Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård

Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom operations-, anestesi- och intensivvård.

Längd Studieform Studietakt
 200 YH-poäng, 2 terminer Delvis distans, träffar i Växjö och Ljungby  Heltid

 

Du får spetskompetens när det gäller att arbeta med medicinteknisk utrustning, förberedelse och iordningställande av operationssal, basal och specifik vårdhygien, vikten av kommunikation och bemötande samt patientens integritet och självbestämmande. Din specialisering som undersköterska innebär även kunskaper om krishantering, akut omhändertagande, hjärt- och lungräddning, specifik omvårdnad samt vård vid livets slut.

Utbildningen håller hög nivå för att matcha de krav som ställs från arbetslivet och du kommer vara väl rustad att möta dem!

Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot operation, anestesi eller intensivvård.

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (för mer information se länk till Myndigheten för yrkeshögskolan längre ner)
 • Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande vuxenutbildning) där följande kurser måste ingå med minst godkänt betyg (3, G eller E): Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Svenska 2 (altenativt Svenska som andraspråk 2),  Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 och Samhällskunskap 1a2.
 • Minst 1 års arbetslivserfarenhet som utbildad undersköterska eller motsvarande

Behöriga sökande kommer före antagning att bli kallade till ett särskilt prov den 27 April. I samband med provet ges information om utbildningen och tillfälle till att ställa frågor. Provet är frivilligt och består av skriftligt test i språkliga färdigheter samt ämneskunskaper som en undersköterska bör ha.

De 50 med högst meritvärde kallas därefter till antagningintervju.

Urval görs efter meritvärde  arbetslivserfarenhet + särskilt prov/antagningsintervju

Mer information om ansökan, behörighet och antagning

Studiestart: 17 augusti 2020

Sista ansökningsdag/ kompletteringsdag: Öppen för sen anmälan till 5 augusti 2020.

Ansökan

Arrangör: YH Region Kronoberg

Utbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege Kronoberg.

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Introduktion, mikrobiologi och vårdhygien, 20p
 • Anatomi, fysiologi och patofysiologi, 25p
 • Medicinsk teknik, 25p
 • Omvårdnad inom operation, anestesi och intensivvård, 35p
 • Lärande i arbete inom anestesi och operation, 10 + 25p
 • Lärande i arbete inom intensivvård, 10 + 25p
 • Kommunikation och etik, 15p
 • Examensarbete, 10p

5 poäng motsvarar 1 veckas studier.

Terminsöversikt 2020-21.docx

Litteraturlista 2020.pdf, öppnas i nytt fönster

Utbildningsplan 2020.pdf, öppnas i nytt fönster

Studierna till specialistundersköterska operation, anestesi, intensivvård bedrivs delvis på distans med obligatoriska träffar i Växjö och vid vissa tillfällen i Ljungby. Träffarna sker ca två gånger per månad och pågår ca 3-4 dagar. Dessa varvas med självstudier och handledning via gruppdiskussion/ chatt. LIA (Lärande I Arbete) sker under höst - och vårtermin. Praktikplats ordnas av skolan och i möjligaste mån nära hemorten.

Upplägg och innehåll för träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.

Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform. Det är en sluten plattform som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras information som rör utbildningen, till exempel studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Du kan även ha diskussioner med klasskamrater (chatt) eller genomföra examinationer.

Datorkunskap

Eftersom utbildningen till stor del är webbaserad är det en förutsättning att du har goda kunskaper i datorhantering. Det är dock inget behörighetskrav. Du bör även ha tillgång till dator med internetuppkoppling. För dig som bor i närheten finns datorer att tillgå på skolan. 

Studiestöd
Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd
Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta YH Region Kronoberg.

Validering
Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser eller erfarenhet inom vårdyrket kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning. Du har möjlighet att validera både ämneskurser och LIA.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med träffarna i Växjö och Ljungby. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningslängd
200 YH-poäng, 2 terminer

Utbildningsplatser
20 platser

Studietakt
Heltid

Studieform
Delvis distans med obligatoriska träffar i Växjö, vissa tillfällen i Ljungby

Examen
Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning) 

Mer information om utbildningen hittar du här

Anna Rydén

Utbildningsledare / anestesisjuksköterska

Utbildningsledarei Yh-utbildningen Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 66 99, 0709-84 48 83

Carina Weidmert Strandberg

Vårdlärare

Lärarei Yh-utbildningarna Specialistundersköterska barn och ungdom och Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470586707, 046720831827

Senast uppdaterad: 21 november 2019