ST, specialiseringstjänstgöring

Här finns information om ST-utbildningar i Region Kronoberg för dig som är ST-läkare, vikarierande legitimerad underläkare och handledare.

Här finns information om ST-utbildning i Region Kronoberg för dig som är ST-läkare, vikarierande legitimerad underläkare och handledare. Du hittar riktlinjer och mallar samt anmälningslänkar till kurser; ST- introduktions-seminarium, Handledarutbildning för specialister och A-och B-målskurser. Information och rutiner som specifikt berör ST på respektive klinik/specialitet finns på klinikens sida på intranätet. För allmänmedicin finns även information i ST-forum.

Vår målsättning med ST i Kronoberg är att erbjuda en hög och jämn utbildningskvalitet där ST-läkare inom alla specialiteter får bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas på vägen mot specialist. Vi har ett gott utbildningsklimat där vi hjälper varandra att växa!

Förbättringsarbeten ST

Beslutsstöd vid bedömning av indikation för tetanusvaccinering vid sårskador av Felix Hahn, pdf, öppnas i nytt fönster.

Blodstillning vid tonsillektomier av Elin Hoogland, pdf, öppnas i nytt fönster.

Diabetes melitus typ II journalföring, dokumentation av HbA1c målvärde för samtliga diabetes typ-2 patienter av Yehia al Sholi, pdf, öppnas i nytt fönster.

Effektiviserad behandling med möjlighet till administrering av kaliumdropp av Elizabeta Brkovic, pdf, öppnas i nytt fönster.

Förbättra kunskapen inom sträckbehandling av Maria Biesert, pdf, öppnas i nytt fönster.

Förbättrad hantering av patienternas önskemål om receptförnyelse för personalen på vårdcentralen i Braås av Jessica Hultqvist, pdf, öppnas i nytt fönster.

Förbättrad introduktion till arbetet på Integrerad missbruks- och beroendemott. i Växjö för ST-läkare av Pia Bjerén, pdf, öppnas i nytt fönster

Glaukomverksamheten av Ludvig Magnusson, pdf, öppnas i nytt fönster.

Handläggning av hyperbilirubinemi på BB och samarbete med Barnkliniken av Alzbeta Stanek, pdf, öppnas i nytt fönster.

Höja andelen positiva keratitodlingssvar av Pernilla Rosenquist, pdf, öppnas i nytt fönster.

Information om eftervård av sår till patienter av Yama Bahij, pdf, öppnas i nytt fönster.

Införa hälsodeklaration för att förbättra och effektivisera konsultationen vid gynmott besök av Ellen Eriksson, pdf, öppnas i nytt fönster.

Introduktionsdokument för ST-läkare på medicinkliniken CLV av Carl Johansson, pdf, öppnas i nytt fönster.

Mer internutbildning på VC Braås för alla personalkategorier av David Granberg, pdf, öppnas i nytt fönster.

Provera informationsmaterial av Lenka Kresanekova, pdf, öppnas i nytt fönster.

Punktionsinlagda PICC-linekatetrar av Anna Janina Zehr, pdf, öppnas i nytt fönster.

Sjukskrivningsprocessen av Hasan Burhan, pdf, öppnas i nytt fönster.

Skriva ett vägledande dokument riktat till berörda parter som är involverade i ST-mottagning av Jonathan Ström, pdf, öppnas i ett nytt fönster.

Strukturerad och praktisk blankett för utvärdering av ST-läkare vid specialistkollegium av Bassam Bay, pdf, öppnas i ett nytt fönster.

Underlätta provtagning och dokumentation av hyperemisis gravidarium av Robert Bodin, pdf, öppnas i ett nytt fönster.

Uppdatatering av rutiner av utsättning av blodförtunnande läkemedel inför interventionella radiologiska ingrepp av Tomas Höst, pdf, öppnas i nytt fönster.

Öka kunskapen hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom av Melinda Császár, pdf, öppnas i nytt fönster.

Ökad säkerhet för patienter som genomgår urakut sectio av Johanna Larén Sandgren, pdf, öppnas i nytt fönster.

Ökad trygghet samt säkerhet vid insättning, receptförnyelse och hantering av långvarigt bruk av morfinpreparat av Vladimir Senchenko, pdf, öppnas i nytt fönster.

