Kontaktkort

Enheter som har kontakt med invånarna/patienterna ska ha en egen informationssida på 1177.se, ett så kallat kontaktkort. På den sidan presenteras enhetens kontaktuppgifter, e-tjänster och det utbud av tjänster enheten erbjuder.

Det är enheternas administratörer som uppdaterar kontaktkortet via Verksamhetskatalogen (VK) och verktyget Kontaktkortsadministration (KKA).

Beställningar av förändringar av enheter görs till IT-supporten via IT-portalen.

IT-portalen, öppnas i nytt fönster

Behörigheter till Verksamhetskatalogen lokala administratörer beställs i IT-portalen:

IT-portalen, öppnas i nytt fönster

Behörighet till kontaktkortsadministration ges i Stödtjänst för behörigheter Inera av uppdragstilldelaren för administrativa uppdrag. Uppdragstilldelaren är samma person som administrerar medarbetaruppdraget för vårdenheten i verksamhetskatalogen.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022