattetid

2021-10-14

|

Gäller för Jourläkarcentralen Ljungby

Kontaktvägar till läkare under jourtid och beredskapspass nattetid

2021-10-14

|

Gäller för Jourläkarcentralen Ljungby

Nya jourläkare

2020-11-25

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Ljungby

Patientavgifter på Jourläkarcentralen efter hänvisning från vårdcentral

2020-12-01

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Ljungby

Personsäkerhet vid hembesök i jourverksamhet Region Kronoberg

2020-11-18

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Ljungby

Taxi jourtid

2020-06-01

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Ljungby

Utskick jourschema Västra

2020-11-25

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Ljungby

Jourverksamhet Växjö

Beredskapspass

2021-10-14

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Driftstopp/manuella rutiner

2021-10-19

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Felaktigheter i jourlistan

2020-03-11

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Fotodokumentation på jourläkarcentralen

2020-03-11

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Frånvaro JLC och akuta bemanningsproblem i offentlig verksamhet

2021-10-19

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Funktionsbeskrivning Beredskap Växjö/Ljungby

2022-01-25

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Funktionsbeskrivning Jourläkarcentralen Växjö/Ljungby

2022-01-25

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Glöm inte E-tjänstkort

2019-12-17

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Hänvisning till annan vårdinrättning

2020-11-18

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Information till hyrläkare

2021-03-23

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Introduktion för sjuk- distrikts- och undersköterska

2021-03-21

|

Gäller för Jourläkarcentralen Växjö

Jourbyte

2020-11-18

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Jourledningsansvarig sjuksköterska LAS

2020-02-18

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Kontakt via messenger funktionsbrevlåda

2020-03-11

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Kontaktvägar till läkare under jourtid och beredskapspass nattetid

2021-10-14

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Kontaktvägar till läkare under jourtid och beredskapspass nattetid

2021-10-14

|

Gäller för Jourläkarcentralen Växjö

Ljungby-jour som bemannas av Växjö

2020-11-25

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Nya jourläkare

2020-03-11

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Olika jourpass

2020-11-30

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Patientavgifter på jourläkarcentralen efter hänvisning från vårdcentral

2019-12-17

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Utlämnande av journalkopior.

2020-11-18

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Utskick jourschema Östra Växjö

2020-03-11

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Vid egen sjukdom

2020-11-25

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Adrenalininhalationer på Jourläkarcentralen

2020-02-27

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Checklista hals

2020-03-11

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Checklista urinvägsbesvär

2020-02-27

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Handläggning av stickskador jourtid på Jourläkarcentralen

2020-02-27

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Hantering av geting/bistick samt ormbett

2020-02-27

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Näsblödning

2020-02-27

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Ordination av halskragar

2020-02-27

|

Gäller för Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdens hälsoenhet, Primärvårdens hälsoenhet Växjö

Senast uppdaterad: 9 januari 2020