Bedömningsmallar för handledare

Studerande som började höstterminen 2020 har sina praktikperioder som följande: 

LIA1: vecka 41 - 43, höstterminen 2020
Bedömningsmall LIA1, TSK20, pdf, öppnas i nytt fönster

LIA2: vecka 16 - 22, vårterminen 2021
Bedömningsmall LIA2, TSK20, pdf, öppnas i nytt fönster

LIA3: vecka 48-51, höstterminen 2021 och vecka 1-6, vårterminen 2022
Bedömningsmall och checklista LIA3, TSK20, pdf, öppnas i nytt fönster

Studerande som läser första året på utbildningen har sin praktik (LIA1) under veckorna 3-21 under vårterminen 2021

Bedömningsmall LIA1 MES20

Studerande som läser andra året på utbildningen har sin praktik (LIA2) under veckorna 36-51, hösterminen 2020 och sin sista praktik (LIA3) under veckorna 5-14, vårterminen 2021

Bedömningsmall LIA2 MES17, slutbedömning 2019.pdf

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019