Vårdhygien

Målet för vårdhygien är att förebygga och begränsa uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt att förebygga och begränsa smittspridning. Vårdhygienisk expertis är en rådgivande funktion till all hälso- och sjukvård oberoende av specialitet. Arbetsfältet omfattar Region Kronoberg inklusive länets primärkommunala vård.

Vårdhygieniska rutiner

Vårdhygieniska rutiner för Region Kronoberg

Vårdhygieniska rutiner för kommunal vård

Fokus på handhygien

Folkhälsomyndigheten lanserar en ny webbplats som ska hjälpa dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygienen inom vård och omsorg.

www.folkhalsomyndigheten.se/rena-hander-raddar-liv, öppnas i nytt fönster

Multiresistenta bakterier (MRB)

2020-07-03

Patienter som har vårdats inneliggande på sjukhus i Stockholm  och Södra Älvsborgs sjukhus ska screenodlas för VRE vid inläggning.

Följ rutin i Vårdhandboken, se nedan.

Riktlinjer om MRB

Multiresistent bakterie (MRB)-Screenundersökning och Omhändertagande av patient, pdf, öppnas i nytt fönster

Multiresistent bakterie (MRB)-Screenundersökning av vårdpersonal, pdf, öppnas i nytt fönster

Multiresistenta bakterier- kontroll vid nyanställning, vikariat, praktik mm, doc, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Oskar Ekelund

Verksamhetschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470587460, 046767259607

Charlotta Karlsson

Hygienläkare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470587460, 046709844580

Katarina Madehall

Hygiensjuksköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470587534, 046709673003

Susanna Lundvall

Hygiensjuksköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470587557, 046767259678

Anette Svensson

Hygiensjuksköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470587551, 046734086945

Niclas Thunander

Hygiensjuksköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 26 36

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020