Ambulanssjukvård

Nedan återfinns ambulansverksamhetens samtliga riktlinjer, även de som inte är rent medicinska.

Vissa dokument endast tillgängliga för Ambulansverksamhetens personal och går därför inte att öppna utanför Region Kronobergs domän.  

Medicinska riktlinjer

Chock Ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Generell Allmän Behandling Ambulansverksamheten

2020-09-30

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Illamående Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Inledning Medicinska riktlinjer Ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Oro/ Ångest Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Smärta Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Säkerställande av luftväg och ventilation Ambulansverksamheten

2020-04-16

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Allergisk reaktion/ Anafylaxi

2020-04-16

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Astma ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Epiglottit Ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Främmande kropp Ambulansverksamheten

2020-06-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Inhalation av skadliga ämnen Ambulansverksamheten

2016-05-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

KOL Ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Lungödem/ Hjärtsvikt Ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Allergisk reaktion/Anafylaxi, barn Ambulansverksamheten

2019-08-14

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Astma/obstruktiva besvär, barn Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Basal neonatal HLR av nyfött barn Ambulansverksamheten

2020-02-25

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Brännskada/Frätskada, barn Ambulansverksamheten

2021-01-12

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Chock, barn Ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Epiglottit, barn Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Falsk krupp, barn Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Främmande kropp, barn Ambulansverksamheten

2020-06-16

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Förgiftning, barn Ambulansverksamheten

2019-07-29

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Hjärtstopp, barn Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Hyperglykemi, barn Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Hypoglykemi, barn Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Illamående, barn Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Inhalation av skadliga ämnen, barn Ambulansverksamheten

2016-05-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Kramper, barn Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Meningit, barn Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Sepsis, barn Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Smärta, barn Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Arytmier Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Bröstsmärta Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Hjärtstopp Ambulansverksamheten

2020-06-28

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Sepsis Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Förgiftning Ambulansverksamheten

2020-02-18

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Hyperglykemi Ambulansverksamheten

2019-02-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Hypoglykemi Ambulansverksamheten

2022-08-30

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Kramper Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Medvetandepåverkan Ambulansverksamheten

2019-02-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Meningit Ambulansverksamheten

2019-02-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Stroke Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Syncope/kortvarig medvetslöshet Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Ansiktsskada Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Brännskada/Frätskada Ambulansverksamheten

2020-12-08

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Bukskada Ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Bäckenskada Ambulansverksamheten

2023-01-16

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Drunkningsolycka Ambulansverksamheten

2020-06-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Extremitetsskador Ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Hypotermi Ambulansverksamheten

2022-06-07

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Höftfraktur Ambulansverksamheten

2019-02-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Skallskada/Spinal skada Ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Thoraxskada Ambulansverksamheten

2022-06-07

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Ögonskada Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Buksmärta Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Näsblödning Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Stensmärta Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Förlossning Ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Förlossningskomplikationer Ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Graviditetskomplikationer Ambulansverksamheten

2021-06-07

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Gynekologisk blödning Ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Psykiatriska symtom Ambulansverksamheten

2019-02-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

AMLS flödesschema Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Hjärtstopp barn - HLR algoritm Ambulansverksamheten

2023-01-16

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Hjärtstopp Vuxen Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Losstagningsalgoritm Ambulansverksamheten

2020-05-15

|

Gäller för Ambulansverksamhet

PHTLS flödesschema Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Spinal rörelsebegränsning Ambulansverksamheten

2020-05-15

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Traumatiskt hjärtstopp Ambulansverksamheten

2022-12-12

|

Gäller för Ambulansverksamhet

ACVPU Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

APGAR Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Barn (Vitala tecken) Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Droglathund Ambulansverksamheten

2018-06-20

|

Gäller för Ambulansverksamhet

EKG-manual Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Genomsnittliga vikter barn Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Glasgow coma scale Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

ISBAR Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

NEWS Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Pediatrisk trauma score Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

