Strålskydd

Övergripande dokument som rör strålskyddsverksamheten i Region Kronoberg finns i strålskyddshandboken. Förutom beskrivning av organisation av strålskyddsarbetet finns även gällande rutiner för verksamheten.

Strålskyddshandbok

Kontakt

Sara Olsson

Cheffysiker

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 76 37, 0470-58 76 15

Senast uppdaterad: 25 juni 2018