Specialistundersköterska barn- och ungdomssjukvård

Är du undersköterska och vill lära dig något nytt? Eller vill du utvecklas i din nuvarande yrkesroll? Tycker du att det är stimulerande att arbeta med barn och ungdomar, då kan detta vara utbildningen för dig!

Ansök

Ansökan öppnar 15 februari och stänger 15 april 2023.

Ansök här, öppnas i nytt fönster

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (för mer information se länk till Myndigheten för yrkeshögskolan längre ner)
  • Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande vuxenutbildning) där följande kurser måste ingå med minst godkänt betyg (3, G eller E): Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Svenska 2 (alternativt Svenska som andraspråk 2) och Vård- och omsorgsarbete 1 och 2
  • Minst 1 års yrkesverksamhet på heltid som utbildad undersköterska inom vård och omsorg

Vi tillämpar antagningsprov och alla behöriga sökande bjuds in till provet

Urval görs efter meritvärde av arbetslivserfarenhet och resultat från antagningsprovet.

Mer information om ansökan, behörighet och antagning

Arrangör

YH Region Kronoberg

Utbildningen innehåller följande kurser:

  • Introduktion och barnets fysiska och psykosociala utveckling, 20p
  • Pediatrisk omvårdnad, 35p
  • Neonatologi, 30p
  • Handledning och pedagogiskt förhållningssätt, 10p
  • Barn- och ungdomars livsvillkor, 25p
  • Lärande i arbete, LIA 60p
  • Examensarbete, 20p

5 poäng motsvarar 1 veckas studier.

Utbildningsplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Studierna till specialistundersköterska i barn och ungdomssjukvård bedrivs delvis på distans med träffar i Växjö. Träffarna sker vid varje kurs, ca. 3 dagar. Dessa varvas med självstudier och handledning via utbildningsplattform. Praktikplats ordnas av skolan och i möjligaste mån nära hemorten.

Upplägg och innehåll i träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.

Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform. Det är en sluten plattform som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras information som rör utbildningen, till exempel studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Du kan även ha diskussioner med klasskamrater (chatt) eller genomföra examinationer.

Kommunikation och handledning med utbildningsledare sköts via utbildningsplattformen. Du kan självklart även ringa eller boka personligt möte efter överenskommelse med utbildningsledaren. 

Datorkunskap

Eftersom utbildningen till stor del är webbaserad är det en förutsättning att du har goda kunskaper i datorhantering. Det är dock inget behörighetskrav. Du bör även ha tillgång till dator med internetuppkoppling. För dig som bor i närheten finns datorer att tillgå på skolan.

Studiestöd

Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd

Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta YH Region Kronoberg.

Validering

Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser eller erfarenhet inom vårdyrket kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning. Du har möjlighet att validera både ämneskurser och LIA.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med träffarna i Växjö. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningslängd

200 YH-poäng, 2 terminer

Utbildningsplatser

20 platser

Studietakt

Heltid

Studieform

Delvis distans med träffar i Växjö

Examen

Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning)

Mer information om utbildningen hittar du här

 

Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom barn- och ungdomssjukvård. Du kommer att förbereda dig på att möta barn och ungdomar, nyfödda och för tidigt födda barn.

Utbildningen kommer att öka din medvetenhet om kommunikationens betydelse, empatiskt bemötande, professionellt förhållningssätt och självinsikt i mötet med barnet och dess anhöriga.

Som specialistundersköterska arbetar du i vårdteam med sjuksköterska, barnmorska eller läkare.

Studierna bedrivs på distans med platsbunda träffar i Växjö. Träffarna sker en till två gånger per månad och pågår två till fyra dagar. Dessa varvas med självstudier, grupparbeten och handledning via studieplattform.

LIA (lärande i arbete) sker under vårterminen och i möjligaste mån nära den studerandes hemort. LIA-plats ordnas av skolan. Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta i barnsjukvård på barnavdelning, neonatalavdelning eller BB-avdelning men också i kommunal verksamhet.

Längd Studieform Studietakt
200 YH-poäng, 2 terminer Delvis distans, träffar i Växjö  Heltid

Senast uppdaterad: 6 februari 2023