Vårdhygien

Vårdhygien är en länsövergripande expertenhet som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning hos patienter och personal inom vård och omsorg.

Rådgivningstelefon

Rådgivningstelefonen är öppen vardagar under kontorstid.

0470-58 74 11

Multiresistenta bakterier (MRB)

2022-10-07

Patienter som har vårdats inneliggande på sjukhus i Kalmar, Blekinge, Stockholm, Gävleborg, Universitetssjukhuset i Linköping ska screenodlas för MRB vid inläggning.

Följ rutin i Vårdhandboken, se nedan.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022