Utvecklingsprogram för sjuksköterskor

Region Kronoberg vill ge dig som är nyexaminerad sjuksköterska möjlighet att växa in i yrkesrollen. Därför erbjuder vi ett utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogrammet innebär att du som nyexaminerade sjuksköterska under din första tid hos oss får arbetstid avsatt för att lära dig mer inom yrket.

Syftet med programmet är att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv. Vi vill ge en bra och trygg start i den nya professionen som sjuksköterska.

Lärandemål

Att stärka yrkesprofessionen, färdigheter och patientsäkert arbete. Programmet är till för att du ska känna trygghet och även få möjlighet att samtala om dina erfarenheter genom en handledd yrkesreflektion i grupp.

Genomförande

Delvis på Kliniskt träningscentrum, KTC, där färdighetsträning och scenarioträningar är möjligt. Föreläsningar och praktiska moment blandas. Seminarier, studiebesök och yrkeshandledning. 

 

Program för våren 2021

Program för hösten 2021 hittar du i Kompetensportalen.

Hösten 2021  
2021-09-16

 Förbättringskunskap

Mio Min Mio
Saltkråkan


(Med reservation för att det kan bli ändringar i programmet.)

Från och med 2020 är Utvecklingsprogrammet omarbetat.
Det första halvåret ingår de obligatoriska introduktionsutbildningar som alla nyanställda i Region Kronoberg ska delta i. Chef eller medarbetare gör en anmälan till dessa  och till Utvecklingsprogrammet i Kompetensportalen. Vissa utbildningar ska man gå inom ett år. 
Utvecklingsprogrammet börjar i september 2020 och kommer pågå under ett år.

Kommande tillfällen hittar du i Kompetensportalen

Hösten 2021  

2021-09-01
8.30-16.00

Förbättringskunskap

 Zeus

2021-10-06
8-12
13-14
14-16


Nutrition smärta/EDA
Sond, nutritiuonspump Färdihetsträning, KAD, PEG


Poseidon

KTC 

 

2021-10-26
8-11

11-16


Inhalation och andningssvårigheter
Sepsis-blodgaser
Praktiska moment

 

KTC

2021-11-09
8.30-12.30

13.30-16.30


Barnets rätt samt barn som far illa

Handledning 5

 

Zeus

2021-12-15
08.30 -15.00


Avslutning med lunch. 
Carina Elmqvist informerar


Mio Min Mio

Från och med 2020 är Utvecklingsprogrammet omarbetat.
Det första halvåret ingår de obligatoriska introduktionsutbildningar som alla nyanställda i Region Kronoberg ska delta i. Chef eller medarbetare gör en anmälan till dessa  och till Utvecklingsprogrammet i Kompetensportalen. Vissa utbildningar ska man gå inom ett år. 
Utvecklingsprogrammet börjar i september 2020 och kommer pågå under ett år.

Kommande tillfällen hittar du i Kompetensportalen

Hösten 2021  

2021-09-22
09 - 12
13 - 16
16 - 17


Transfusionsmedicin
Mikrobiologen
Yrkeshandledning 2
KTC
2021-10-12
08 - 16
Sår och Sårbehandling
Workshop
 KTC
2021-10-27
08 - 14
14 - 16

Jag och yrkesfunktionen
Yrkeshandledning 3

Zeus
2021-11-18
08 - 10
10 - 16

Postoperativ smärta/EDA
Den palliativa patienten och
dess vårdbehov

KTC
2021-12-14
08 - 10
10 - 12
13 - 16

Hot och våld
Neuropsykiatri
Yrkeshandledning 4

Poseidon
Poseidon
Zeus

Från och med 2020 är Utvecklingsprogrammet omarbetat.
Det första halvåret ingår de obligatoriska introduktionsutbildningar som alla nyanställda i Region Kronoberg ska delta i. Chef eller medarbetare gör en anmälan till dessa  och till Utvecklingsprogrammet i Kompetensportalen. Vissa utbildningar ska man gå inom ett år. 
Utvecklingsprogrammet börjar i september 2020 och kommer pågå under ett år.

Kommande tillfällen hittar du i Kompetensportalen

Hösten 2021  

2021-09-27
8 - 12
13 - 16
16 - 17

Infarter
Yrkeshandledning 1
Vårdförbundet informerar
KTC
KTC/Zoom
KTC/Zoom

Kontakt

Kerstin Cesar

Utbildningsledare

proACT-koordinator samt ansvarig för Utvecklingsprogrammet för sjuksköterskor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 96 22

Louise Erlandsson

proACT koordinator

Samordnare för utvecklingsprogrammet för sjuksköterskor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0372-58 54 10

Senast uppdaterad: 17 augusti 2020