Vårdhygieniska rutiner och Vårdhandboken

I den nationella Vårdhandboken finns övergripande rutiner för vårdhygien, omvårdnad och viss medicinskteknisk utrustning. Där nationella anvisningar saknas eller behöver förtydligas har lokala rutiner tagits fram.

Nationella vårdhandboken Lokal rutin
  Calici
Central venkateter

Central venkateter - praktiskt handhavande

Central dialyskateter (CDK) – praktiskt handhavande

  Clostridioides difficile- vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller verifierad infektion
 

Coronavirus disease 2019 (Covid-19)-vårdhygienisk rutin, pdf

Rutin för besök i slutenvården

Smittspårningsmall

Provtagning i samband med smittspårning av person utan symtom, pdf

Ta av och på skyddsutrustning, pdf

Station påklädning skyddsutrustning vid Covid-19, pdf öppnas i ett nytt fönster

Hantering av vårdpersonalens munskydd och visir, pdf, öppnas i nytt fönster

Rutin för användning av munskydd och andningsskydd

Samlad information om coronaviruset

Checklista- symtom, personal

Checklista- symtom, patient

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Cytostatikabehandlad patient - skyddsåtgärder/rutiner för personal

Till dig som fått cytostatika, pdf

Omvårdnad av patient under pågående cytostatikabehandling, pdf

Skylt till toalett, pdf

D  
Delegering och ansvar  
Desinfektion

Placering av gods i diskdesinfektor. Lastningens grundprinciper

Egenkontroll-diskdesinfektor

Disk-och torkmedel för spol-och diskdesinfektorer

Upphandlade rengöringsmedel och ytdesinfektionsmedel för Region Kronoberg

Desinfektionsapparatur  
Dialys, hemodialys  
Dialys, peritonealdialys  
Dokumentation  
Donation av organ och vävnader för transplantation  
Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård

Riktlinjer vid dödsfall, utfärdande av dödsbevis och intyg om dödsorsak (polisen i Kronobergs län och Region Kronoberg)

Rutiner för bårhus och obduktion

 E  
EKG  
Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop  
Nationella vårdhandboken Lokal rutin
Sekretess  
Skabb Skabb-vårdhygieniska riktlinjer
Checklista för behandling och hygienåtgärder vid skabb
Smitta och smittspridning

Smittsamhet - tillstånd med behov av enkelrum

Smittsamhet eller infektionskänslighet- Märkning av vårdrum

Mässling och vattkoppor-vårdhygienisk rutin 

Smutstvätt Omhändertagande av smutstvätt - risktvätt
Smärtskattning av akut och postoperativ smärta  
Sonder, inläggning och skötsel Nasogastrisk sond
Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal Blodburen smitta-åtgärder vid skada med risk för blodburen smitta
Stomi  
 

Grupp A, C och G - streptokocker i samband med förlossning och hos nyfödd

Städning

 

Städning i vårdmiljö

Checklista storstädning

Checklista slutstädning/slutdesinfektion

Upphandlat sortiment för städ och hygienartiklar 2019

Subkutan venport

Subkutan venport (SVP), praktiskt handhavande

Åtgärdsplan vid ocklusion i injektionsdosa eller PICC-line

 Subkutan kvarliggande kateter  
Sugning av luftvägar  
Suturer och suturtagning  
Sårbehandling

Sårbehandling med antibakteriella förband

Såromläggning, steril rutin

Film: Såromläggning med ren metod med aseptisk teknik

Sårvård, rengöring av bendusch

Lokal sårbehandling svårläkta sår

Trycksårsprevention

Vårdhygieniska rutiner för transport och förvaring av NPWT

Sängen, vårdbädden

Vårdbädd, sängbord och bårvagn-rengöring och desinfektion

Vårdbädden - lokal anvisning CuroCell madrass

Kuddar och kuddöverdrag översikt 2018

Sänggrindar  

Senast uppdaterad: 6 februari 2023