Vårdhandboken

I den nationella Vårdhandboken hittar du kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. När en nationell anvisning saknas eller behöver förtydligas finns en lokal tillämpningsanvisning.

Nationella anvisningarLokala anvisningar
Central venkateter

Central venkateter - praktiskt handhavande

Central dialyskateter (CDK) – praktskt handhavande 

 

Coronavirus disease 2019 (Covid-19)-vårdhygienisk rutin, pdf

Tillfällig extra smittförebyggande åtgärd

Smittspårningsmall

Smittspårning av Covid-19

Slutrapport utbrott Covid-19

Information till kontakt till Covid-19 postiv person

Information och förhållnings-regler till hushållskontakter

Ta av och på skyddsutrustning, pdf

Station påklädning skyddsutrustning vid Covid-19, pdf öppnas i ett nytt fönster

 

Hantering av vårdpersonalens munskydd och visir, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Munskydd och andning_vilken sort, pdf

Instruktionsfilm om smittvägar och hantering av skyddsutrustning för dropp- och kontaktsmitta (SARS-CoV-2/covid-19) (8 min).

Samlad information om coronaviruset

Checklista- symtom, personal

Checklista- symtom, patient

Checklista- Städning i personal-utrymme

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Cytostatikabehandlad patient - skyddsåtgärder/rutiner för personal

Till dig som fått cytostatika, pdf

Omvårdnad av patient under pågående cytostatikabehandling, pdf

Skylt till toalett, pdf

D 
Delegering och ansvar  
Desinfektion

Placering av gods i diskdesinfektor. Lastningens grundprinciper

Egenkontroll-diskdesinfektor

Disk-och torkmedel för spol-och diskdesinfektorer

Upphandlade rengöringsmedel och ytdesinfektionsmedel för Region Kronoberg

Desinfektionsapparatur  
Dialys, hemodialys  
Dialys, peritonealdialys  
Dokumentation  
Donation av organ och vävnader för transplantation  
Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer vid dödsfall, utfärdande av dödsbevis och intyg om dödsorsak (polisen i Kronobergs län och Region Kronoberg)

Rutiner för bårhus och obduktion

 E 
EKG  
Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop  

Kontakt

Susanna Lundvall

Hygiensjuksköterska

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587557, 046767259678

Katarina Madehall

Hygiensjuksköterska

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587534, 046709673003

Anette Svensson

Hygiensjuksköterska

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470587551, 046734086945

Niclas Thunander

Hygiensjuksköterska

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 26 36

Senast uppdaterad: 14 december 2020