Provtagning och diagnostik

Nyheter och labbmeddelanden

Metodbyte, kvantitativ hepatit B DNA-PCR

6 maj 2021

Hepatit B sprids via blod och sexuella kontakter. Viruset orsakar en inflammation i levern och är globalt en betydande orsak till skrumplever och levercancer. Sjukdomen diagnosticeras med serologi (HB...

Höjd nivå för P-Kolesterol fr.o.m 2021-05-04

5 maj 2021

P-Kolesterol-nivån höjs med ca 2,5 % pga att leverantören uppmärksammat att man tidigare haft en något för låg nivå. Vid vår egen kontroll finner vi att nivåhöjningen är i samma storleksordning i Kron...

Information angående skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne

5 maj 2021

Fr. o. m 2021-05-26 är skickeprov till Laboratoriemedicin, Region Skåne åter beställningsbara i Cosmic

Information angående remisser till Laboratoriemedicin, Region Skåne

29 april 2021

Bakgrund Laboratoriemedicin Region Skåne har nya versioner av remisser. För mer information se https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/laboratoriemedicin/nya-versioner-av-remi...

Senast uppdaterad: 2 december 2019