Timavlönad

Här hittar du som är timavlönad inom Region Kronoberg information som du behöver i ditt arbete.

 Filmen visar hur du använder skyddsutrustning vid Covid-19:

Se videon på Vimeo, öppnas i nytt fönster

Angående riktlinjer och rutiner. Det är ditt ansvar som timavlönad att ta del av Region Kronobergs information om coronaviruset inför varje arbetspass, då det är mycket som kan förändras dag för dag. Du kan läsa all information på intranätet när du är på jobbet. Du kan också fråga chef/arbetsledare/kollega på den enheten du jobbar, så kan de hjälpa dig.

På intranätet hittar du som arbetar i Region Kronoberg information kring hur du som medarbetare ska agera gällande coronaviruset.

Coronavirus, intranät, öppnas i nytt fönster

Utbildningar och information

Via länkarna nedan finner du information angående vårdhygien och städning.

Grund-, introduktions- och reaktiveringsutbildningar

Verktyg för vårdhygien

Gravida

Arbetsgivaren måste göra en riskbedömning av arbetsplatsen för gravida medarbetare. Därför är det viktigt att du snarast meddelar oss på bemanningsenheten när du är gravid. Mer information finns på intranätet

Från måndagen den 14 mars kommer PCR-provtagningen för personal inom vård- och omsorg samt tandvård att ske genom egenprovtagning för dig som har e-legitimation. Du som ska provta dig hämtar ett egenprovtagningskit i valfri provtagningslåda i länet. Du som inte har e-legitimation ringer och bokar tid för PCR-provtagning.

För dig som har e-legitimation

Provlådor kommer att placeras ut i länet vid utvalda vårdcentraler i samtliga kommuner. Provlådan består av två fack. I det ena facket hämtas provtagningskit och i den andra facket lämnas provet. 

Så här gör du:

 1. Hämta ett provtagningskit i valfri provtagningslåda. Ingen bokning behöver göras. Se platser och öppettider för provtagningslådorna
 2. Läs instruktionen i provtagningskitet och genomför provtagningen.
 3. Registrera provet med hjälp av e-legitimation samt QR-kod/kod.
 4. Lämna provet i valfri provlåda. Se platser och öppettider för provtagningslådorna
 5. Läs igenom vad du behöver tänka på när du väntar på ditt provsvar:
  I väntan på provsvar
 6. Provsvar får du via 1177.se

För dig utan e-legitimation eller svenskt personnummer

Ring callcenter på telefonnummer 0470-58 60 00 och boka tid för PCR-provtagning. Telefontid är vardagar kl 8-16.

Arbetstider

Den tid du är bokad via sms är den tid som du ska arbeta. Som timavlönad kan man inte flexa. Men om det ändå uppstår en situation där du till exempel inte kan gå ifrån arbetet i tid eller behöver gå tidigare från arbetet så måste du meddela oss detta inom tre dagar. Vi redigerar då din bokning så du får rätt lön.

Den bokade tiden i sms:et blir automatiskt lön och du ska därför inte stämpla med ditt kort eller skriva några timlistor.

Kan man få ledigt från ett bokat pass?

Om man är bokad på ett pass har man ingått ett avtal och är skyldig att arbeta. Om man vill vara ledig så kan man ringa bemanningsenheten så kollar vi om det finns någon annan person att boka på passet. Om det inte finns så får man tillbaka sin bokning och måste arbeta det passet.

Som timavlönad har man inga semesterdagar att ta ut, utan får istället semesterersättning utbetalt för arbetspassen man gör.

Sjukdom/vård av barn

Om du blir sjuk eller har vård av barn när du har ett bokat pass måste du alltid ringa bemanningsenheten. Om vi har stängt ringer du direkt till den arbetsplats som du är bokad på, men när vi öppnar igen måste du även ringa till oss. 

Vid egen sjukdom får du ett karensavdrag och sjuklön, men enbart på dina bokade arbetspass. Om du är sjuk mer än en vecka krävs sjukintyg.

