Provtagning och diagnostik

Nyheter och labbmeddelanden

Minsta mängd blod i blodgassprutor

19 oktober 2020

Vi har just nu många olika blodgassprutor upphandlade som en säkerhetsåtgärd i dessa tider då sprutorna riskerar att bli en bristvara som en följd av ökat analyserande av blodgaser på patienter med Co...

Påminnelse: Debitering av provtagning

9 oktober 2020

Från och med 2020-09-01 kommer Klinisk kemi och Transfusionsmedicin att debitera en provtagningsavgift på 120 kr för blodprovtagning utförd åt privata vårdgivare (ej vårdval). Detta gäller både verksa...

Införande av nya blodgasinstrument på lab och IVA

5 oktober 2020

Nya blodgasinstrument (ABL 825) tas i drift i oktober: IVA Ljungby 2020-10-05 IVA Växjö 2020-10-19 Klinisk kemi Ljungby 2020-10-21 Klinisk kemi Växjö 2020-10-22 Analysmässigt är instrumenten likvärd...

Blodgasnyheter

22 september 2020

Blodgasnyheter 2020-09-22

Senast uppdaterad: 2 december 2019