ST, specialiseringstjänstgöring

Här finns information om ST-utbildningar i Region Kronoberg för dig som är ST-läkare, vikarierande legitimerad underläkare och handledare.

Här finns information om ST-utbildning i Region Kronoberg för dig som är ST-läkare, vikarierande legitimerad underläkare och handledare. Du hittar riktlinjer och mallar samt anmälningslänkar till kurser; ST- introduktions-seminarium, Handledarutbildning för specialister och A-och B-målskurser. Information och rutiner som specifikt berör ST på respektive klinik/specialitet finns på klinikens sida på intranätet. För allmänmedicin finns även information i ST-forum.

Vår målsättning med ST i Kronoberg är att erbjuda en hög och jämn utbildningskvalitet där ST-läkare inom alla specialiteter får bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas på vägen mot specialist. Vi har ett gott utbildningsklimat där vi hjälper varandra att växa!

Förbättringsarbeten ST

Öka medvetenheten kring miljö- och klimatfrågor på arbetsplatsen av Magdalena Blad, pdf, öppnas i nytt fönster

Scenarioträning på barnakuten och barnavd 11 av Ágota Varga, pdf, öppnas i  nytt fönster

Höja kvalitén, patientnyttan och spara läkartid vid återbesök för diabetes typ 1 av Alexander Ueberschär, pdf, öppnas i nytt fönster

Skriftligt minnesstöd för patienter inom äldrepsykiatrin av Almira Begagic, pdf, öppnas i nytt fönster

Introduktion för underläkare på akutpsykiatriska mottagningen av Azhar Dustagheer, pdf, öppnas i nytt fönster

Tandvårdsstöd av Carl Lendau, pdf, öppnas i nytt fönster

Introduktion till ST-läkare vid psykosmottagningen placering av Christala Neophytou, pdf, öppnas i nytt fönster

Målstyrda sektionsplaceringar 2.0 av Clara Svalbring, pdf, öppnas i nytt fönster

Prioritering av läkartider av David Berta, pdf, öppnas i nytt fönster

Mobil akutläkare av David Hallberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Utbildningar med intriktning mot ssk på vc Capio Hovshaga av Erik Emvall, pdf, öppnas i nytt fönster

Bevakning av inkorg för labprover och röntgensvar av Erik Rothman, pdf, öppnas i nytt fönster

Kvalitetssäkra blodsockerreglering och insulinbehandling för diabetesmödrar på förlossningen-BB av Felicia Wallon, pdf, öppnas i nytt fönster

Självstudier för AT-läkare Anestesikliniken av Fredrik Beckman, pdf, öppnas i nytt fönster

ST-läkarmottagning på hematologisektionen av Gustav Rydström, pdf, öppnas i nytt fönster

Akut på gyn av Jenny Danielsson, pdf, öppnas i nytt fönster

Journal club på barnkliniken av Jessika Lännerholm Palm, pdf, öppnas i nytt fönster

Distansmonitorering av Johan Lindström, pdf, öppnas i nytt fönster

Introduktion hyrläkare av Johanna Tönisso, pdf, öppnas i nytt fönster

Handläggning scafoideumfraktur Ljungby lasarett av Karin Arnström, pdf, öppnas i nytt fönster

Subakuta tider på infektionsmottagningen av Katarina Andersson, pdf, öppnas i nytt fönster

Checklista alkoholabstinens av Kristofer Tilderkvist Neckén, pdf, öppnas i nytt fönster

Gemensam och strukturerad metod för prioriteringen av poliklinisk el konverteringar på hjärtmottagning av Mohammed Pdier, pdf, öppnas i nytt fönster

Barnband och barnkompendium av Niklas Gamroth Brödjegård, pdf, öppnas i nytt fönster

Ny dokumentationsmall i Cosmic av Olof Larén Sandgren

Tandvårdsbidrag av Siri Dunér Hennessey, pdf, öppnas i nytt fönster

Antikoagulantia vid hudkirurgi av Victor Linder, pdf, öppnas i nytt fönster

 

 

 

 

 

Akut scenarioträning på vc av Amanda Wikström, pdf, öppnas i nytt fönster

Effektivisering av överrapportering till och från jourhavande läkare av Magnus Björk, pdf öppnas i nytt fönster

Elektiva elkonverteringar, avdelning 3, Ljungby av Malin Kihlberg, pdf, öppnas i nytt fönster

En tydligare klinikgemensam rutin av uppföljningen av rörbehandlade barn av Lovisa Dile Sylven, pdf, öppnas i nytt fönster

Fler adnexoperationer ska registreras i kvalitetsregister GynOP av Pia Keijser, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättra handläggningen av ketoacidos på medicinkliniken i Växjö av Karl Jägervall, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättrad feedback till ST-läkaren i samband med specialistläkarkollegium på Kvinnokliniken av Annika Jönsson, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättrad vård och kunskap vid odontogena(tandorsakade) infektioner inom slutenvården av Johan Bengtsson, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättring av akut handläggning av fotledsskador och frakturer av Dzan Rizvanovic, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättring av urval av vilka patienter som ska bli aktuella för PleurX drän av Selma Medic, pdf, öppnas i nytt fönster

