Konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg

Den konstnärliga gestaltningen utgör en naturlig del av planeringen av Region Kronobergs miljöer. Konst, arkitektur, färgsättning, belysning och inredning samverkar för att skapa en god miljö som utgår från patienter, besökare och personals behov. Målsättningen med den konstnärliga gestaltningen i Region Kronoberg är att bidra till estetiska upplevelser som stimulerar visuellt och intellektuellt.

Konst i offentliga miljöer

Inköp av konstnärlig gestaltning är en viktig arbetsmarknad för professionella kulturskapare. Det är också en möjlighet för invånare att, oavsett bakgrund, möta bild- och formkonst i vardagen. Konst erbjuder humanistiska värden i ett samhälle som ofta domineras av direkt mätbara krav på effektivitet och kan tala till alla delar av människan, även de som inte är mätbara och rationella.

Region Kronobergs konstsamling innefattar drygt 5000 verk i form av lös och fast konstnärlig gestaltning. Konstnärlig gestaltning omfattar förutom traditionella konstuttryck exempelvis rörlig bild, ljus- och ljudkonst, tillfälliga verk eller idébaserade verk där idén bakom konstverket är viktigare än själva konstverket.

Region Kronobergs arbete med konstnärlig gestaltning utförs av en konsthandläggare organiserad i kulturstaben inom Regionala Utvecklingsavdelningen.

Detalj av ”Om människan i universum och det universum som finns inuti människan” (2018) av Emma Kronvall, platsspecifik gestaltning för Specialistpsykiatrin och Habiliteringen 

En del av den konstnärliga gestaltningen är platsspecifik gestaltning, ofta kallad fast konst. Fast konst är tillverkad på beställning, integrerad i byggnadens arkitektur eller på en specifik plats och kan innebära byggnadsteknisk påverkan. Fast konst placeras i och i anslutning till Region Kronobergs egna fastigheter och köps in genom så kallade 1%-medel. I samband med byggnadsinvesteringar som överstiger 20 miljoner kronor i lokaler för verksamhet eller personal avsätts 1 % till konstnärlig gestaltning, vilket gör att den årliga totalsumman kan variera från år till år, beroende på hur många byggprojekt som genomförs.

Vid renoveringar och nybyggnation av lokaler tas ett program för den konstnärliga gestaltningen fram tillsammans med patienter, personal, arkitekter och andra intressenter. Konstprogrammet beskriver det aktuella projektets specifika förutsättningar så som mål, syfte och budget. Programmet fastställs av Region Kronobergs kulturnämnd och ligger till grund för beställningar och inköp av konst inom projektet. Den beställda konsten skapar en relation till platsen, rummet och verksamheten, både i idé- och formmässig mening.

Porträtt” (2019) av Idun Baltzersen, platsspecifik gestaltning för Specialistpsykiatrin

Porträtt” (2019) av Idun Baltzersen, platsspecifik gestaltning för Specialistpsykiatrin

Den konst som går att flytta och inte är bunden till en specifik plats, byggnad eller lokal kallas lös konst. Lös konst ska företrädesvis köpas in via museer, konsthallar och gallerier. För att nå målen för den konstnärliga gestaltningen (gällande spridningen) kan även lös konst köpas in direkt från konstnär. Inköp av löskonst görs genom ett fast årligt anslag i förvaltningsbudgeten. Löskonsten ska komplettera konstsamlingen med nya verk till befintliga verksamheter.

”Blå uppväxt” (2019) av Anna Fjällbäck, placerad på Specialistpsykiatrin

2020 stod den nya vårdbyggnaden för Specialistpsykiatrin på Sigfridsområdet i Växjö klar. Den 16 000 m² stora vårdbyggnaden har en utformning som är unik i Sverige. Bland annat har den runda hörn vilket gör att både utsidan och insidan får speciell planlösning och utseende. Tillhörande byggnaden finns ca 300 konstverk placerade i allt från parkmiljön utomhus till samtalsrum inomhus, sammanlagt ca. 200 unika konstnärers verk. Konsten bidrar i sammanhanget till att skapa en byggnad som känns välkomnande och signalerar förtroende, trygghet och omsorg, samt har en god orienterbarhet.

Målet har varit att utforma en lugn och behaglig byggnad som ska ge positiva och hälsofrämjande upplevelser med dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska. Besökare, personal och patienter ska känna sig välkomna här. - Liljewall arkitekter

Byggnaden nominerades tillsammans med Habiliteringens nya byggnad på Sigfridsområdet till Växjö kommuns Byggnadspris 2021 med motiveringen:

Omsorgsfullt och elegant utformade nya vårdbyggnader i en mänsklig skala. De låga ljusa byggnaderna är väl anpassade till omgivningen. Huskropparnas mjukt rundade hörn och takutsprång bidrar till ett välkomnande och tryggt intryck. Formen är funktionell, regelbunden och sammanhållen med proportioner som ger en god helhetsverkan.

Fantastiskt med satsningen på konst som omfattar glaskonst, keramik och andra flerdimensionella verk. En byggnation med välbalanserade enkla genomtänkta detaljer i takfot, fönster och markiser.

Ljungby Lasarett - vårdavdelningar för medicin, ortoped och kirurgi

(beräknas färdigställas 2022)

Jessica Faiss har tilldelats konstnärligt gestaltningsuppdrag utifrån skissförslaget ”Himlar”

Hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum, Sigfridsområdet

(beräknas färdigställas 2022)

Johanna Strand har tilldelats konstnärligt gestaltningsuppdrag utifrån skissförslaget ”Collage of Nature”

Nybyggnation för Rättspsykiatriska regionkliniken på Sigfridsområdet

(beräknas färdigställas 2024)

Utlysning av konstnärliga gestaltningsuppdrag pågår 2012-12-17 tom. 2022-01-17

Utlysning av konstnärliga gestaltningsuppdrag för Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö

Kommande utlysningar under 2022:

  • Konstnärlig gestaltning i samband med ombyggnation för Dialysavdelningen på Centrallasarettet Växjö.
  • Konstnärlig gestaltning i samband med ombyggnation för Barnhabilitering på Sigfridsområdet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 14 januari 2022