PreHast Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

RLS Ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

WETFlAG Ambulansverksamheten

2018-12-17

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Adrenalin - Adrenalin 0,1 mg/ml Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Adrenalin - Adrenalin 1 mg/ml Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Alvedon - Paracetamol Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Atropin - Atropin Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Betapred - Betametason injektion Ambulansverksamheten

2022-01-07

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Betapred - Betametason Tablett Ambulansverksamheten

2022-01-17

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Bricanyl - Terbutalin Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Brilique - Tikagrelor Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Caredin, Aerius - Desloratadin Ambulansverksamheten

2020-09-15

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Celocurin - Suxametonium Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Clopidogrel - Klopidogrel Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Combivent - Ipratropium/Salbutamol Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Cordarone - Amiodaron Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Efedrin - Efedrin anestesi-ssk ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Fentanyl - Fentanyl Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Fenylefrin - Fenylefrin Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Flumazenil - Flumazenil Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Furix - Furosemid Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Generiskt namn < - > Läkemedelsnamn Ambulansverksamheten

2021-03-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Glukagon - Glukagon Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Glukos - Glukos 10% Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Glukos - Glukos Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Glukos Buffrad Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Heparin - Heparin Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Ketanest - Esketamin Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Klexane - Enoxaparin Ambulansverksamheten

2022-10-03

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Kol - Kol, suspension Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Metoprolol, Seloken - Metoprolol Ambulansverksamheten

2020-09-15

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Midazolam - Midazolam Ambulansverksamheten

2020-02-18

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Morfin - Morfin Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Naloxon - Naloxonhydroklorid Ambulansverksamheten

2020-02-18

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Natriumklorid - Natriumklorid Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Nitrolingual - Glyceryltrinitrat Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Ondansetron - Ondansetron Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Paracetamol - Paracetamol Infusion Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Propofol - Propofol Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Rapifen - Alfentanil Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Ringeracetat - Ringeracetat Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Roccuronium - Rokuronium Ambulansverksamheten

2020-02-18

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Statraxen-Tranexamsyra Ambulansverksamheten

2021-03-10

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Syrgas Ambulansverksamheten

2019-01-31

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Tetrakain - Tetrakain Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Ventoline - Salbutamol Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Voltaren - Diklofenak Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Övriga riktlinjer

Ansvar vid Interhospitala transporter Ambulansverksamheten

2018-10-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Checklista inför IHT Ambulansverksamheten

2020-02-25

|

Gäller för Ambulansverksamhet

IVA-transport Ambulansverksamheten

2021-08-16

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Kontroll Schiller Ambulansverksamheten

2020-10-12

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Kuvöstransport Ambulansverksamheten

2021-06-14

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Patient med extern pacemaker Ambulansverksamheten

2021-06-02

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Portöppning Sjukhus Region Skåne Ambulansverksamheten

2018-05-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Schiller Lathund Ambulansverksamheten

2020-03-20

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Transportsäkring Barn Ambulansverksamheten

2021-03-08

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Traumapatienter till annat landsting/region Ambulansverksamheten

2018-05-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Dirigeringsriktlinjer för ambulanssjukvården Region Kronoberg

2020-10-21

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Informationsflöde Prehospital Händelse/Situation

2022-08-26

|

Gäller för Ambulansverksamhet, Akutmottagningen Ljungby, Akutmottagningen och akutvårdsavdelningen Växjö, Säkerhets- och lokalutvecklingsenheten

Prehospital sjukvårdsledning Ambulansverksamheten

2018-12-10

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Badanläggningar Ambulansverksamheten

2018-05-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Blizzard bag

2022-08-15

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Dödsfall utanför sjukhus Ambulansverksamheten

2021-09-23

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Förvarna mottagande enhet Ambulansverksamheten

2021-09-23

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Hot och Våld Ambulansverksamheten

2018-05-29

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Identifiering av patient Ambulansverksamheten

