Smittskydd Kronoberg

Smittskyddsenheten i Kronoberg planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Vi jobbar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Vårt informationsblad kommer ut 5-6 gånger per år, på webben kan du läsa Smittkällan från det senaste åren. Kontakta oss om du vill läsa ett tidigare nyhetsbrev.

2020

1/2020 Årsrapport för 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

2/2020 Influensa 2019/20, TBE vaccination,influensavaccin 2020/21 och informationsmöte till hösten, smittskyddssjuksköterska

2019

6/2019 Restnoterade vacciner, diTekiBooster vid påfyllning av stelkrampsskydd, smittsamhet vid välbehandlad HIV infektion,kostnadsfri undersökning och behandling gällande sexuellt överförbara sjukdomar,partnerbrev smittspårning klamydia i cosmic

5/2019 Influensavacination,pneumokockvaccination

4/2019 Byte av HPV-vaccin,Rotavirusvaccination,BCG,ny vikarierande smittskyddssköterska

3/2019 Yersinia, hepatit A, klamydia beställning egenprovtagningskit,influensavaccin och informationsmöte,ny biträdande smittskyddsläkare

2/2019 TBE vaccination,influensa,rotavirusvaccin, nya blanketter för paragrafanmälan pdf, öppnas i nytt fönster

1/2018 Årsrapport för 2018,pdf,öppnas i nytt fönster

2018

6/2018 Uppdatering riskländer tuberkulos, campylobacter,kikhosta, influensavaccin

5/2018 Influensavaccination,pneumokockvaccination,hantering av positiva klamydiaprov

4/2018 Hepatit A, Ehec, salmonella, badsårsfeber mm.

3/2018 TBE, mässling och influensa

2/2018 Mässling, salmonella Kentucky, BCG-vaccination mm

1/2018 Årsrapport för 2017

2017

5/2017 Influensa, sprututbyte, hepatit C

4/2017 Influensavaccination, pneumokockvaccination, rotavaccination

3/2017 Mässling, vaccination, ehec, hepatit A mm

2/2017 Grundvaccination mot tetanus och difteri, mässling mm

1/2017 Årsrapport från 2016

2016

6/2016 Influensa, kikhosta, campylobacter, vaccinbrist, pdf, öppnas i nytt fönster

5/2016 Influensavaccination och pneumokockvaccinatio, pdf, öppnas i nytt fönster

4/2016 Tularemi, Gula febern, tuberkulos, pdf, öppnas i nytt fönster

3/2016 Hälsoundersökingar av asylsökande, hpv, antibiotika på djur, pdf, öppnas i nytt fönster

2/2016 Zikavirus, influensa, calici, pdf, öppnas i nytt fönster

1/2016 Årsrapporten 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Aktuell lista över vacciner som för tillfället är restnoterade, har leveransproblem eller annan information som påverkar tillgången.

Restnoterade vaccin (uppdaterad 200618)

Vaccinbrist, mm, Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Smittskydd Kronoberg

E-post: Det här är en e-postadress

Faxnr: 0470/58 71 59

Kontakt jourtid (intern länk)

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 87 82

Hampus Hjorton

Bitr. smittskyddsläkare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 79 85

Charlotte Svensson

Smittskyddssköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470588278

Jennifer Fältbacke

Smittskyddssköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470588376

Magnus Hermann

Smittskyddssköterska (timanställd)

 • E-post: Det här är en e-postadress

Arne Runehagen

Bitr smittskyddsläkare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 74 34, 0760-14 48 95

Senast uppdaterad: 7 maj 2020