En persons händer som knappar på en laptop. Bredvid datorn ligger anteckningsblock och ett stetoskop.

Hälsobiblioteket

Hälsobiblioteket är specialiserat på kunskaper inom områdena hälso- och sjukvård. Vårt främsta uppdrag är att verka som kunskapsstöd för personal i Region Kronoberg. Hälsobiblioteket är till för alla! Hos oss kan även allmänheten få hjälp att söka information och fakta gällande hälso- och sjukvård.

Sök, låna om, reservera, öppnas i nytt fönster

Ansök om att bli låntagare hos oss, öppnas i nytt fönster

Lånevillkor för anställda i Region Kronoberg

Lånevillkor för studerande som inte är anställda i Region Kronoberg

Lånevillkor för allmänheten

För dig som är anställd eller studerande

  • Informationssökning - vi söker åt dig (om det är jobbrelaterat) eller tillsammans med dig.
  • Informationsresurser - vi bevakar och samlar information inom hälso- och sjukvård. Det vi inte har själva lånar vi in till dig.
  • Informationsbevakning - vi guidar dig att hitta rätt verktyg så att du på smartast sätt ska kunna hålla dig uppdaterad.

Du når Region Kronobergs kunskapsstöd längre ned på den här sidan. Om du inte sitter vid en dator i Region Kronobergs nät når du resurserna via vår proxyserver. Registrera dig via länken nedan för att kunna logga in.

Skaffa ett konto till proxyservern, öppnas i nytt fönster

För dig som studerar

Om du studerar, men inte är anställd i Region Kronoberg, finns också möjlighet att ta del av vårt utbud. Du är välkommen att låna av den litteratur vi har och vi hjälper dig gärna med exempelvis artikelsökning.

Länktips

Resurser som är fritt tillgängliga och som kan vara användbara i dina studier eller i ditt arbete

Kunskapsstöd för personal i Region Kronoberg

Om du använder en dator som inte finns i Region Kronobergs nät så kan du komma åt kunskapsstödet genom vår proxyserver:

Skaffa ett konto till proxyservern. öppnas i nytt fönster

ClinicalKey, öppnas i nytt fönster

Riktar sig främst till läkare. Sök på diagnos eller behandling och hitta forskningsartiklar, medicinska e-böcker, bilder och behandlingsguider. Du kan sortera på din medicinska specialitet.

ClinicalKey finns även som app. Skapa ett konto vid en dator i intranätet med den e-postadress du använder i arbetet (@kronoberg.se) så kan du använda appen överallt.

Bevaka via: RSS

Cochrane Library, öppnas i nytt fönster

Ett evidensbaserat beslutsstödsystem med syftet att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar.

Bevaka via: RSS

Drugline, öppnas i nytt fönster

Information om läkemedel. Databasen utvecklas av Klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

DynamicHealth, öppnas i nytt fönster

Ett kliniskt beslutsstöd inom omvårdnad.

Skapa ett konto i DynamicHealth vid en dator i intranätet med den e-postadress du använder i arbetet (@kronoberg.se). Därefter kan du logga in och komma åt resursen även hemifrån.

Medibas, öppnas i nytt fönster

Kliniskt beslutsstöd. Endast personal i primärvården har åtkomst till den här databasen. Kontakta din verksamhetschef för att få inloggningsuppgifter.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, öppnas i nytt fönster

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. Nationellt kliniskt kunskapsstöd ägs av Sveriges regioner och är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

Trip, öppnas i nytt fönster

En sökmotor för evidensbaserat material.

Bevaka via: RSS, E-post

UpToDate, öppnas i nytt fönster

Ett kliniskt beslutsstöd framförallt för specialistläkare.
För att nå UpToDate via Vårdgivarwebben (ovanstående länk) krävs inloggning via proxyservern OpenAthens: OpenAthens , öppnas i nytt fönster

Sitter du i regionens nät når du UpToDate här: UpToDate (via regionens nät), öppnas i nytt fönster

UpToDate finns även som app. Skapa ett konto vid en dator i intranätet och använd sedan uppgifterna för att logga in i appen, så kan du använda appen överallt.

LexiComp, öppnas i nytt fönster

LexiComp innehåller information om läkemedel och läkemedelsinteraktioner.

Om du använder en dator som inte finns i Region Kronobergs nät så kan du komma åt kunskapsstödet genom vår proxyserver:

Skaffa ett konto till proxyservern

QuickSearch, öppnas i nytt fönster

Ett sökverktyg för att söka i flera resurser samtidigt. QuickSearch innehåller en stor del av bibliotekets digitala resurser, Open Access-material inom bland annat medicin samt den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Bevaka via: RSS, E-post 

LibKey, öppnas i nytt fönster

Se om Region Kronoberg har tillgång till tidskriftsartikeln i fulltext genom att söka på PMID eller DOI i LibKey.

