Behörighet, ansökan och antagning

Här hittar du information kring vilken behörighet som krävs för att komma in på respektive utbildning, hur du gör din ansökan och vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter att bli antagen, med mera.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier kan du uppfylla på olika sätt beroende på när du tog din examen.

Nedan följer kortfattat de vanligaste sätten hur du gör detta. För ytterligare information se Myndigheten för yrkeshögskolans Handbok för tillträde till yrkeshögskolan (se länk nedan).

 1. Gymnasieexamen (högskoleförberedande program eller yrkesprogram) från gymnasiet eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt ett.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Har du läst en utbildning vid folkhögskola, se mer information i Myndigheten för yrkeshögskolans Handbok för tillträde till yrkeshögskolan (se länk nedan).

Har du äldre betyg (före 2014) kan du uppfylla kravet på grundläggande behörighet på följande sätt (avvikelser kan förekomma vid specialfall):

 • Slutbetyg från 3-årigt program från gymnasieskolan eller komvux med lägst betyget godkänt i minst 2250 poäng (alternativt godkänt i 90% av kurserna från ett slutbetyg).
 • Avgångsbetyg (1992-1993) från ett mellanårsprogram med fullständig eller utökad studiekurs.
 • Avgågsbetyg från 2- eller 3-årig gymnasielinje med fullständig eller utökad studiekurs alternativt avgångsbetyg 2 eller 3 från komvux.

Handbok för tillträde till yrkeshögskolan, öppnas i nytt fönster

Ansök via reell kompetens

Om det är något av behörighetskraven du inte uppfyller, men ändå har kunskaper och erfarenheter som väger upp detta, har du möjlighet att hänvisa till reell kompetens. Är det aktuellt fyller du i det när du gör din ansökan.

Krav på undersköterskekompetens för specialistundersköterska

För att uppfylla kravet på undersköterskekompetens i Specialistundersköterska ska du ha läst Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet (eller motsvarande vuxenutbildning) med godkänt betyg i Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Svenska 2 (eller Svenska som andraspråk 2), Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 samt 500p från programfördjupningen. Har du en äldre utbildning på 1350 poäng kan även den uppfylla behörighetskravet. Kursbenämningarna kan då se olika ut.

Du kan också uppfylla kravet genom Omvårdnadsprogrammet eller Vårdlinjen gren för hälso- och sjukvård eller psykiatri.

Krav om 1 års yrkeserfarenhet för specialistundersköterska

All den erfarenhet som du skaffat dig inom området vård och omsorg räknas om följande uppfylls:

 • Du ska ha varit utbildad undersköterska
 • Din befattning ska ha varit undersköterska. Har du haft en annan befattning där arbetsuppgifterna varit sjukvårdsrelaterade, kan dessa i vissa fall också räknas.

Har du både timanställningar och vikariat räknas tiden och omfattningen för alla dina anställningar samman för att se om du uppfyller behörighetskravet.

Bedömningen görs av YH Region Kronoberg.

Sista ansökningsdag är den 15 april.

Utbildning till specialistundersköterska är öppen för sen anmälan till 5 augusti.

För att göra din ansökan till en av våra utbildningar klickar du på den länk som finns på respektive utbildningssida.

 1. Fyll i personnummer och e-postadress.
 2. Ett mail kommer nu att skickas till dig med ditt användarnamn och en länk för att aktivera ansökan. Klicka på länken i mailet och fyll i önskat lösenord. Följ sedan instruktionerna.
 3. Läs gärna informationen om behörighet, urval och reell kompetens.
 4. Ladda upp de betyg/intyg som du vill skicka med i din ansökan.
 5. När du är klar klickar du på länken ”Lämna in din ansökan”. Får du inget mejl med aktiveringslänk, kontrollera först din skräppost. Har du inte fått något mejl, prova att göra en ny ansökan.

Dokument som ska skickas in

Om du bara har dina betyg på papper kan du antingen scanna in dem eller ta bilder med till exempel mobilkamera. Tänk på att hela dokumentet måste synas och att texten är läsbar. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningshandlingar via post utan dessa ska bifogas som filer i din webbansökan.

Du kan komplettera din ansökan fram till den 15 april.

Medicinsk sekreterare:

 • betyg från en fullständig gymnasieutbildning

Tandsköterska:

 • betyg från en fullständig gymnasieutbildning

Specialistundersköterska:

 • betyg från Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande)
 • har du ett samlat betygsdokument som styrker undersköterskekompetens och ett slutbetyg/examen från en annan gymnasieutbildning ska du skicka in båda.
 • godkänt betyg i kursen svenska 2.
 • arbetsgivarintyg som styrker att du sammanlagt har arbetat minst 1 år som utbildad undersköterska eller motsvarande. Det är viktigt att intyget innehåller uppgift om befattning, tjänstgöringsgrad (eller antal timmar) och hur länge anställningen pågått.

Ansök via reell kompetens

Om det är något av behörighetskraven du inte uppfyller, men ändå har kunskaper och erfarenheter som väger upp detta, har du möjlighet att åberopa reell kompetens. Under rubriken Behörighet i webbansökan kan du fylla i att du åberopar reell kompetens. Bifoga intyg och beskrivning av dina kunskaper i ansökan.

Utländska betyg

Om du har en utländsk utbildning ska du ta kontakt med Universitets- och högskolerådet, UHR, för att få dina betyg validerade innan du söker vår utbildning. Kontaktuppgifter till UHR hittar du via länken nedan. Observera att handläggningstiden på UHR är cirka 6 månader.

