Teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkning

Tolkcentralen arbetar för att möjliggöra kommunikationen mellan hörande och personer som har dövhet, dövblindhet, vuxendövhet eller hörselnedsättning och bor i Kronobergs län.

Man har möjlighet att få tolk i situationer där det finns behov av att förstå och bli förstådd.  Även hörande har rätt att beställa tolk för att få en fungerande kommunikation. Tolkcentralens service är helt kostnadsfri. Tolkarna arbetar under sekretess och har tystnadsplikt.

Vi erbjuder:

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkning erbjuds den som är barndomsdöv eller har en grav hörselnedsättning och är beroende av teckenspråk. 

Dövblindtolkning

Dövblindtolkning erbjuds den som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller är döv och blind.

Skrivtolkning

Skrivtolkning erbjuds den som har vuxendövhet eller en grav hörselnedsättning och har svenska som första språk.

Boka tolk

Du boka tolk via telefon, texttelefon, fax, SMS, e-post och bildtelefon. Tänk på att det kan bli svårt  att ordna tolk om bokningen kommer in sent. Försök att göra din bokning i så god tid som möjligt.

Detta behöver Tolkcentralen veta när du bokar tolk:

  • När (datum, starttid och sluttid)
  • Plats och gatuadress
  • Vilka Ni är som ska använda tolk
  • Tolkmetod (t.ex. teckenspråkstolkning eller skrivtolkning)
  • Ärendet (vad det gäller)

Telefon: 0470-58 88 22 

Texttelefon: 040-614 70 24 (Obs! Ej 0470)

Bildtelefon: tc.kronoberg@t-meeting.se 

Fax: 0470-58 88 30 

SMS: 0709-84 47 47

E-post: tolkcentralen@kronoberg.se 

Akut behov av tolk

Vid akut behov av tolk kväll, natt, helg: ring 0470-210 50. 
Då kommer du till SOS alarm som hjälper dig att beställa tolk. 

Senast uppdaterad: 4 juni 2018