Extravak

Du kan få förfrågan om att arbeta som extravak (vanligt på sjukhuset). Då arbetar du bara med en patient och behöver inte vara introducerad på avdelningen. Extravaket kan bero på olika orsaker, till exempel en orolig patient, palliativ vård mm. Du får bara förfrågningar som motsvarar din kompetens. Dessa sms skickas till en större grupp timavlönade samtidigt och du kan därför få sms även om du redan är bokad eller inte har lagt dig tillgänglig. Du ringer till oss bara om du kan arbeta, annars kan du bortse från sms:et.

Bemanningsenheten beställer de behörigheter du behöver i Cosmic. OBS! Tänk på att du enbart får läsa/skriva i journalen på de patienter du vårdar vid det enskilda arbetspasset. Regelbundna loggkontroller görs och överträdelse är straffbart.

Byta roll för studenter

Om du har en praktikperiod i Region Kronoberg och samtidigt går in och arbetar som timavlönad måste du själv ringa till VIS-supporten och ändra din roll i Cosmic från student till till exempel undersköterska. Detta gör du på telefon  0470-58 20 20 (knappval 2).

Som timavlönad har du rätt till aktivitetsbidrag och även tillgång till Region Kronobergs träningslokaler. Mer informationen finns på intranätet.

Om aktivitetsbidrag på intranätet, intern länk, öppnas i nytt fönster

Vårdhygien är en del av patientsä­kerheten. Målet för vårdhygien är att förebygga och begränsa uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt att förebygga och begränsa smittsprid­ning.

På dessa länkar kan du läsa mer:

Vårdhygien, öppnas i nytt fönster

Vårdhandboken, öppnas i nytt fönster

Grund-, introduktions- och reaktiveringsutbildningar

Tänk på!

 • Ärmar ska vara så korta att de slutar ovanför armbågen.
 • Arbetskläderna ska bytas dagli­gen samt om de blir förorenade under arbetsdagen
 • Underarmar och händer ska hål­las fria från armbandsur, smyck­en, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande.
 • Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material.
 • Privat ren huvudduk får användas och ska vara instoppad i kläderna.
 • Undvik starka dofter som till exempel parfym.

Time Care Pool är vårt bokningsprogram. Där ska du lägga in din tillgänglighet minst fyra veckor framåt i tiden. Tänk på att tillgängligheten ska täcka de vanliga arbetstiderna på din arbetsplats. Du kan också se dina bokade pass och svara på förfrågningar. Alla förfrågningar om arbetspass skickas även via sms. Om du inte lägger dig tillgänglig får du inga sms-förfrågningar. 

För att lära dig hur man loggar in i Timepool och hur man lägger in tillgänglighet kan du antingen titta på instruktionsfilmen eller läsa dokumentet Lathund Timecare Pool:

Instruktionsfilm för hur du loggar in, öppnas i nytt fönster

Lathund Time Care Pool, pdf, öppnas i nytt fönster

Logga in hemifrån

Logga in hemifrån, tcpool, öppnas i nytt fönster fungerar både via dator och mobil. Obs! BankID krävs. 

Du loggar in med ditt BankID och sedan ditt användarnamn och lösenord som du har i Region Kronoberg, samma inloggningsuppgifter som du har till datorn på din arbetsplats.  (Dessa uppgifter får du av Intern kundservice i samband med din anställning.) 

Om du inte kommer ihåg ditt lösenord ska du kontakta IT-support tel 0470-582020 knappval 1. Uppge att du behöver hjälp med lösenord till ditt AD-konto.

Logga in på jobbet

För att logga in när du är på jobbet, gå via PA-portalen.

Har du problem med inloggning? Prova med följande tips:

 • Rensa webbhistoriken och stäng öppna flikar
 • Ta bort genväg/favorit om du sparat webbadressen
 • Börja om och skriv in webbadressen på nytt: http://tcpool.kronoberg.se
 • Testa en annan webbläsare

Om det ändå inte fungerar, ring IT-supporten tel 0470-58 20 20 (knappval 1). Uppge att du behöver hjälp med lösenord till ditt AD-konto.

