Försäkringsmedicin

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem. 

Cosmic, webcert, sjukskrivningskollen

Användarstöd och patientformulär 1177.se

Rutin Cosmic-Webcert-integration

Informationssida om sjukskrivningskollen

Inloggning sjukskrivningskollen via stöd och behandlingsplattformen (SoB) för personal

Övergripande dokument

Utfärdande av läkarintyg i samband med att individer söker ekonomiskt bistånd

Patientdokument för utskrift

Nedan finns olika dokument som kan skrivas ut till patient som information eller för ifyllnad av frågeformulär om man ej kan fylla i dessa via 1177.se

Information om din sjukskrivning

Utskriftinstruktion

Sjukskrivning? Vad du som patient bör tänka på?

Frågeformulär vid eventuell förlängning av sjukskrivning,pdf

Frågeformulär vid eventuell uppföljning av sjukskrivning, kortversion,pdf

Frågeformulär vid eventuell aktivitets- och/eller sjukersättning, pdf

Relaterade länkar försäkringsmedicinska utbildningar

Interna utbildningar

PTP psykologer

ST läkare

Rehabkoordinatorer

Externa utbildningar

Uppdragsutbildningar

Webbutbildningar

Klinisk försäkringsmedicin (för alla yrkesgrupper)

Webbutbildning rehabiliteringskoordinering

Kontaktuppgifter internt och externt

Här hittar du kontaktuppgifter till rehabiliteringskoordinatorerna, handläggare Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen.

Förbättringsarbete inom försäkringsmedicin

Utökat elektroniskt informationsutbyte – intygstjänster

Det nationella projektet syftar till att förenkla hanteringen av blanketter, utveckla kunskapsstödet samt skapa möjlighet till delaktighet för patienten genom att upprätta en nationell tjänsteplattform.
Detta kommer göras genom att:

  • Integrera det försäkringsmedicinska beslutsstödet i journalsystemet
  • Utveckla Mina Hälsotjänster, självbetjäning och utökad samtyckeshantering
  • Utveckla stöd för elektroniskt informationsutbyte för andra intyg utanför sjukpenningförmånen
  • Vidareutveckla statistiktjänsten för att få utdata för vårdgivare och vårdenhet

Kontakt

Mattias Cloodt
Processledare försäkringsmedicin
Sara Holmberg
FoU-handledare, docent

Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård; forskar inom områdena Arbetsmiljö/Hälsa/rehabilitering och Mat/Hälsa/Folksjukdomar.

Charlotte Post Sennehed

Utvecklingsledare, dr med vet, leg. fysioterapeut

Resursperson rörelseorganens sjukdomar

Senast uppdaterad: 29 september 2022