Hjälpmedel

Oavsett var i vårdkedjan en patient befinner sig ska personen ha samma tillgång till hjälpmedel. Det är användarens behov, oberoende av diagnos, som ska vara vägledande för vilka hjälpmedel som förskrivs. Likaså ska användaren ges möjlighet att känna delaktighet och inflytande vid förskrivning av hjälpmedel.

Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedel som kan förskrivas inom Region Kronoberg

04 03 Hjälpmedel för andning

04 03 06 Inhalatorer

04 03 12 Respiratorer

04 03 18 Syrgasutrustningar

04 03 21 Slemsugar och hostapparater

04 03 27 Andningsmuskeltränare

04 03 30 Andningsluftsmätare

04 06 Hjälpmedel för cirkulationsbehandling

04 06 06 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen

04 06 09 Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för cirkulationsproblem

04 19 Hjälpmedel för att administrera medicin

04 19 04 Hjälpmedel för uppmätning och dosering av medicin för att säkerställa dess rätta användning

04 19 09 Injektionssprutor, engångs

04 19 12 Injektionssprutor, flergångs

04 19 15 Injektionsnålar, engångs

04 19 24 Infusionspumpar

04 24 Materiel och utrustningar för fysiska, fysiologiska och biokemiska tester

04 24 12 Blodanalysmateriel

04 24 27 Personvågar

04 27 Stimulatorer

04 27 06 Stimulatorer för smärtlindring

04 27 15 Ljudstimulatorer

04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet

04 30 Hjälpmedel för värmebehandling eller kylbehandling

04 30 06 Hjälpmedel för kylbehandling

04 33 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt

04 33 03 Sittdynor och underlägg för att bevara hud och vävnad intakt

04 33 06 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande

04 48 Rörelse-, styrke- och balansträningsredskap

04 48 03 Tränings- och ergometercyklar

04 48 15 Arm-, bål- och benträningsredskap

04 48 27 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

05 09 Hjälpmedel för kontinensträning

05 09 03 Inkontinenslarm

05 36 Hjälpmedel för träning av att ändra och upprätthålla kroppspositionen

05 36 03 Ståbarrar och ståstöd

05 36 06 Tippbord

06 06 Övre extremitetsortoser

06 06 12 Handleds-handortoser

06 30 Andra proteser än extremitetsproteser

06 30 03 Peruker

06 30 18 Bröstproteser

Ortopedtekniska hjälpmedel via OTA

  • Arm - och benproteser
  • Hand, fot och benortoser
  • Rigida bålortoser, tygkorsetter, gördlar och bråckbandage
  • Ortpediska skor, behandlingsskor, bekvämskor och barnskor
  • Inlägg och fotbäddar
  • Halskragar

09 03 Kläder och skor

09 03 33 Badkläder

09 06 Kroppsburna hjälpmedel för skydd av kroppen

09 06 03 Huvudskydd

09 07 Hjälpmedel för att stabilisera kroppen

09 07 03 Sittbälten, bälten och selar för att stabilisera kroppen

09 12 Hjälpmedel för toalettbesök

09 12 03 Flyttbara toalettstolar

09 12 09 Toalettstolar

09 12 12 Toalettstolsförhöjningar monterade på ram

09 12 24 Toalettarmstöd och toalettryggstöd som monteras på toaletten

09 18 Stomihjälpmedel

Samlingsdokument för samtliga förbrukningsartiklar, stomi

09 24 Urinavledare

09 24 03 Kvarliggande katetrar

09 24 06 Intermittenta katerar som förs in genom urinröret

09 24 09 Urindroppsamlare för män

09 24 90 Dilatationskatetrar

09 27 Hjälpmedel för uppsamling av urin och avföring

09 27 04 Slutna urinuppsamlingspåsar

09 27 05 Tömbara urinuppsamlingspåsar

09 27 09 Urinuppsamlingskärl som inte bärs på kroppen

09 27 13 Upphängnings- och fästanordningar för urinuppsamlingspåsar

09 30 Hjälpmedel för att absorbera urin och avföring

09 30 12 Inkontinensprodukter för engångsanvändning för barn

09 30 15 Tvättbara inkontinensprodukter för barn

09 30 18 Engångsinlägg för vuxna

09 30 21 Inkontinensprodukter för engångsanvändning för vuxna

09 30 24 Skyddsunderkläder eller engångsunderkläder för vuxna

09 30 27 Absorberande inkontinensskydd för engångsanvändning utformade för män

09 30 33 Engångsprodukter vid avföringsinkontinens för vuxna

09 30 36 Tvättbara inkontinensbyxor för vuxna

09 30 39 Hjälpmedel för att fixera kroppsburna produkter som absorberar urin och avföring

