Försäkringsmedicin

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.

Projekt inom försäkringsmedicin

Utökat elektroniskt informationsutbyte – intygstjänster

Det nationella projektet syftar till att förenkla hanteringen av blanketter, utveckla kunskapsstödet samt skapa möjlighet till delaktighet för patienten genom att upprätta en nationell tjänsteplattform.
Detta kommer göras genom att:

  • Integrera det försäkringsmedicinska beslutsstödet i journalsystemet
  • Utveckla Mina Hälsotjänster, självbetjäning och utökad samtyckeshantering
  • Utveckla stöd för elektroniskt informationsutbyte för andra intyg utanför sjukpenningförmånen
  • Vidareutveckla statistiktjänsten för att få utdata för vårdgivare och vårdenhet

Kontakt

Emma Andersson

Operativ processledare Försäkringsmedicin/rehabkoordinatorer

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0372-58 56 97, 046767200441

Mattias Cloodt

Processledare försäkringsmedicin

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583235, 046709673332

Claes Bennerholm

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare

  • E-post: Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 5 juni 2020