Strålskydd

Övergripande dokument som rör strålskyddsverksamheten i Region Kronoberg finns i strålskyddshandboken. Förutom beskrivning av organisation av strålskyddsarbetet finns även gällande rutiner för verksamheten.

Strålskyddshandbok

Kontroll av nuklearmedicinsk utrustning efter service

2020-02-24

|

Gäller för Medicinsk fysik och teknik, Bild- och funktionsmedicin

Kontroll av röntgenutrustning efter service

2019-09-04

|

Gäller för Region Kronoberg

Kontroll av röntgenutrustning i Folktandvården

2020-03-26

|

Gäller för Region Kronoberg

Avfallsplan för radioaktivt material

2019-02-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Hantering av Co-57 markörer

2021-11-26

|

Gäller för Region Kronoberg

Hantering av radioaktivt avfall

2019-02-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Hantering av radioaktivt avfall på klinik

2020-04-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Rutin för hantering av radioaktiv kontamination

2021-03-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Rutin för hantering av slutna strålkällor

2021-05-31

|

Gäller för Region Kronoberg

Rutin för ytkontaminationsmätningar på CLV

2020-02-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Anvisning för persondosimeter

2020-03-26

|

Gäller för Region Kronoberg

Kategoriindelning lokaler

2021-04-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Kategoriindelning personal

2019-01-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Regler för användning av personliga strålskydd

2018-12-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Regler för gravid personal i strålningsverksamhet

2018-12-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Strålskyddsinstruktion för arbete vid datortomograf

2019-06-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Strålskyddsinstruktion för arbete vid konventionell röntgen

2019-06-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Strålskyddsinstruktion för arbete vid röntgengenomlysning

2019-06-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Strålskyddsrutin för arbete vid strålbehandlingsutrustning

2020-04-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Strålskyddsrutin vid röntgenundersökning på vårdavdelning

2019-06-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Berättigande av genomlysning vid operation

2020-02-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Berättigande av undersökningar inom odontologisk röntgen

2020-01-09

|

Gäller för Region Kronoberg

Berättigande strålbehandling

2019-10-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Optimering inom diagnostisk radiologi

2021-03-22

|

Gäller för Region Kronoberg

Registrering av genomlysningsdata

2018-12-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Riskanalys inom strålbehandling

2022-04-13

|

Gäller för Region Kronoberg

Rutin för hantering av höga huddoser vid röntgengenomlysning

2018-09-29

|

Gäller för Region Kronoberg, Region Kronoberg

Röntgenundersökning av kvinnor i fertil ålder

2021-04-20

|

Gäller för Region Kronoberg

Röntgenundersökning av män och pojkar

2020-02-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Undersökning /behandling av gravida

2021-11-26

|

Gäller för Region Kronoberg

Kontakt

Sara Olsson
Cheffysiker

Senast uppdaterad: 25 juni 2018