Adekvat utrustning och dokument på samtliga läkarrum av Cecilia Edlund, pdf, öppnas i nytt fönster

Bättre information och utrappningsschema som sätts in på Oxykodon av Sophie Dahl, pdf, öppnas i nytt fönster

Dikteringsmall för koloskopi av Livia Wilhelmsson, pdf, öppnas i nytt fönster

Dokumentera målvärde för HbA1c i samråd med patienten av Frederikke Isaksson, pdf, öppnas i nytt fönster

Effektiva rutiner vid kontroller och provtagning av Alexander Harrysson, pdf, öppnas i nytt fönster

Effektivisering av rond och förbättrad kommunikation på avd 17 av Julia Persson, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättra handledning av läkarstudenter från Lund av Josefin Granberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättra kommunikationen för patienter som inte kan svenska av Mahmoud Ammoura, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättra rehabprocessen av Sebastian Eriksson, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättrad information för anhöriga och patienter inför utredning på minnesmott av Maria Svensson, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättrad kommunikation av Violeta Manxhuka, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättrad kommunikation kring läkemedel vid årlig kontroll av Jessika Pahlm, pdf, öppnas i nytt fönster

Förbättrade remisser av skelettundersökningar från sjuksköterskor på akuten av Viktoria Håkansson, pdf, öppnas i nytt fönster

Granska DT sinus med navigations protocoll av Valentinos Charalambous, pdf, öppnas i nytt fönster

Hantera blodtryckskontroll hos patienter med hypertoni, minska belastning på vårdpersonal av Afraa Al-Mustafa, pdf, öppnas i nytt fönster

Information för AT-läkare som har intresse av vik el randning på Rättspsyk i Växjö av Gabriel Zak, pdf, öppnas i nytt fönster

Journalföring och anamnestagande vid inskrivning psykakut av Henrik Malm, pdf, öppnas i nytt fönster

Optimera jourväskan på VC Alvesta av Mariana Font, pdf, öppnas i nytt fönster

Organisera utbildning i cervixcytologi för ST-läkare av Per Nilsson, pdf, öppnas i nytt fönster

PM premedicinering leverbiopsi av Niklas Holmlöv, pdf, öppnas i nytt fönster

Strukturera och förbättra journalföring vid hals och ländryggsmärta av Zainab mir Ali, pdf, öppnas i nytt fönster 

Underlätta för läkare vid inskrivning av läkemedel i läkemedelsmodulen av Sofia Avenstam, pdf, öppnas i nytt fönster 

Öka andelen tillgängliga provsvar på feces kalprotektin inför återbesök på magtarmmott. av Bamshad Behbahani, pdf, öppnas i nytt fönster

Öka kunskaper om bäckenbottenträning av Emmie Rydström, pdf, öppnas i nytt fönster

Anders Persson, Hur kan användandet av läkemedel vid gastro- och koloskopier underlättas

Anna Ekerot, Förenkla sökandet efter trafik-/fordonsrelaterade orsakskoder på kirurgakuten

Ann-Therese Gunnskog, Förbättra preoperativ information till patienter som skall genomgå septumkirurgi på ÖNH-kliniken Växjö

Azita Mahmoudan, Ryggbedövning vid förlossning

Carin Påhlman, Patientprocessutveckling i cancervården (bröstcancerprocessen i Kronoberg)

Desiree Terners, Bättre information till patienter som ska genomgå konisering på operation

Erik Jense, Förbättrad kommunikation med specialistsjukvården, hos den akut sjuka patienten

Hanna Dahlstedt, Hur skapar vi samstämmighet och trygghet vid ordination av kortisonsubstitution i samband med operation?

Hanna Salmi, Introduktionsdokument för nya läkare

Iyad Abu-Dagga, Oklarhet angående litteraturen som gäller under ST-utbildningen på Röntgen

Lena Damm och Gustav Lund, Att förebygga fel i läkemedels-hanteringen när patienten skrivs in respektive ut från sjukhuset eller byter vårdgivare och/eller vårdnivå

Lina Almashadani, Förbättra väntrummet

Markus Ågren, Introduktion till AT-läkare/underläkare vid placering på äldrepsykiatriska enheten

Monica Duhanes, Förbättrad struktur på förmiddagens aktiviteter inom njursektionen

Muntaha Nafel, Att minska antalet patienter som söker på distriktssköterskemottagningen för blodtryckskontroll

Nikolaos Alexandropoulos, Effektiv kallelse av utländska patienter till infektionsmottagning

Nils Roubert, Minskad clindamycinbehandling vid halsböld

Raad Baha, Bättre struktur och organisation av ”tolk-mottagningar” på Ögonkliniken

Sara Vistrand och Carina Bayer, Mottagning för ST-läkare på onkologkliniken

Thomas Zucconi, Gemensam G:-mapp för ST-läkare i Vuxenpsykiatrin

Viveca Ritsinger, Strukturerad ST-utbildning på medicinkliniken, Ljungby

Senast uppdaterad: 20 april 2020