Smittskydd Kronoberg

Smittskyddsenheten i Kronoberg planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Vi jobbar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Vårt informationsblad kommer ut 3-4 gånger per år, på webben kan du läsa Smittkällan från det senaste åren. Kontakta oss om du vill läsa ett tidigare nyhetsbrev.

2022

1/2022 TBE, influensa, rekommendationer gällande smittskyddsinsatser till personer från Ukraina, pdf, öppnas i nytt fönster 

2/2022 Årsrapport för 2021, pdf, öppnas i nytt fönster

3/2022 Apkoppor, influensa, pneumokockvaccination och resistenta pneumokocker på förskola, pdf, öppnas i nytt fönster

4/2022 Influensavaccination, pneumokockvaccination, pdf,öppnas i nytt fönster

2021

1/2021 Årsrapport för 2020, pdf, öppnas i nytt fönster

2/2021 Influensavaccination och pneumokockvaccination, pdf, öppnas i nytt fönster

3/2021 Hepatit A, hälsoundersökning asylsökande och RS-virus, pdf, öppnas i nytt fönster

2020

1/2020 Årsrapport för 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

2/2020 Influensa 2019/20, TBE vaccination,influensavaccin 2020/21 och informationsmöte till hösten, smittskyddssjuksköterska, pdf, öppnas i nytt fönster

3/2020 Influensavaccination och pneumokockvaccination, pdf, öppnas i nytt fönster

2019

6/2019 Restnoterade vacciner, diTekiBooster vid påfyllning av stelkrampsskydd, smittsamhet vid välbehandlad HIV infektion,kostnadsfri undersökning och behandling gällande sexuellt överförbara sjukdomar,partnerbrev smittspårning klamydia i cosmic

5/2019 Influensavaccination, pneumokockvaccination

4/2019 Byte av HPV-vaccin, Rotavirusvaccination,BCG,ny vikarierande smittskyddssköterska

3/2019 Yersinia, hepatit A, klamydia beställning egenprovtagningskit, influensavaccin och informationsmöte, ny biträdande smittskyddsläkare

2/2019 TBE vaccination, influensa, rotavirusvaccin, nya blanketter för paragrafanmälan pdf, öppnas i nytt fönster

1/2018 Årsrapport för 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

2018

6/2018 Uppdatering riskländer tuberkulos, campylobacter, kikhosta, influensavaccin, pdf, öppnas i nytt fönster

5/2018 Influensavaccination,pneumokockvaccination, hantering av positiva klamydiaprov, pdf, öppnas i nytt fönster

4/2018 Hepatit A, Ehec, salmonella, badsårsfeber m.m., pdf, öppnas i nytt fönster

3/2018 TBE, mässling och influensa, pdf, öppnas i nytt fönster

2/2018 Mässling, salmonella Kentucky, BCG-vaccination m.m., pdf, öppnas i nytt fönster

1/2018 Årsrapport för 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

2017

5/2017 Influensa, sprututbyte, hepatit C, pdf, öppnas i nytt fönster

4/2017 Influensavaccination, pneumokockvaccination, rotavaccination, pdf, öppnas i nytt fönster

3/2017 Mässling, vaccination, ehec, hepatit A m.m., pdf, öppnas i nytt fönster

2/2017 Grundvaccination mot tetanus och difteri, mässling m.m., pdf, öppnas i nytt fönster

1/2017 Årsrapport från 2016, pdf, öppnas i nytt fönster

2016

6/2016 Influensa, kikhosta, campylobacter, vaccinbrist, pdf, öppnas i nytt fönster

5/2016 Influensavaccination och pneumokockvaccinatio, pdf, öppnas i nytt fönster

4/2016 Tularemi, Gula febern, tuberkulos, pdf, öppnas i nytt fönster

3/2016 Hälsoundersökningar av asylsökande, hpv, antibiotika på djur, pdf, öppnas i nytt fönster

2/2016 Zikavirus, influensa, calici, pdf, öppnas i nytt fönster

1/2016 Årsrapporten 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Aktuell lista över vacciner som för tillfället är restnoterade, har leveransproblem eller annan information som påverkar tillgången.

Restnoterade vaccin (uppdaterad 230113), pdf, öppnas i nytt fönster

Vaccinbrist, mm, Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Smittskydd Kronoberg

E-post: smittskyddet@kronoberg.se

Faxnr: 0470/58 71 59

Kontakt jourtid (intern länk)

Postadress: Centrallasarettet, 351 85 Växjö

Christian Blomkvist
Smittskyddsläkare
Hampus Hjorton
Bitr. smittskyddsläkare
Charlotte Svensson
Smittskyddssköterska
Jennifer Fältbacke
Smittskyddssköterska
Arne Runehagen
Bitr smittskyddsläkare (timanställd)
Magnus Hermann
Smittskyddssköterska (timanställd)

Senast uppdaterad: 24 maj 2022