Vårdhygien

Målet för vårdhygien är att förebygga och begränsa uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt att förebygga och begränsa smittspridning. Vårdhygienisk expertis är en rådgivande funktion till all hälso- och sjukvård oberoende av specialitet. Arbetsfältet omfattar Region Kronoberg inklusive länets primärkommunala vård.

Vårdhygieniska rutiner

Vårdhygieniska rutiner för Region Kronoberg

Vårdhygieniska rutiner för kommunal vård

Fokus på handhygien

Folkhälsomyndigheten lanserar en ny webbplats som ska hjälpa dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygienen inom vård och omsorg.

www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv, öppnas i nytt fönster

Multiresistenta bakterier (MRB)

2021-05-20

Patienter som har vårdats inneliggande på sjukhus i Stockholm  och Vrinnevi sjukhus i Norrköping ska screenodlas för VRE vid inläggning.

Följ rutin i Vårdhandboken, se nedan.

Riktlinjer om MRB

Multiresistent bakterie (MRB)-Screenundersökning och Omhändertagande av patient, pdf, öppnas i nytt fönster

Multiresistent bakterie (MRB)-Screenundersökning av vårdpersonal, pdf, öppnas i nytt fönster

Multiresistenta bakterier- kontroll vid nyanställning, vikariat, praktik mm, doc, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Oskar Ekelund

Verksamhetschef klinisk mikrobiologi

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 74 60

Charlotta Karlsson

Hygienläkare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 74 60, 0709-84 45 80

Katarina Madehall

Hygiensjuksköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 75 34, 0709-67 30 03

Susanna Lundvall

Hygiensjuksköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 75 57, 0767-25 96 78

Anette Svensson

Hygiensjuksköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 75 51, 0734-08 69 45

Niclas Thunander

Hygiensjuksköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 26 36, 0709-84 44 42

Senast uppdaterad: 20 maj 2021