Externa studieförfrågningar

Region Kronoberg har i linje med de nationella satsningarna ambitionen att vara en attraktiv region för såväl internt som externt drivna forskningsstudier.

Regionen vill också ta tillvara invånarnas/patienternas och medarbetarnas engagemang för forskning och kunskapsutveckling.

Förfrågningar om medverkan i externa forskningsstudier har ökat senaste åren ökat och rutiner finns nu för handläggning och beslut om medverkan. Fullständig förfrågan/ansökan krävs för snabb handläggning och beslut.

Vid förfrågan om genomförbarhet/Feasibility av extern forskningsstudie som riktar sig till regionens hälso- och sjukvård och folkhälsa ska följande bifogas: 

Externa studieförfrågningar - feasability, docx, öppnas i nytt fönster

Vid förfrågningar om medverkan i extern forskningsstudie som riktar sig till regionens hälso- och sjukvård och folkhälsa ska följande handlingar bifogas:

Externa studieförfrågningar - medverkan, docx, öppnas i nytt fönster

Förfrågan skickas till Region Kronobergs funktionsbrevlåda:

Det här är en e-postadress

För vägledning/frågor kontakta FoU Kronoberg:

Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 18 maj 2022