Universitets- och högskolerådet, öppnas i nytt fönster

Pedagogiskt stöd i utbildningen

I webbansökan finns en rubrik för särskilt pedagogiskt stöd. Där kan du ladda upp en beskrivning över vad du behöver för att klara din utbildning.

Kontrollera ansökan

För att kontrollera din ansökan kan du gå till Yh-antagning.se (se länk nedan) och logga in via länken Till din ansökan. Använd det användarnamn du fick i aktiveringsmailet och det lösenord du valde i samband med aktivering.

Yh-antagning.se, öppnas i nytt fönster

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut via e-post vid följande datum:

 • Medicinsk sekreterare: 2:a veckan i juni 2020
 • Specialistundersköterska barn och ungdom: 2:a veckan i juni 2020
 • Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård: 2:a veckan i juni 2020
 • Tandsköterska: besked kommer under 2:a veckan i juni 2020

När du har skickat in din ansökan gör vi en bedömning. Saknas något i ansökan ber vi dig om en komplettering. Är det fler sökande än det finns platser görs ett urval. För specialistundersköterskeutbildningarna görs urvalet efter betyg och yrkeserfarenhet, för tandsköterskor och i medicinska sekreterare efter betyg och särskilt prov.

Ökar dina chanser att bli antagen

I samtliga av våra utbildningar gäller det att du har en gymnasieexamen eftersom YH utbildningar är eftergymnasiala utbidlningar. Du ska uppfylla kraven för grundläggade behörighet.

Om du söker till någon av våra Specialistundersköterskeutbildningar kan du även öka dina chanser genom att skaffa dig mer yrkeserfarenhet som undersköterska.

Hur många poäng det krävs för att bli antagen varierar från år till år och beror på antal sökande och vilka betyg de har.

Behöriga sökande kommer före antagning att bli kallade till ett särskilt prov. Provet består av frågor som är k
Urval görs efter betyg (meritvärde) + särskilt prov/antagningsintervju.

Antal sökande till utbildningarna

UtbildningSökande 2019Sökande 2017
Tandsköterska, 25 platser 164 224
Medicinsk sekreterare, 22 platser 191 205 
Specialistundersköterska barn och ungdom, 20 platser 140  178 
Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård, 20 platser 72 132
Psykiatrispecialiserad undersköterska, skötare, boendestödjare, 20 platser 32

 

Utbildningen för Psykiatrispecialiserad undersköterska, skötare, boendestödjare är nystartad och vi har därför inga siffror för hur många som tidigare sökt. 

Kursstart

Oftast sker kursstarter under höstterminen, några enstaka startar under våren. Se respektive utbildningssida för mer information.

Kurser under höstterminen startar i augusti. Datum publiceras på utbildningens webbsida under vårterminen.

Om du inte kan närvara vid kursstart, kontakta ansvarig utbildningsledare.

Tid förlagd i skolan

 • Tandsköterskorna har föreläsningar 3-4 dagar/vecka, övrig tid klinisk träning eller egenstudier.
 • Medicinska sekreterarna har föreläsningar 3-4 dagar/vecka, övrig tid studiebesök eller egenstudier.
 • Specialistundersköterska barn och ungdom har obligatoriska träffar ungefär 1-2 gånger/månad. Varje träff pågår 2-3 dagar.
 • Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård har obligatoriska träffar ca 1-2 gånger/månad. Varje träff pågår 2-3 dagar.
 • Psykiatrispecialiserad undersköterska, skötare, boendestödjare har obligatoriska träffar ca 1-2 gånger/månad. Varje träff pågår 2-3 dagar.

De centrala träffarna för specialistundersköterskestuderande är viktiga att delta vid. Det är svårt att uppnå godkänt resultat om man inte närvarar vid dem. Träffarna innehåller mycket information som är svår att inhämta på egen hand. Dessutom innehåller de centrala träffarna oftast examinerande moment.

Tillgodoräkna dig kurser

Du kan tillgodoräkna dig kurser i utbildningen om de överensstämmer med tidigare erfarenhet eller kunskap. Beslutet tas av utbildningens ledningsgrupp efter att du blivit antagen.

Placering av LIA (Lärande I Arbete)

I specialistundersköterskeutbildningarna ordnar skolan i möjligaste mån en praktikplats på din hemort. Du som sökande är alltid garanterad en plats i Kronoberg om inte hemorten kan ta emot.

För utbildningarna Tandsköterska och Medicinsk sekreterare är du garanterad en plats i Region Kronoberg. Önskar du plats på annan ort ordnar du den på egen hand.

Studiemedel från CSN

Om du blir antagen till någon av våra utbildningar kan du söka studiemedel från CSN. Se mer information om studiemedel och hur man ansöker via länken nedan.

Centrala Studiestödsnämnden, öppnas i nytt fönster

Boende

Då Yrkeshögskolan inte har något eget boende ansvarar du själv för att söka efter bostad.

stuborhotell.se, öppnas i nytt fönster

Möjligheter till jobb efter utbildningen

Alla beviljade Yrkeshögskoleutbildningar har ett nära samarbete med arbetslivet. Ett av kriterierna för att en utbildning ska bli beviljad är att det finns ett behov av den här kompetensen ute i verksamheterna. Chanserna till arbete efter avslutad utbildning är därför goda.

Senast uppdaterad: 3 december 2019