Förutsättningar att kunna göra digitala föreläsningar av bra kvalitet tillgängliga för kliniken av Elias Hultberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Granskning av patientbroschyrer och vårdprogram vid ryggkirurgi av Mark Maricic, pdf, öppnas i nytt fönster

Hepatit C – skapa rutin för nybesök och minska uteblivna nybesök - Jon Ossiansson

Hitta patienter i ett riskbruk och kunna erbjuda adekvat behandling av Anny Lam, pdf, öppnas i nytt fönster

Implementering av digitala enkäter av Marcus Thelander, pdf, öppnas i nytt fönster

Hanteringen av patienter med hudsjukdomar på vc av Liza Silvander och Sandra Thalmann, pdf, öppnas i nytt fönster

Rätt patienter till läkarmottagning. Förbättrad prioritering av vilka som ska kallas av Elna Gunnarsson, pdf, öppnas i nytt fönster

Rätt vårdnivå för patienter med huvudvärk av Ioni Appelberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Skapa kännedom, strukturera och tydliggöra rutiner för finnålspunktion i Region Kronoberg av Marcus Tegner, pdf, öppnas i nytt fönster

Tydligare struktur för arbetsfördelning mellan läkare på onkologens dagsjukvård av Simon Lindell-Munther, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppdatering av patientbroschyrer avseende kirurgi för lumbal spinal stenos och lumbala diskbråck på CLV av Mark Maricic, pdf, öppnas i nytt fönster

Övergång från barn- till vuxensjukvård för ungdomar med reumatiska sjukdomar av Saida Farah Issa, pdf, öppnas i nytt fönster

Beslutsstöd vid bedömning av indikation för tetanusvaccinering vid sårskador av Felix Hahn, pdf, öppnas i nytt fönster

Blodstillning vid tonsillektomier av Elin Hoogland, pdf, öppnas i nytt fönster

Diabetes melitus typ II journalföring, dokumentation av HbA1c målvärde för samtliga diabetes typ-2 patienter av Yehia al Sholi, pdf, öppnas i nytt fönster

Effektiviserad behandling med möjlighet till administrering av kaliumdropp av Elizabeta Brkovic, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättra kunskapen inom sträckbehandling av Maria Biesert, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättrad hantering av patienternas önskemål om receptförnyelse för personalen på vårdcentralen i Braås av Jessica Hultqvist, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättrad introduktion till arbetet på Integrerad missbruks- och beroendemottagning i Växjö för ST-läkare av Pia Bjerén, pdf, öppnas i nytt fönster

Glaukomverksamheten av Ludvig Magnusson, pdf, öppnas i nytt fönster

Handläggning av hyperbilirubinemi på BB och samarbete med Barnkliniken av Alzbeta Stanek, pdf, öppnas i nytt fönster

Höja andelen positiva keratitodlingssvar av Pernilla Rosenquist, pdf, öppnas i nytt fönster

Information om eftervård av sår till patienter av Yama Bahij, pdf, öppnas i nytt fönster

Införa hälsodeklaration för att förbättra och effektivisera konsultationen vid gynmottagningsbesök av Ellen Eriksson, pdf, öppnas i nytt fönster

Introduktionsdokument för ST-läkare på medicinkliniken CLV av Carl Johansson, pdf, öppnas i nytt fönster

Mer internutbildning på VC Braås för alla personalkategorier av David Granberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Provera informationsmaterial av Lenka Kresanekova, pdf, öppnas i nytt fönster

Punktionsinlagda PICC-linekatetrar av Anna Janina Zehr, pdf, öppnas i nytt fönster

Sjukskrivningsprocessen av Hasan Burhan, pdf, öppnas i nytt fönster

Skriva ett vägledande dokument riktat till berörda parter som är involverade i ST-mottagning av Jonathan Ström, pdf, öppnas i ett nytt fönster

Strukturerad och praktisk blankett för utvärdering av ST-läkare vid specialistkollegium av Bassam Bay, pdf, öppnas i ett nytt fönster

Underlätta provtagning och dokumentation av hyperemesis gravidarium av Robert Bodin, pdf, öppnas i ett nytt fönster

Uppdatering av rutiner av utsättning av blodförtunnande läkemedel inför interventionella radiologiska ingrepp av Tomas Höst, pdf, öppnas i nytt fönster

Öka kunskapen hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom av Melinda Császár, pdf, öppnas i nytt fönster

Ökad säkerhet för patienter som genomgår urakut sectio av Johanna Larén Sandgren, pdf, öppnas i nytt fönster

Ökad trygghet samt säkerhet vid insättning, receptförnyelse och hantering av långvarigt bruk av morfinpreparat av Vladimir Senchenko, pdf, öppnas i nytt fönster

