Kontakt

Region Kronobergs kulturstab leder och samordnar arbetet med kultursamverkansmodellen och den regionala kulturplanen. Staben organiseras inom den regionala utvecklingsavdelningen, tillsammans med konsthandläggare och verksamheten Bild och Form Kronoberg.

Kulturansvarig direktör är regional utvecklingsdirektör.

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

Jessica Linde

Regional utvecklingssamordnare kultur

Helen Hägglund

Regional utvecklingssamordnare bild och form

Senast uppdaterad: 22 december 2021