Smittskydd Kronoberg

Smittskyddsenheten i Kronoberg planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Vi jobbar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Vad går just nu?

Statistiken visar hur många samtal som inkommit till 1177 Vårdguiden per vecka och sjukdom (uppdaterad 20211020).  

Vårt informationsblad kommer ut 5-6 gånger per år, på webben kan du läsa Smittkällan från det senaste åren. Kontakta oss om du vill läsa ett tidigare nyhetsbrev.

2021

1/2021 Årsrapport för 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

2020

1/2020 Årsrapport för 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

2/2020 Influensa 2019/20, TBE vaccination,influensavaccin 2020/21 och informationsmöte till hösten, smittskyddssjuksköterska, pdf, öppnas i nytt fönster

3/2020 Influensavaccination och pneumokockvaccination, pdf, öppnas i nytt fönster

2019

6/2019 Restnoterade vacciner, diTekiBooster vid påfyllning av stelkrampsskydd, smittsamhet vid välbehandlad HIV infektion,kostnadsfri undersökning och behandling gällande sexuellt överförbara sjukdomar,partnerbrev smittspårning klamydia i cosmic

5/2019 Influensavacination,pneumokockvaccination

4/2019 Byte av HPV-vaccin,Rotavirusvaccination,BCG,ny vikarierande smittskyddssköterska

3/2019 Yersinia, hepatit A, klamydia beställning egenprovtagningskit,influensavaccin och informationsmöte,ny biträdande smittskyddsläkare

2/2019 TBE vaccination,influensa,rotavirusvaccin, nya blanketter för paragrafanmälan pdf, öppnas i nytt fönster

1/2018 Årsrapport för 2018,pdf,öppnas i nytt fönster

2018

6/2018 Uppdatering riskländer tuberkulos, campylobacter,kikhosta, influensavaccin, pdf, öppnas i nytt fönster

5/2018 Influensavaccination,pneumokockvaccination,hantering av positiva klamydiaprov, pdf, öppnas i nytt fönster

4/2018 Hepatit A, Ehec, salmonella, badsårsfeber mm., pdf, öppnas i nytt fönster

3/2018 TBE, mässling och influensa, pdf, öppnas i nytt fönster

2/2018 Mässling, salmonella Kentucky, BCG-vaccination mm, pdf, öppnas i nytt fönster

1/2018 Årsrapport för 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

2017

5/2017 Influensa, sprututbyte, hepatit C, pdf, öppnas i nytt fönster

4/2017 Influensavaccination, pneumokockvaccination, rotavaccination, pdf, öppnas i nytt fönster

3/2017 Mässling, vaccination, ehec, hepatit A mm, pdf, öppnas i nytt fönster

2/2017 Grundvaccination mot tetanus och difteri, mässling mm, pdf, öppnas i nytt fönster

1/2017 Årsrapport från 2016, pdf, öppnas i nytt fönster

2016

6/2016 Influensa, kikhosta, campylobacter, vaccinbrist, pdf, öppnas i nytt fönster

5/2016 Influensavaccination och pneumokockvaccinatio, pdf, öppnas i nytt fönster

4/2016 Tularemi, Gula febern, tuberkulos, pdf, öppnas i nytt fönster

3/2016 Hälsoundersökingar av asylsökande, hpv, antibiotika på djur, pdf, öppnas i nytt fönster

2/2016 Zikavirus, influensa, calici, pdf, öppnas i nytt fönster

1/2016 Årsrapporten 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Aktuell lista över vacciner som för tillfället är restnoterade, har leveransproblem eller annan information som påverkar tillgången.

Restnoterade vaccin (uppdaterad 201120), pdf, öppnas i nytt fönster

Vaccinbrist, mm, Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Smittskydd Kronoberg

E-post: Det här är en e-postadress

Faxnr: 0470/58 71 59

Kontakt jourtid (intern länk)

Christian Blomkvist

Smittskyddsläkare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 87 82

Hampus Hjorton

Bitr. smittskyddsläkare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 79 85

Charlotte Svensson

Smittskyddssköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 82 78

Jennifer Fältbacke

Smittskyddssköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 83 76

Arne Runehagen

Bitr smittskyddsläkare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 82 78

Magnus Hermann

Smittskyddssköterska (timanställd)

 • E-post: Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 5 maj 2021