Du får alltid introduktion innan du ska arbeta på en ny arbetsplats. Hur många dagar som krävs är individuellt och planeras i samråd med bemanningsplanerare. Du måste alltid bli godkänd på introduktionen av din handledare innan vi kan börja boka dig på arbetspass.

När du har gått din introduktion är det viktigt att du återkopplar till bemanningsplanerarna om hur det har gått.

Om du behöver något typ av intyg, till exempel till Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen tar du själv kontakt med löneavdelningen på telefon 0470-58 70 00.

Kort som inte fungerar

(Presentationskort och E-tjänstekort)
Kontakta Bemanningsenheten.

Behörigheter på presentationskort

Kontakta Bemanningsenheten.

Återlämning av kort

Vid avslutad tjänstgöring inom Region Kronoberg ska dina kort återlämnas snarast till intern kundservice.

Lönen utbetalas kring den 27:e, månaden efter du arbetat. Du får timlön, OB-ersättning och semes­terersättning. Du ska inte skriva timlista eller stämpla med ditt kort. Lönen baseras på dina bok­ningar i vårt boknings­program Timecare Pool. Meddela ev förändringar i arbetstid inom tre dagar till bemanningsenheten via mail eller telefon.

Lönen utbetalas via Nordea. Du måste anmäla ditt lönekonto på Nordeas hemsida.

www.nordea.se/anmalkonto

Region Kronobergs arbetsgivarnummer är 643931.

Om du inte anmäler ditt konto blir lönen utbetald på ett utbetalningskort.

Du lånar ett skåp tillfälligt vid varje arbetspass. Ta med eget hänglås. I anslutning till omklädningsrummet finns arbetskläder.  Behörighet till omklädningsrummen finns på ditt presentationskort.

Centrallasarettet Växjö

Omklädningsrummen finns i källarplanet under stora entréhallen. Aktuella skåp är märkta ”Timavlönade”. Skriv ditt namn och datum på blanketten på skåpet.

Kvinnor: A12, A13
Herrar: A14

Ljungby lasarett

Omklädningsrummet heter 1K118 och finns i källarplanet under Pelarhallen

Du som timavlönad kan använda de blå skåpen.

Primärvården

Du får tillgång till arbetsplatsens omklädningsrum.

Specialistpsykiatrin

Omklädningsrummet ligger på entréplanet. Aktuella skåp är märkta ”Timavlönade”. Skriv ditt namn och datum på blanketten på skåpet.

Rättspsykiatrin

Du får tillgång till arbetsplatsens omklädningsrum

Svara på sms

Alla förfrågningar skickas via sms och du måste svara Ja eller Nej på alla förfrågningar. Man kan inte skriva något meddelande utan enbart Ja eller Nej för att det ska registreras i Timepool.  Om du till exempel kan arbeta under andra tider än den förfrågade måste du ringa till oss och meddela detta.

Jag får inga sms

Kolla så att du har meddelat rätt mobilnummer och att din tillgänglighet stämmer.

Bemanningsenheten - regionservice

Telefon: 0470-58 88 64
Telefontider: kl. 7-10 och 14-15.
E-post: rgsbemanning@kronoberg.se

Bemanningsenheten - specialistpsykiatrin, primärvård och rehab

Telefon: 0470-58 64 46
Telefontid: kl. 8-16.
E-post: psvbemanning@kronoberg.se

Bemanningsenheten - sjukhusvården

Telefon: 0470-58 25 50
Telefontider: kl. 7-10 och 13-15.
E-postshvbemanning@kronoberg.se

Bemanningsenheten – rättspsykiatrin

Telefon: 0470-58 38 65
Telefontid kl 8-15:30
E-post: rpkbemanning@kronoberg.se

Övriga kontaktuppgifter

Löneavdelningen 0470-58 70 00

Intern kundservice 0470-58 20 20 (ex. IT-support, VIS-support, kort och behörigheter med mera)

Senast uppdaterad: 6 februari 2023