Externa studieförfrågningar

Region Kronoberg har i linje med de nationella satsningarna ambitionen att vara en attraktiv region för såväl internt som externt drivna forskningsstudier.

Regionen vill också ta tillvara invånarnas/patienternas och medarbetarnas engagemang för forskning och kunskapsutveckling.

Förfrågningar om medverkan i externa forskningsstudier har ökat senaste åren ökat och rutiner finns nu för handläggning och beslut om medverkan. Fullständig förfrågan/ansökan krävs för snabb handläggning och beslut.

Vid förfrågan om genomförbarhet/Feasibility av extern forskningsstudie som riktar sig till regionens hälso- och sjukvård och folkhälsa ska följande bifogas: 

Externa studieförfrågningar - feasability, docx, öppnas i nytt fönster

Vid förfrågningar om medverkan i extern forskningsstudie som riktar sig till regionens hälso- och sjukvård och folkhälsa ska följande handlingar bifogas:

Externa studieförfrågningar - medverkan, docx, öppnas i nytt fönster

Förfrågan skickas till Region Kronobergs funktionsbrevlåda:

region@kronoberg.se

För vägledning/frågor kontakta FoU Kronoberg.

Ansökan till gemensam funktionsbrevlåda region@kronoberg.se

Diariet

Registrator diarieför forskningsförfrågan som beläggs med sekretess.

Ansvarig forskare får bekräftelsemejl med diarienummer.

Ärendet hanteras av FoU Kronoberg

  • Forskningschef fördelar ärendet
  • Forskningskoordinator handlägger ärendet
  • Lokal nodsamordnare /forskningskoordinator fastställer typ av studie
  • Forskningskoordinator registrerar typ av studie och aktuell checklista i diariet.

Forskningskoordinator skickar förfrågan till berörd verksamhet.

Studierna fördelas i följande kategorier:

  1. Akademisk klinisk
  2. Registerstudie
  3. Läkemedelsstudie
  4. Medicinteknisk studie
     

Verksamhetschef på berörd klinik tackar ja eller nej till genomförande av studien på klinik.

Senast uppdaterad: 7 november 2022