Psykiatrispecialiserad undersköterska, skötare, boendestödjare

Är du redo för en ny karriär? Eller vill du utvecklas i din nuvarande yrkesroll? Utbildningen till psykiatrispecialiserad undersköterska, skötare, boendestödjare kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom psykiatriområdet.

Ansök

Ansökan öppnar 15 februari och stänger 15 april 2023

Ansök här, öppnas in nytt fönster

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (för mer information se länk till Myndigheten för yrkeshögskolan längre ner)
 • Särskilda förkunskaper Vård- och omsorgsprogrammet med lägst betyget E/3/G
 • Yrkeserfarenhet som undersköterska, minst 1 år, heltid eller deltid

Behöriga sökande kommer före antagning att bli kallade till ett särskilt prov som kommer att äga rum i början av maj. I samband med provet ges information om utbildningen och tillfälle att ställa frågor. Provet består av två skriftliga test i språkliga färdigheter samt ämneskunskaper som en undersköterska bör ha. Provet är en del av urvalsprocessen och ger poäng som höjer dina chanser att bli antagen.

Mer information om ansökan, behörighet och antagning

Arrangör

YH Region Kronoberg

Utbildningen innehåller följande kurser: 

(5 poäng motsvarar 1 veckas studier)

 • Psykiatriska sjukdomstillstånd, psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatri 35 p
 • Omsorg och omvårdnad vid psykisk ohälsa, samt läkemedelskunskap och läkemedelshantering 30 p
 • LIA inom regional psykiatrisk slutenvård, 20 p
 • Pedagogik och samtalsteknik ur ett mångkulturellt perspektiv 35 p
 • Lagstiftning, organisation och dokumentation 20 p
 • LIA inom kommunal eller statlig psykiatrisk verksamhet, 20 p
 • Missbruk och beroende kopplat till psykisk ohälsa 20 p
 • Examensarbete 20 p

Utbildningsplan, pdf, öppnas i nytt fönster

Studierna till psykiatrispecialiserad undersköterska/ skötare/boendestödjare bedrivs delvis på distans med obligatoriska träffar i Växjö. Träffarna sker i varje kurs och pågår ca 2-3 dagar. Dessa varvas med självstudier och handledning via gruppdiskussion / chatt. LIA (Lärande I Arbete) sker under höst - och vårtermin. Praktikplats ordnas av skolan och i möjligaste mån nära hemorten.

Upplägg och innehåll för träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.

Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform. Det är en sluten plattform som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras information som rör utbildningen, till exempel studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Du kan även ha diskussioner med klasskamrater (chatt) eller genomföra examinationer.

Datorkunskap

Eftersom utbildningen till stor del är webbaserad är det en förutsättning att du har goda kunskaper i datorhantering. Det är dock inget behörighetskrav. Du bör även ha tillgång till dator med internetuppkoppling. För dig som bor i närheten finns datorer att tillgå på skolan. 

Studiestöd

Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd

Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta YH Region Kronoberg.

Validering

Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser eller erfarenhet inom vårdyrket kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning. Du har möjlighet att validera både ämneskurser och LIA.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med träffarna i Växjö. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningslängd

200 YH-poäng, 2 terminer

Utbildningsplatser

20 platser

Studietakt

Heltid

Studieform

Delvis distans med obligatoriska träffar i Växjö

Examen

Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning)

Mer information om utbildningen hittar du här

 

Du får spetskompetens när det gäller arbete med olika psykiska sjukdomar. Du kommer att kunna utvecklas för att bli specialist inom vuxenpsykiatrisk vård, rättspsykiatrisk vård samt för arbete inom olika kommunala verksamheter som ger stöd både i hemmet och på boende.

Under din utbildning kommer du att praktisera i både regional och kommunal verksamhet, och på det sättet få en unik förståelse för hur detta samarbete fungerar. Vidare kommer du under utbildningens gång att få djupa kunskaper inom pedagogik, samtalsteknik, psykiatriska sjukdomstillstånd, funktionsnedsättning och neuropsykiatri.

Studierna bedrivs på distans och heltid med Växjö som utbildningsort. Under studietiden är det ca. 10 träffar i Växjö som är ca. 2-3 dagar var. LIA/praktikplats ordnas av skolan inom Region Kronoberg.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som specialistutbildad undersköterska inom psykiatri, eller boendestödjare inom kommunal verksamhet med ökade ansvarsområden.

 
Längd Studieform Studietakt
 200 YH-poäng, 2 terminer Distans, träffar i Växjö  Heltid

Kontakt

Katarina Gustafsson

Utbildningsledare

Utbildningsledare för YH-utbildningen Psykiatrispecialiserad undersköterska/skötare/boendestödjare

Senast uppdaterad: 6 februari 2023