Utvecklingsprogram för sjuksköterskor

Region Kronoberg vill ge dig som är nyexaminerad sjuksköterska möjlighet att växa in i yrkesrollen. Därför erbjuder vi ett utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogrammet innebär att du som nyexaminerade sjuksköterska under din första tid hos oss får arbetstid avsatt för att lära dig mer inom yrket.

Syftet med programmet är att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv. Vi vill ge en bra och trygg start i den nya professionen som sjuksköterska.

Lärandemål

Att stärka yrkesprofessionen, färdigheter och patientsäkert arbete. Programmet är till för att du ska känna trygghet och även få möjlighet att samtala om dina erfarenheter genom en handledd yrkesreflektion i grupp.

Genomförande

Delvis på Kliniskt träningscentrum, KTC, där färdighetsträning och scenarioträningar är möjligt. Föreläsningar och praktiska moment blandas. Seminarier, studiebesök och yrkeshandledning. 

Under både termin ett, två och tre sker yrkesreflektion i grupp.

Termin 1

Introduktionsprogram

  • Regionövergripande introduktion
  • Grundläggande patientsäkerhet
  • Yrkesspecifik patientsäkerhet

Termin 2 och 3

Kompetensutveckling

  • Yrkesfördjupning

 

Program för våren 2023

Från och med 2020 är Utvecklingsprogrammet omarbetat.
Det första halvåret ingår de obligatoriska introduktionsutbildningar som alla nyanställda i Region Kronoberg ska delta i. Chef eller medarbetare gör en anmälan till dessa  och till Utvecklingsprogrammet i Kompetensportalen. Vissa utbildningar ska man gå inom ett år. 

Kommande tillfällen hittar du i Kompetensportalen

Våren 2023         

2023-01-19

8-16

Barn som far illa samt våld i nära relationer

Mio min Mio, Dockanhuset

Från och med 2020 är Utvecklingsprogrammet omarbetat.
Det första halvåret ingår de obligatoriska introduktionsutbildningar som alla nyanställda i Region Kronoberg ska delta i. Chef eller medarbetare gör en anmälan till dessa  och till Utvecklingsprogrammet i Kompetensportalen. Vissa utbildningar ska man gå inom ett år. 

Kommande tillfällen hittar du i Kompetensportalen

Våren 2023             

2023-02-08

8:00-16:00

Tänk säkerhet
Kunskapen om psykiatriska diagnoser och dess behandling
Yrkeshandledning 2

Festsalen, Sigfrid

2023-03-14

8:00-16:00

Vård och behandling vid andningsbesvär, sepsis och scenarioträning

Poseidon

KTC

2023-04-12

8:00-16:00

Allvarlig personlighetsstörning

Lågaffektivt bemötande

Handledning nödvärn/nödvärnsrätt

Festsalen, Sigfrid

 

2023-04-27

8:00-16:00

Måltidens betydelse

Case: nutrition

Poseidon, CLV

2023-05-15

8:00-16:00

Att arbeta med förbättringar på din arbetsplats

Mina karriärmöjligheter som sjuksköterska

Festsalen, Sigfrid

2023-06-01

8:00-15:00

Nära vården

Etiska problem som jag kan möta i vården

Avslutning med lunch

Mio min Mio, Dockanhuset

Våren 2023    

2023-01-26

8:00-16:00

Ett hållbart yrkesliv

Stress och återhämtning

Yrkeshandledning

Mio min Mio, Dockanhuset

2023-03-01

8:00-16:00

Vad är viktigt att veta vid olika former av smärta, smärtbehandling samt läkemedelsberoende?

Den palliativa patienten

Poseidon, CLV

2023-03-28

8:00-16:00

Barn som far illa samt våld i nära relationer

Festsalen, Sigfrid

2023-04-20

8:00-16:00

Säkerhet inom transfusionsmedicin och mikrobiologi samt studiebesök

Yrkeshandledning

Poseidon, CLV

2023-05-30

8:00-16:00

Att förebygga och behandla sår

KTC, CLV

Från och med 2020 är Utvecklingsprogrammet omarbetat.
Det första halvåret ingår de obligatoriska introduktionsutbildningar som alla nyanställda i Region Kronoberg ska delta i. Chef eller medarbetare gör en anmälan till dessa  och till Utvecklingsprogrammet i Kompetensportalen. Vissa utbildningar ska man gå inom ett år. Kommande tillfällen hittar du i

Kompetensportalen

Våren 2023    

2023-02-27

8:00-12:00

12:00-13:00

13:00-16:00

 

Infarter

Vårdförbundet bjuder på lunch

Yrkeshandledning   

Poseidon 
KTC

Kontakt

Kerstin Cesar
Utbildningsledare/ProACT-koordinator

Ansvarig för Utvecklingsprogrammet för sjuksköterskor

Louise Erlandsson
ProACT koordinator

Samordnare för utvecklingsprogrammet för sjuksköterskor

Senast uppdaterad: 5 april 2022