Vårdöverenskommelser

Överenskommelserna innehåller rekommenderad arbetsfördelning som utarbetats i samverkan mellan primärvården och sjukhusvården, samt i vissa fall mellan kliniker inom sjukhusvården. Det finns också avtal/överenskommen arbetsfördelning mellan Region Kronoberg och länets kommuner i menyn.

Senast uppdaterad: 1 juni 2022