Hållbarhetsutbildning

Vår webbaserade hållbarhetsutbildning är obligatorisk för alla medarbetare i Region Kronoberg. Utbildningen är även öppen för externa deltagare som till exempel externa vårdgivare och bolag som arbetar på uppdrag åt Region Kronoberg.

Hållbarhetsutbildningen kopplar till mål och fokusområden i Region Kronobergs hållbarhetsprogram. Utbildningen kan genomföras individuellt eller i grupp till exempel i samband med en arbetsplatsträff. Till utbildningen finns även ett dialogmaterial.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om hållbarhet och Agenda 2030 samt skapa engagemang för hållbarhetsfrågor inom vår organisation.

Hela utbildningen tar ca 60 minuter att genomföra men kan med fördel delas upp då den är uppdelad på fyra olika fokusområden.

Utbildning för medarbetare i Region Kronoberg

För medarbetare anställda vid region Kronoberg genomförs utbildning via kompetensportalen.

Hållbarhetsutbildning (intern länk), öppnas i nytt fönster

Öppen utbildning

Den öppna kursen är tillgänglig för alla som vill genomföra den.

Hållbarhetsutbildning

Dialogmaterial

Dialogmaterial Hållbarhetsutbildning, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 1 november 2022