Utvecklingsprogram för sjuksköterskor

Region Kronoberg vill ge dig som är nyexaminerad sjuksköterska möjlighet att växa in i yrkesrollen. Därför erbjuder vi ett utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogrammet innebär att du som nyexaminerade sjuksköterska under din första tid hos oss får arbetstid avsatt för att lära dig mer inom yrket.

Syftet med programmet är att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv. Vi vill ge en bra och trygg start i den nya professionen som sjuksköterska.

Lärandemål

Att stärka yrkesprofessionen, färdigheter och patientsäkert arbete. Programmet är till för att du ska känna trygghet och även få möjlighet att samtala om dina erfarenheter genom en handledd yrkesreflektion i grupp.

Genomförande

Delvis på Kliniskt träningscentrum, KTC, där färdighetsträning och scenarioträningar är möjligt. Föreläsningar och praktiska moment blandas. Seminarier, studiebesök och yrkeshandledning. 

Under både termin ett, två och tre sker yrkesreflektion i grupp.

Termin 1

Introduktionsprogram

  • Regionövergripande introduktion
  • Grundläggande patientsäkerhet
  • Yrkesspecifik patientsäkerhet

Termin 2 och 3

Kompetensutveckling

  • Yrkesfördjupning

 

Program för hösten 2022

Från och med 2020 är Utvecklingsprogrammet omarbetat.
Det första halvåret ingår de obligatoriska introduktionsutbildningar som alla nyanställda i Region Kronoberg ska delta i. Chef eller medarbetare gör en anmälan till dessa  och till Utvecklingsprogrammet i Kompetensportalen. Vissa utbildningar ska man gå inom ett år. 
Utvecklingsprogrammet börjar i september 2020 och kommer pågå under ett år.

Kommande tillfällen hittar du i Kompetensportalen

Hösten 2022  

2022-09-15

8-12

13-16

 

Nutritionens betydelse för patienten

Sondsättning, sondmat, munvård   

Poseidon 
KTC

Från och med 2020 är Utvecklingsprogrammet omarbetat.
Det första halvåret ingår de obligatoriska introduktionsutbildningar som alla nyanställda i Region Kronoberg ska delta i. Chef eller medarbetare gör en anmälan till dessa  och till Utvecklingsprogrammet i Kompetensportalen. Vissa utbildningar ska man gå inom ett år. 
Utvecklingsprogrammet börjar i september 2020 och kommer pågå under ett år.

Kommande tillfällen hittar du i Kompetensportalen

Hösten 2022         

2022-09-07

8-12

13-16

Kunskapen om psykiatriska diagnoser och dess behandling.

Handledning

Festsalen, Sigfrid

Case

2022-10-04

8-11

11-12

13-16

Andningsvård + Inhalationer

Sepsis

Patientscenario

Poseidon 8-12.00

KTC Rum 1-5               

2022-10-25

8-9.45

10-12

13-16

 

Hur tänker vi säkerhet och beredskap?
Rättspsykiatrin: Lågaffektivt bemötande
Handledning : nödvärn-nödrätt

Festsalen Sigfrid

2022-11-15

8-12

13-16

Måltidens betydelse, näring
personcentrering

Handledning/ stationsövningar

Poseidon

Poseidon + Apollon

2022-11-29

8-12

13-16

 

Förbättringskunskap

Mina karriärsmöjligheter som sjuksköterska

Festsalen, Sigfrid

2022-12-16

8-15

8-9.30

10-12

12-13

14-15

 

Avslutning med lunch

Nära vården

Etiska problem som jag kan möta i vården

Lunch

Diplom + Utvärdering

Festsalen,  Sigfrid

Från och med 2020 är Utvecklingsprogrammet omarbetat.
Det första halvåret ingår de obligatoriska introduktionsutbildningar som alla nyanställda i Region Kronoberg ska delta i. Chef eller medarbetare gör en anmälan till dessa  och till Utvecklingsprogrammet i Kompetensportalen. Vissa utbildningar ska man gå inom ett år. 
Utvecklingsprogrammet börjar i september 2020 och kommer pågå under ett år.

Kommande tillfällen hittar du i Kompetensportalen

Hösten 2022           

2022-08-31
8:00-16:00

Ett hållbart yrkesliv

Stress och återhämtning
Yrkeshandledning 2

Mio min Mio

2022-09-20

8-9:30

10-12

13-16

Postop smärta/EDA+PCA

Läkemedelsberoende

Den palliativa patienten

Poseidon

KTC med föreläsningssal

2022-10-18

8-16

Barnets rättigheter -barnkonventionen.
Våld i nära relationer/ hedersrelaterat våld.
Handledning 3: Case

 Festsalen Sigfrid

 

2022-11-17

8-12

13-16

Transfusionsmedicin/
Mikrobiologen: information och studiebesök.

Handledning 4

Transf föreläsningssal/ Apollon

KTC

2022-12-06

8-16

Sår och sårvård

KTC

Hösten 2022   

2022-09-26

8-12

13-16

16-17

Infarter

Yrkeshandledning 1

Vårdförbundet informerar

KTC

Zeus

Zeus

Kontakt

Kerstin Cesar

Utbildningsledare/ProACT-koordinator

Ansvarig för Utvecklingsprogrammet för sjuksköterskor

Louise Erlandsson

ProACT koordinator

Samordnare för utvecklingsprogrammet för sjuksköterskor

Senast uppdaterad: 5 april 2022