PTP, praktisk tjänstgöring för psykologer

I Region Kronobergs PTP-program anställs flera PTP-psykologer samtidigt, vilket gör det möjligt att följas åt under utbildningsåret. Vi har ett noggrant utarbetat och sammanhållet program.

Syftet med PTP-programmet är bland annat att:

  • Tillhandahålla ett strukturerat, gemensamt och sammanhållet program för PTP-psykologer inom Region Kronoberg. Även PTP-psykologer inom närliggande verksamheter erbjuds att delta i programmet.
  • Bidra till skapa goda förutsättningar för ett gott yrkesmässigt och socialt omhändertagande för alla PTP-psykologer.
  • Ge PTP-psykologerna en möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter, kunskap och reflektioner.
  • Ge PTP-psykologerna möjlighet att ta del av olika arbetsplatser och olika sammanhang av vikt för psykologyrket.
  • Studierektorn vid behov kan stötta och ge råd till handledare och PTP-psykologer om problem uppstår.

Inom ramen för PTP-programmet finns:

  • Föreläsningar/utbildning med olika teman.
  • PTP-träffar där bland annat olika reflektioner och diskussioner som rör PTP-tjänsten och psykolog yrket kan tas upp i dialogform.
  • Ramträffar där PTP, handledare av PTP samt studierektor träffas.
  • Studiebesök som PTP i huvudsak planerar och genomför själva.
  • Handledarträffar där studierektor och handledare träffas för dialog gällande PTP-innehåll, bedömning av PTP-psykolog med mera.

PTP-program 2022/2023

Nästa samlade annons gällande PTP-tjänster inom Region Kronoberg planeras komma ut vid årsskiftet 2022/2023. Annonsen kommer att vara tillgänglig i bl a platsbanken (arbetsförmedlingen)

I broschyren nedan kan du läsa mer om de olika verksamheterna.

Kontakt

Maria Sääf

Utbildningsledare

Malin Wigren

Studierektor Psykologprogrammet

Pär Madehall

Studierektor för PTP-programmet

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022