Kontakt

Region Kronobergs kulturstab leder och samordnar arbetet med kultursamverkansmodellen och den regionala kulturplanen. Staben organiseras inom den regionala utvecklingsavdelningen, tillsammans med konsthandläggare och verksamheten Bild och Form Kronoberg.

Kulturansvarig direktör är regional utvecklingsdirektör.

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 58, 0708-69 49 39
Lotta Nydahl Frånberg

Lotta Nydahl Frånberg

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 02

Jessica Linde

Regional utvecklingssamordnare kultur

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 56

Frida Lundén Mörck

Konsthandläggare

 • E-post: Det här är en e-postadress

Helen Hägglund

Regional utvecklingssamordnare bild och form

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 31 09

Senast uppdaterad: 22 december 2021