Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård

Är du redo för en ny karriär? Eller vill du utvecklas i din nuvarande yrkesroll?Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom operations-, anestesi- och intensivvård.

Ansök

Studiestart augusti 2023.

Ansökan öppnar 15 februari. 

Ansök här, öppnas i nytt fönster

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier (för mer information se länk till Myndigheten för yrkeshögskolan längre ner)
 • Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande vuxenutbildning) 
 • Minst 1 års arbetslivserfarenhet som utbildad undersköterska eller motsvarande

Urval görs efter arbetslivserfarenhet + särskilt prov/antagningsintervju. Alla behöriga sökande bjuds in till antagningsprovet.

Du som saknar den formella behörigheten kan söka på reell kompetens och vi prövar din ansökan.

Mer information om ansökan, behörighet och antagning

Arrangör

YH Region Kronoberg

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Introduktion, lagstiftning, patientsäkerhet, kvalitetsarbete och yrkesansvar 10 Yhp
 • Vårdhygien, sterilitet och vårdrelaterade infektioner 15 Yhp 
 • Anatomi, fysiologi och patofysiologi 20 Yhp
 • Medicinsk teknik, 10 Yhp
 • Omvårdnad inom  intensivvård 25 Yhp
 • Omvårdnad inom operation och anestesi 25 Yhp
 • Kommunikation och handledning  15 Yhp
 • LIA inom operation och anestesi 25 Yhp
 • LIA inom intensivvård 35 Yhp
 • Examensarbete 10 Yhp

5 poäng motsvarar 1 veckas studier.

Utbildningsplan 2023.pdf, öppnas i nytt fönster

Studierna till specialistundersköterska operation, anestesi, intensivvård bedrivs delvis på distans med obligatoriska träffar i Växjö och vid vissa tillfällen i Ljungby. Träffarna sker i varje kurs och pågår ca 3 dagar. Dessa varvas med självstudier och handledning via gruppdiskussion/ chatt. LIA (Lärande I Arbete) sker under höst - och vårtermin. Praktikplats ordnas av skolan och i möjligaste mån nära hemorten.

Upplägg och innehåll för träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.

Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform. Det är en sluten plattform som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras information som rör utbildningen, till exempel studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Du kan även ha diskussioner med klasskamrater (chatt) eller genomföra examinationer.

Datorkunskap

Eftersom utbildningen till stor del är webbaserad är det en förutsättning att du har goda kunskaper i datorhantering. Det är dock inget behörighetskrav. Du bör även ha tillgång till dator med internetuppkoppling. För dig som bor i närheten finns datorer att tillgå på skolan. 

Studiestöd

Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd

Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta YH Region Kronoberg.

Validering

Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser eller erfarenhet inom vårdyrket kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning. Du har möjlighet att validera både ämneskurser och LIA.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med träffarna i Växjö och Ljungby. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningslängd

200 YH-poäng, 2 terminer

Utbildningsplatser

20 platser

Studietakt

Heltid

Studieform

Delvis distans med obligatoriska träffar i Växjö, vissa tillfällen i Ljungby

Examen

Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning) 

Mer information om utbildningen hittar du här

 

Du får spetskompetens när det gäller att arbeta med medicinteknisk utrustning, förberedelse och iordningställande av operationssal, basal och specifik vårdhygien, vikten av kommunikation och bemötande samt patientens integritet och självbestämmande. Din specialisering som undersköterska innebär även kunskaper om krishantering, akut omhändertagande, hjärt- och lungräddning, specifik omvårdnad samt vård vid livets slut.

Utbildningen håller hög nivå för att matcha de krav som ställs från arbetslivet och du kommer vara väl rustad att möta dem!

Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot operation, anestesi eller intensivvård.

Längd Studieform Studietakt
 200 YH-poäng, 2 terminer Delvis distans, träffar i Växjö och Ljungby  Heltid

Senast uppdaterad: 6 februari 2023