Försäkringsmedicin

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.

Kontaktuppgifter internt och externt

Här hittar du kontaktuppgifter till rehabiliteringskoordinatorerna, handläggare Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Emma Andersson

Operativ processledare Försäkringsmedicin/rehabkoordinatorer

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0372-58 56 97, 0767-20 04 41

Mattias Cloodt

Processledare försäkringsmedicin

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 32 35, 0709-67 33 32

Claes Bennerholm

Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare

 • E-post: Det här är en e-postadress

Charlotte Post Sennehed

Utvecklingsledare, dr med vet, leg. fysioterapeut

Resursperson rörelseorganens sjukdomar

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-59 22 87

Förbättringsarbete inom försäkringsmedicin

Utökat elektroniskt informationsutbyte – intygstjänster

Det nationella projektet syftar till att förenkla hanteringen av blanketter, utveckla kunskapsstödet samt skapa möjlighet till delaktighet för patienten genom att upprätta en nationell tjänsteplattform.
Detta kommer göras genom att:

 • Integrera det försäkringsmedicinska beslutsstödet i journalsystemet
 • Utveckla Mina Hälsotjänster, självbetjäning och utökad samtyckeshantering
 • Utveckla stöd för elektroniskt informationsutbyte för andra intyg utanför sjukpenningförmånen
 • Vidareutveckla statistiktjänsten för att få utdata för vårdgivare och vårdenhet

Senast uppdaterad: 26 augusti 2021