Vårdöverenskommelser

Överenskommelserna innehåller rekommenderad arbetsfördelning som utarbetats i samverkan mellan primärvården samt i vissa fall mellan kliniker. Det finns också avtal/överenskommen arbetsfördelning mellan Region Kronoberg och länets kommuner i menyn.

Senast uppdaterad: 21 april 2021