CINAHL Plus, öppnas i nytt fönster

Innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och rehabilitering.

Bevaka via: RSS, E-post

Health Business Elite, öppnas i nytt fönster

Innehåller vetenskapliga artiklar inom hälso- och sjukvårdsadministration och andra icke-kliniska aspekter inom ledningen av hälso- och sjukvårdsinstitutioner. Berör ämnen såsom bland annat sjukhusledning, sjukhusadministration, marknadsföring, personal, datorteknik, fastighetsförvaltning och försäkring.

Bevaka via: RSS, E-post

Medline, öppnas i nytt fönster

Innehåller vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden.

Bevaka via: RSS, E-post

Micromedex, öppnas i nytt fönster - OBS, funkar inte i webbläsaren Explorer.

Databasen innehåller evidensbaserad, kvalitetsgranskad information om läkemedel, naturläkemedel och läkemedelsbehandling.

Open dissertations, öppnas i nytt fönster

Databasen innehåller doktorsavhandlingar från USA.

PEDro - Physiotherapy Evidence Database, öppnas i nytt fönster

Referensdatabas för randomiserade studier, systematiska översikter och behandlingsguider inom fysioterapi.

Bevaka via: E-post

Psychology databases, öppnas i nytt fönster

(innehåller tre databaser: PsycINFO, PsycARTICLES och Psychology and Behavioral Sciences Collection)

Innehåller vetenskapliga artiklar inom psykologi, psykiatri och relaterade ämnesområden. Utges av American Psychological Association (APA).

Bevaka via: RSS, E-post

PubMed, öppnas i nytt fönster

Innehåller vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnesområden.

Bevaka via: RSS, E-post

SveMed+, öppnas i nytt fönster

SveMed+ innehåller nordiska artiklar inom det medicinska området. Observera att från och med januari 2020 uppdaterar Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket inte längre SveMed+ med nytt material.

Om du använder en dator som inte finns i Region Kronobergs nät så kan du komma åt kunskapsstödet genom vår proxyserver:

Skaffa ett konto till proxyservern

BrowZine, öppnas i nytt fönster

Sök fram, läs och samla dina favoriter bland Region Kronobergs vetenskapliga e-tidskrifter i verktyget BrowZine. BrowZine finns även som app. För att kunna använda appen behöver du ett konto på proxyservern.

Tidskriftsdatabas, öppnas i nytt fönster

Sök bland Region Kronobergs digitala tidskrifter.

LibKey, öppnas i nytt fönster

Se om Region Kronoberg har tillgång till tidskriftsartikeln i fulltext genom att söka på PMID eller DOI i LibKey.

Primal Pictures, öppnas i nytt fönster

En anatomisk atlas i 3D.

PsycTherapy, öppnas i nytt fönster

APA PsycTherapy innehåller strömmande video med demonstrationsfilmer inom psykoterapi, som stöd för klinisk träning och utbildning. Produceras av American Psychological Association.

Google Scholar, öppnas i nytt fönster

En sökmotor för vetenskapligt material.

Bevaka via: E-post

SIS hemsida, öppnas i nytt fönster

SIS: Swedish Standards Institute. Sök efter standarder inom dina intresseområden på SIS hemsida. Om en standard endast finns för provläsning är den oftast möjlig att köpa och lägga in som pdf. Kontakta i så fall biblioteket.

Bevaka via: E-post

SVELIC, öppnas i nytt fönster

SVELIC är en svensk söksida där hälso- och sjukvårdspersonal kan söka efter svar om läkemedel i utredningar gjorda av läkemedelsinformationscentraler. Målet är att förskrivare och andra med läkemedelsansvar själva ska kunna hitta svar på frågor som redan har utretts för att öka vårdens tillgång till oberoende evidensbaserad läkemedelsinformation. 

Svensk MeSH, öppnas i nytt fönster

Medical Subject Headings är medicinska kontrollerade söktermer, översatta till svenska.

Databas över e-böcker, öppnas i nytt fönster

Sök bland Region Kronobergs e-böcker. Innehåller bland annat e-böcker från Springer och Elsevier förlag.

AccessMedicine, öppnas i nytt fönster

Innehåller medicinska e-böcker från förlaget McGraw-Hill. Medicinska bilder och filmer ingår också.

AccessPhysiotherapy, öppnas i nytt fönster

Innehåller e-böcker inom fysioterapi från förlaget McGraw-Hill. Medicinska bilder och filmer ingår också.

EBSCO e-böcker inom psykologi, öppnas i nytt fönster

E-bokspaket inom psykologi.

Dessa böcker ingår i paketet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 12 augusti 2022