Tandvård

Region Kronoberg ska tillgodose en god munhälsa och tandvård på lika villkor för länets invånare. Tandvården kan utföras av Region Kronobergs folktandvård eller av privata tandläkare.

Här finns rörelseträningsprogram för olika indikationer. Att patienten instrueras i rörelseträning förutsätter diagnos ställd av tandläkare. Modifierad rörelseträning vid ADD är endast indicerad vid reciproka knäppningar, det vill säga ADD med reduktion.

Svenska

Habituell käkledsluxation, pdf, öppnas i nytt fönster

Modifierad rörelseträning, pdf, öppnas i nytt fönster

Rörelseträning fria rörelser, pdf, öppnas i nytt fönster

Töjning med fingrarna, pdf, öppnas i nytt fönster

Töjning med klämma, pdf, öppnas i nytt fönster

Övningar för tungan, pdf, öppnas i nytt fönster

Övningar mot motstånd, öppnas i nytt fönster

Filmer

Habituell käkledsluxation, öppnas i nytt fönster

Modifierad rörelseträning, öppnas i nytt fönster

Rörelseträning fria rörelser, öppnas i nytt fönster

Töjning med fingrarna, öppnas i nytt fönster

Töjning med klämma, öppnas i nytt fönster

Övningar för tungan, öppnas i nytt fönster

Övningar mot motstånd, öppnas i nytt fönster

Engelska

Modifierad rörelseträning, pdf, öppnas i nytt fönster

Systematisk rörelseträning fria rörelser, pdf, öppnas i nytt fönster

Töjning med fingrarna, pdf, öppnas i nytt fönster

Arabiska

Modifierad rörelsträning, pdf, öppnas i nytt fönster

Systematisk rörelseträning fria rörelser, pdf, öppnas i nytt fönster

Töjning med fingrarna, pdf, öppnas i nytt fönster

Somaliska

Modifierad rörelseträning, pdf, öppnas i nytt fönster

Systematisk rörelseträning, pdf, öppnas i nytt fönster

Töjning med fingrarna, pdf, öppnas i nytt fönster

Syriska

Systematisk rörelseträning fria rörelser, pdf, öppnas i nytt fönster

Töjning med fingrarna, pdf, öppnas i nytt fönster

Modifierad rörelseträning, pdf, öppnas i nytt fönster

Tänk gärna på att:

  • Ge noggranna instruktioner både muntligt och skriftligt!
  • Visa patienten övningarna och låt patienten repetera.
  • Rörelseträningen får ej utlösa kvarstående smärta.
  • Individanpassa träningsprogrammet så långt som möjligt.
  • Betona vikten av god kooperation ("3 x 3 regeln").
  • Kalla patienten för kontroll 1 - 2 veckor senare, därefter efter individuellt behov.

Enligt "Nationella riktlinjer" är rörelseträningen indicerad vid följande tillstånd: 

Tillstånd Åtgärd Rekommendation
Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS)

Hållningsträning
Töjning

6
4
Symtomatisk diskförskjutning utan återgång Töjning som tilläggsbehandling 4
Symtomatisk diskförskjutning med återgång Rådgivning sam koordinationsträning 6
Käkledssmärta (artralgi) Rörelseträning (passiv töjning, leddistraktion, stretch, underkäksrörelser med motstånd, koordinationsträning och hållningsträning) 5
Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Rörelseträning 6
Förhöjd risk för käkledsluxation Rörelseträning efter reponering av luxerad käkled 7
Käkmuskelsmärta (Myofasciell smärta)

Hållningsträning
Töjning

7
5

Käkmuskelsmärta associerad med generell smärta Rörelseträning 6
Nedsatt käkrörelseförmåga Töjning 5
Störd ansikts-käkmotorik p g a pares Koordinationsträning 9
Smärta och störd käkmotorik associerad med pisksnärtskada (WAD) Rörelse- och koordinationsträning 7

Senast uppdaterad: 31 januari 2023