2018-05-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

IVPA-larm Ambulansverksamheten

2018-05-29

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Journalföring av ambulans på evenemang Ambulansverksamheten

2018-05-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Kemolycka Ambulansverksamheten

2021-04-21

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Konsultation med läkare eller kollega Ambulansverksamheten

2018-05-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Kvarlämnade djur Ambulansverksamheten

2021-10-18

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Läkare på skadeplats Ambulansverksamheten

2018-05-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Misstänkt brottsplats Ambulansverksamheten

2018-05-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Misstänkt flyghaveri Ambulansverksamheten

2018-05-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Patient medföljer inte ambulans Ambulansverksamheten

2022-12-01

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Pollare Arenastaden Ambulansverksamheten

2019-11-04

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Provtagningshjälp åt polismyndigheten Ambulansverksamheten

2021-03-08

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Rapportering av patient till vårdgivare Ambulansverksamheten

2018-05-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Räddning vid bussolycka Ambulansverksamheten

2018-05-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

SITS-uppdrag Ambulansverksamheten

2018-05-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Trafikstopp spårområde Ambulansverksamheten

2021-09-23

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Öppen retur Ambulansverksamheten

2018-05-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Ansvarsfördelning Ambulanspersonal Ambulansverksamheten

2021-05-17

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Användning av Cosmic Ambulansverksamheten

2022-04-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Betalresor ambulansärende Ambulansverksamheten

2021-05-17

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Container stor skadeplats

2020-03-30

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Dokumentation ambulansjournal

2021-11-18

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Falskt ambulanslarm Ambulansverksamheten

2022-04-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Fotografering Ambulansverksamheten

2022-04-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Förarbehörighet Ambulansverksamheten

2021-04-06

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Innehållsförteckningar Ambulansverksamheten

2023-01-16

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Integration Mobimed Cambio Cosmic Ambulansverksamheten

2020-01-09

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Kartor Ambulansverksamheten

2022-04-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Kontroll av fordon och utrustning Ambulansverksamheten

2020-10-20

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Larmvägar och teknik Ambulansverksamheten

2021-04-06

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Lokal Läkemedelsinstruktion Ambulansverksamheten

2021-06-07

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Medföljande i ambulans Ambulansverksamheten

2022-01-03

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Personalbyte under pågående uppdrag Ambulansverksamheten

2020-03-12

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Rutiner för avvikelsehantering Ambulansverksamheten

2021-05-17

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Sjöfartsverkets Räddningshelikopter Ambulansverksamheten

2022-06-07

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Skyddsutrustning och hygienregler Ambulansverksamheten

2022-05-16

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Statusrapportering Ambulansverksamheten

2022-04-11

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Uppdrag för Ambulans/ Lättvårdsambulans Ambulansverksamheten

2021-11-18

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Daglig omstart av datorer Ambulansverksamheten

2021-04-06

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Defibrillator FR3 Ambulansverksamheten

2020-10-20

|

Gäller för Ambulansverksamhet

EKG export, alert, automatisk översändning Ambulansverksamheten

2021-05-17

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Flera samtidiga patienter i Mobimed Ambulansverksamheten

2021-04-06

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Fordonstekniska problem Ambulansverksamheten

2020-09-07

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Inloggning i patientenheten i bilarna Ambulansverksamheten

2021-04-06

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Journal vid PCI eller trombolys Karlskrona Ambulansverksamheten

2021-05-17

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Lägga till/ byta mätenhet Ambulansverksamheten

2021-04-06

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Lämna över patient till annan enhet Ambulansverksamheten

2021-04-06

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Om journalen inte kommit in i CWS:en Ambulansverksamheten

2021-05-17

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Sänka, Stänga av larmljud Ambulansverksamheten

2021-04-06

|

Gäller för Ambulansverksamhet

Senast uppdaterad: 16 maj 2018