Adekvat utrustning och dokument på samtliga läkarrum av Cecilia Edlund, pdf, öppnas i nytt fönster

Bättre information och uttrappningsschema som sätts in på Oxykodon av Sophie Dahl, pdf, öppnas i nytt fönster

Dikteringsmall för koloskopi av Livia Wilhelmsson, pdf, öppnas i nytt fönster

Dokumentera målvärde för HbA1c i samråd med patienten av Frederikke Isaksson, pdf, öppnas i nytt fönster

Effektiva rutiner vid kontroller och provtagning av Alexander Harrysson, pdf, öppnas i nytt fönster

Effektivisering av rond och förbättrad kommunikation på avd 17 av Julia Persson, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättra handledning av läkarstudenter från Lund av Josefin Granberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättra kommunikationen för patienter som inte kan svenska av Mahmoud Ammoura, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättra rehabprocessen av Sebastian Eriksson, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättrad information för anhöriga och patienter inför utredning på minnesmott av Maria Svensson, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättrad kommunikation av Violeta Manxhuka, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättrad kommunikation kring läkemedel vid årlig kontroll av Jessika Pahlm, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättrade remisser av skelettundersökningar från sjuksköterskor på akuten av Viktoria Håkansson, pdf, öppnas i nytt fönster

Granska DT sinus med navigations protocoll av Valentinos Charalambous, pdf, öppnas i nytt fönster

Hantera blodtryckskontroll hos patienter med hypertoni, minska belastning på vårdpersonal av Afraa Al-Mustafa, pdf, öppnas i nytt fönster

Information för AT-läkare som har intresse av vik el randning på Rättspsyk i Växjö av Gabriel Zak, pdf, öppnas i nytt fönster

Journalföring och anamnestagande vid inskrivning psykakut av Henrik Malm, pdf, öppnas i nytt fönster

Optimera jourväskan på VC Alvesta av Mariana Font, pdf, öppnas i nytt fönster

Organisera utbildning i cervixcytologi för ST-läkare av Per Nilsson, pdf, öppnas i nytt fönster

PM premedicinering leverbiopsi av Niklas Holmlöv, pdf, öppnas i nytt fönster

Strukturera och förbättra journalföring vid hals och ländryggsmärta av Zainab mir Ali, pdf, öppnas i nytt fönster 

Underlätta för läkare vid inskrivning av läkemedel i läkemedelsmodulen av Sofia Avenstam, pdf, öppnas i nytt fönster 

Öka andelen tillgängliga provsvar på feces kalprotektin inför återbesök på magtarmmott. av Bamshad Behbahani, pdf, öppnas i nytt fönster

Öka kunskaper om bäckenbottenträning av Emmie Rydström, pdf, öppnas i nytt fönster

Anders Persson, Hur kan användandet av läkemedel vid gastro- och koloskopier underlättas

Anna Ekerot, Förenkla sökandet efter trafik-/fordonsrelaterade orsakskoder på kirurgakuten

Ann-Therese Gunnskog, Förbättra preoperativ information till patienter som skall genomgå septumkirurgi på ÖNH-kliniken Växjö

Azita Mahmoudan, Ryggbedövning vid förlossning

Carin Påhlman, Patientprocessutveckling i cancervården (bröstcancerprocessen i Kronoberg)

Desiree Terners, Bättre information till patienter som ska genomgå konisering på operation

Erik Jense, Förbättrad kommunikation med specialistsjukvården, hos den akut sjuka patienten

Hanna Dahlstedt, Hur skapar vi samstämmighet och trygghet vid ordination av kortisonsubstitution i samband med operation?

Hanna Salmi, Introduktionsdokument för nya läkare

Iyad Abu-Dagga, Oklarhet angående litteraturen som gäller under ST-utbildningen på Röntgen

Lena Damm och Gustav Lund, Att förebygga fel i läkemedels-hanteringen när patienten skrivs in respektive ut från sjukhuset eller byter vårdgivare och/eller vårdnivå

Lina Almashadani, Förbättra väntrummet

Markus Ågren, Introduktion till AT-läkare/underläkare vid placering på äldrepsykiatriska enheten

Monica Duhanes, Förbättrad struktur på förmiddagens aktiviteter inom njursektionen

Muntaha Nafel, Att minska antalet patienter som söker på distriktssköterskemottagningen för blodtryckskontroll

Nikolaos Alexandropoulos, Effektiv kallelse av utländska patienter till infektionsmottagning

Nils Roubert, Minskad clindamycinbehandling vid halsböld

Raad Baha, Bättre struktur och organisation av ”tolk-mottagningar” på Ögonkliniken

Sara Vistrand och Carina Bayer, Mottagning för ST-läkare på onkologkliniken

Thomas Zucconi, Gemensam G:-mapp för ST-läkare i Vuxenpsykiatrin

Viveca Ritsinger, Strukturerad ST-utbildning på medicinkliniken, Ljungby

Senast uppdaterad: 3 november 2022