Vårdhandboken

I den nationella Vårdhandboken hittar du kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. När en nationell anvisning saknas eller behöver förtydligas finns en lokal tillämpningsanvisning.

Nationella anvisningarLokala anvisningar
Central venkateter

Central venkateter - praktiskt handhavande

Central dialyskateter (CDK) – praktskt handhavande 

 

Coronavirus disease 2019 (Covid-19)-vårdhygienisk rutin, pdf

Smittspårningsmall

Smittspårning av Covid-19

Flödesguide: Asymtomatisk personal exponerad för covid-19

Flödesguide: Asymtomatisk patient exponerad för covid-19

information och förhållningsregler till  Nära kontakt-covid19

Information och förhållningsregler till Kontakt- covid19

 

Information och förhållnings-regler till Hushållskontakter-covid-19 

 Ta av och på skyddsutrustning, pdf

Station påklädning skyddsutrustning vid Covid-19, pdf öppnas i ett nytt fönster

Hantering av vårdpersonalens munskydd och visir, pdf, öppnas i nytt fönster

 

Rutin för användning av munskydd och andningskskydd

Rutin för besök i slutenvården

 

Samlad information om coronaviruset

Checklista- symtom, personal

Checklista- symtom, patient

Checklista-symtom, besökare

Checklista- Städning i personal-utrymme

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Cytostatikabehandlad patient - skyddsåtgärder/rutiner för personal

Till dig som fått cytostatika, pdf

Omvårdnad av patient under pågående cytostatikabehandling, pdf

Skylt till toalett, pdf

D 
Delegering och ansvar  
Desinfektion

Placering av gods i diskdesinfektor. Lastningens grundprinciper

Egenkontroll-diskdesinfektor

Disk-och torkmedel för spol-och diskdesinfektorer

Upphandlade rengöringsmedel och ytdesinfektionsmedel för Region Kronoberg

Desinfektionsapparatur  
Dialys, hemodialys  
Dialys, peritonealdialys  
Dokumentation  
Donation av organ och vävnader för transplantation  
Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer vid dödsfall, utfärdande av dödsbevis och intyg om dödsorsak (polisen i Kronobergs län och Region Kronoberg)

Rutiner för bårhus och obduktion

 E 
EKG  
Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop  
Nationella anvisningarLokala anvisningar
Sekretess  
Skabb Skabb-vårdhygieniska riktlinjer
Checklista för behandling och hygienåtgärder vid skabb
Smitta och smittspridning

Smittsamhet - tillstånd med behov av enkelrum

Smittsamhet eller infektionskänslighet- Märkning av vårdrum

Mässling och vattkoppor-vårdhygienisk rutin 

Smutstvätt Omhändertagande av smutstvätt - risktvätt
Smärtskattning av akut och postoperativ smärta  
Sonder, inläggning och skötsel Nasogastrisk sond
Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal Blodburen smitta-åtgärder vid skada med risk för blodburen smitta
Stomi  
 

Grupp A, C och G - streptokocker i samband med förlossning och hos nyfödd

Städning

 

Städning i vårdmiljö

Checklista storstädning

Checklista slutstädning/slutdesinfektion

Upphandlat sortiment för städ och hygienartiklar 2019

Subkutan venport

Subkutan venport (SVP), praktiskt handhavande

Åtgärdsplan vid ocklusion i injektionsdosa eller PICC-line

 Subkutan kvarliggande kateter  
Sugning av luftvägar  
Suturer och suturtagning  
Sårbehandling

Sårbehandling med antibakteriella förband

Såromläggning, steril rutin

Film: Såromläggning med ren metod med aseptisk teknik

Sårvård, rengöring av bendusch

Lokal sårbehandling svårläkta sår

Trycksårsprevention

Vårdhygieniska rutiner för transport och förvaring av NPWT

Sängen, vårdbädden

Vårdbädd, sängbord och bårvagn-rengöring och desinfektion

Vårdbädden - lokal anvisning CuroCell madrass

Kuddar och kuddöverdrag översikt 2018

Sänggrindar  

Kontakt

Susanna Lundvall

Hygiensjuksköterska

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 75 57, 0767-25 96 78

Katarina Madehall

Hygiensjuksköterska

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 75 34, 0709-67 30 03

Anette Svensson

Hygiensjuksköterska

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 75 51, 0734-08 69 45

Niclas Thunander

Hygiensjuksköterska

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 26 36, 0709-84 44 42

Senast uppdaterad: 14 december 2020