Utvecklingsprogram för sjuksköterskor

Region Kronoberg vill ge dig som är nyexaminerad sjuksköterska möjlighet att växa in i yrkesrollen. Därför erbjuder vi ett utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogrammet innebär att du som nyexaminerade sjuksköterska under din första tid hos oss får arbetstid avsatt för att lära dig mer inom yrket.

Syftet med programmet är att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv. Vi vill ge en bra och trygg start i den nya professionen som sjuksköterska.

Lärandemål

Att stärka yrkesprofessionen, färdigheter och patientsäkert arbete. Programmet är till för att du ska känna trygghet och även få möjlighet att samtala om dina erfarenheter genom en handledd yrkesreflektion i grupp.

Genomförande

Delvis på Kliniskt träningscentrum, KTC, där färdighetsträning och scenarioträningar är möjligt. Föreläsningar och praktiska moment blandas. Seminarier, studiebesök och yrkeshandledning. 

 

Program för våren 2021

Vårens tillfällen hittar du i kompetensportalen.

 

Våren 2021

2021-03-26
kl. 8:00-15:00

Förbättringskunskap 
lunch
Avslutning

Mio min Mio


(Med reservation för att det kan bli ändringar i programmet.)

Program för hösten 2020 samt våren 2021 hittar du i Kompetensportalen.

Våren 2021  
2021-03-15
kl. 8 - 10
kl. 10 - 16

 

Postoperativ Smärtbehandling
Den Palliativa patienten och
dennes vårdbehov

 

Poseidon
(KTC em) 

2021-04-13
kl. 8-12
13-16


Barnens rätt samt barn som far illa

Yrkeshandledning

KTC

2021-04-22
kl. 8 - 16

Förbättringskunskap med workshop

Apollon

2021-05-10
8 - 11
11 - 16


Inhalationer/Andningssvårigheter
Sepsis och scenarioträning


Poseidon
KTC

2021-05-28
kl. 8 - 13


Avslutning med lunch
(med VT 20)


Poseidon


(Med reservation för att det kan bli ändringar i programmet.)

Från och med 2020 är Utvecklingsprogrammet omarbetat.
Det första halvåret ingår de obligatoriska introduktionsutbildningar som alla nyanställda i Region Kronoberg ska delta i. Chef eller medarbetare gör en anmälan till dessa  och till Utvecklingsprogrammet i Kompetensportalen. Vissa utbildningar ska man gå inom ett år. 
Utvecklingsprogrammet börjar i september 2020 och kommer pågå under ett år.

Kommande tillfällen hittar du i Kompetensportalen

Våren 2021  

2021-03-16
8 - 12
13 - 14
14 - 16

Nutrition
Sondsättning
Färdighetsträning KAD
Poseidon
KTC
KTC

2021-04-09
8 - 16

Förbättringskunskap Apollon

2021-04-14
08 - 12

13 - 16

”Barnets rättigheter inom hälso- och
sjukvård, samt barn som far illa”.


Handledning

Poseidon

KTC

2021-04-28
8-10
10-16

Postoperativ smärta/EDA
Palliativa patienten och dess vårdbehov
Poseidon

2021-05-04
8 - 10
10 - 12
13 - 16

Inhalationer/Andningssvårigheter
Sepsis
Scenario + Blodgaser
Poseidon
Poseidon
KTC

2021-05-28
8 - 13

Avslutning med lunch KTC

Från och med 2020 är Utvecklingsprogrammet omarbetat.
Det första halvåret ingår de obligatoriska introduktionsutbildningar som alla nyanställda i Region Kronoberg ska delta i. Chef eller medarbetare gör en anmälan till dessa  och till Utvecklingsprogrammet i Kompetensportalen. Vissa utbildningar ska man gå inom ett år. 
Utvecklingsprogrammet börjar i september 2020 och kommer pågå under ett år.

Kommande tillfällen hittar du i Kompetensportalen

Våren 2021  

2021-03-25
8-14
14-16


Jag och yrkesfunktionen
Yrkeshandledning 3

 

Apollon

2021-04-15
8-10

10-16


Postoperativ smärta/EDA
Den palliativa patienten och dennes vårdbehov

 


KTC 

 

2021-05-05
8-10
10-12
13-16


Hot och våld
Neuropsykiatri
Yrkeshandledning 4

 

Apollon

2021-05-12
8-16

Sår och sårvård Workshop

KTC 
Rum 1&2

2021-05-20
9-12
13-15
15-17


Transfusionsmedicin
Mikrobiologen
Yrkeshandledning 2


Apollon
Mikrobiologen
Apollon/Athena

Från och med 2020 är Utvecklingsprogrammet omarbetat.
Det första halvåret ingår de obligatoriska introduktionsutbildningar som alla nyanställda i Region Kronoberg ska delta i. Chef eller medarbetare gör en anmälan till dessa  och till Utvecklingsprogrammet i Kompetensportalen. Vissa utbildningar ska man gå inom ett år. 
Utvecklingsprogrammet börjar i september 2020 och kommer pågå under ett år.

Kommande tillfällen hittar du i Kompetensportalen

Våren 2021  

2021-03-01
13 - 16
16 - 17


Yrkeshandledning 1
Vårdförbundet informerar
Digitalt
     

Kontakt

Kerstin Cesar

Utbildningsledare

proACT-koordinator samt ansvarig för Utvecklingsprogrammet för sjuksköterskor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 96 22

Louise Erlandsson

proACT koordinator

Samordnare för utvecklingsprogrammet för sjuksköterskor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0372-58 54 10

Senast uppdaterad: 17 augusti 2020