09 31 Hjälpmedel för att förhindra urin- eller avföringsläckage

09 31 03 Hjälpmedel för att förhindra urinläckage

09 31 06 Hjälpmedel för att förhindra ofrivilligt utsläpp av avföring

09 33 Hjälpmedel för tvättning, bad och dusch

09 33 04 Badbrädor

09 33 05 Badsitsar

09 33 07 Duschstolar med eller utan hjul

09 33 12 Badbritsar, duschbord och skötbord

09 90 Tarmsköljning

09 90 03 Lavemang

12 03 Gånghjälpmedel som hanteras med en arm

12 03 03 Stödkäppar

12 03 06 Armbågskryckor

12 03 09 Underarmskryckor

12 03 16 Gånghjälpmedel med flera stödben

12 06 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna

12 06 03 Gåstativ

12 06 06 Rollatorer

12 06 09 Gåstolar

12 06 12 Gåbord

12 18 Cyklar

12 18 06 Tre- och fyrhjuliga cyklar med fotpedaler

12 18 09 Handdrivna tre- och fyrhjuliga cyklar

12 22 Manuella rullstolar

12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

12 22 18 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

12 23 Motordrivna rullstolar

12 23 03 Eldrivna rullstolar med manuell direktstyrning

12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning

12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar

12 24 Tilläggsutrustningar till rullstolar

12 24 09 Drivaggregat för manuella rullstolar

12 27 Andra manuellt drivna fordon

12 27 07 Liggvagnar och paraplyvagnar

12 27 15 Rullbrädor och krypvagnar

12 31 Hjälpmedel för att ändra kroppsposition

12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning

12 31 06 Vridplattor (vändskivor)

12 31 15 Uppresningsbälten och västar

12 31 18 Bärstolar, bärselar och bärkorgar

12 31 21 Överflyttningsplattformar

12 36 Hjälpmedel för att lyfta personer

12 36 03 Mobila lyftar för överflyttning av en sittande person med hjälp av slingsäten

12 36 04 Mobila lyftar för överflyttning av en stående person

12 36 12 Stationära lyftar monterade på väggar, golv och/eller tak

12 36 15 Stationära lyftar som monteras på eller i andra produkter

12 36 21 Selar, sitsar och bårar till hjälpmedel för att lyfta personer

12 39 Orienteringshjälpmedel

12 39 03 Taktila käppar eller vita käppar

12 39 09 Hjälpmedel för akustisk navigering

22 03 Synhjälpmedel

22 03 03 Ljusfilter (absorbtionsfilter)

22 03 06 Glasögon och kontaktlinser

22 03 09 Glas, linser och linssystem som förstorar

22 03 12 Kikare och teleskop

22 03 18 Förstorande videosystem

22 06 Hörhjälpmedel

22 06 12 I-örat-hörapparater

22 06 15 Bakom-örat-hörapparater

22 06 21 Hörapparater som används tillsammans med implantat

2209 Rösthjälpmedel

22 09 03 Röstgeneratorer

22 09 06 Röstförstärkare för personligt bruk

22 12 Hjälpmedel för teckning och handskrift

22 12 03 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva

22 12 09 Namnteckningsramar, namnstämplar och skrivramar

22 12 12 Utrustning för manuell punktskrift

22 12 15 Skrivmaskiner

22 12 18 Specialskrivpapper och specialskrivplast

22 12 24 Programvara för ordbehandling

22 15 Räknehjälpmedel

22 15 06 Räkneapparater

22 18 Hjälpmedel som registrerar, spelar upp och visar ljudinformation och visuell information

22 18 03 Utrustning för att spela in och återge ljud

22 18 24 Radiosändningssystem

22 18 30 Hörslingeenheter

22 18 38 Hörlurar

22 18 39 Tillbehör till ljud-, video- och bildsystem

22 21 Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

22 21 06 Kommunikationsförstärkare

22 21 09 Samtalsapparater

22 21 12 Programvara för närkommunikation

22 21 90 Presentationsmaterial för bokstavssatser och symbolsatser

22 24 Hjälpmedel för telefonering och telematikmeddelande

22 24 03 Telefoner för fasta nät

22 24 30 Porttelefoner

22 24 90 Totalkonversationsenheter

22 27 Varseblivningshjälpmedel

22 27 04 Signalenheter

22 27 12 Ur och klockor

22 27 15 Kalendrar och tidtabeller

22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd

22 27 18 Personliga nödlarm

22 27 21 Larm som varnar för nödsituationer i närmiljön

22 30 Läshjälpmedel

22 30 03 Läsmaterial med ljudpresentation

 22 33 Datorer och terminaler
22 33 06 Bärbara datorer och handdatorer

22 36 Inmatningsenheter för datorer

22 36 03 Tangentbord

22 36 12 Alternativa inmatningsenheter

22 36 15 Inmatningstillbehör

22 36 18 Programvara för inmatning

22 36 21 Pekarhjälpmedel för datorer

22 39 Utmaningsenheter för datorer

22 39 05 Taktila datordisplayer

22 39 06 Skrivare

22 39 12 Särskilda programvaror för presentation

24 09 Hjälpmedel för att handha och kontrollera utrustning

24 09 18 Omkopplare (till/från eller andra funktioner)

24 13 Hjälpmedel som kan styra och kontrollera på avstånd

24 13 03 Miljöstyrsystem

24 18 Hjälpmedel som ersätter armfunktion, handfunktion, fingerfunktion eller en kombination av dessa funktioner

24 18 12 Stativ

24 18 18 Peklampor

24 18 27 Armstöd som underlättar manuella aktiviteter

Senast uppdaterad: 6 april 2022