Vårdhygien

Vårdhygien är en länsövergripande expertenhet som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning hos patienter och personal inom vård och omsorg.

Rådgivningstelefon

Rådgivningstelefonen är öppen vardagar under kontorstid.

0470-58 74 11

Multiresistenta bakterier (MRB)

2022-04-21

Patienter som har vårdats inneliggande på sjukhus i Stockholm, Gävleborg, Universitetssjukhuset i Linköping ska screenodlas för VRE vid inläggning.

Följ rutin i Vårdhandboken, se nedan.

Boka Handcheck

Låna gärna apparaten HandCheck som med hjälp av en 
fluorescerande ("självlysande") handsprit visar om handdesinfektionen utförts på rätt sätt.

Information om hur du bokar Handcheck 

Övrigt utbildningsmaterial hittar du på länken nedan.

Senast uppdaterad: 17 maj 2022