Timavlönad

Här hittar du som är timavlönad inom Region Kronoberg information som du behöver i ditt arbete.

 Filmen visar hur du använder skyddsutrustning vid Covid-19:

Se videon på vimeo, öppnas i nytt fönster

Angående riktlinjer och rutiner. Det är ditt ansvar som timavlönad att ta del av Region Kronobergs information om coronaviruset inför varje arbetspass, då det är mycket som kan förändras dag för dag. Du kan läsa all information på intranätet när du är på jobbet. Du kan också fråga chef/arbetsledare/kollega på den enheten du jobbar, så kan de hjälpa dig.

På intranätet hittar du som arbetar i Region Kronoberg information kring hur du som medarbetare ska agera gällande coronaviruset.

Coronavirus, intranät, öppnas i nytt fönster

Utbildningar och information

Via länkarna nedan finner du information angående vårdhygien och städning.

Gravida

Arbetsgivaren måste göra en riskbedömning av arbetsplatsen för gravida medarbetare. Därför är det viktigt att du snarast meddelar oss på bemanningsenheten när du är gravid. Mer information finns på intranätet

Arbetstider

Den tid du är bokad via sms är den tid som du ska arbeta. Som timavlönad kan man inte flexa. Men om det ändå uppstår en situation där du till exempel inte kan gå ifrån arbetet i tid eller behöver gå tidigare från arbetet så måste du meddela oss detta inom tre dagar. Vi redigerar då din bokning så du får rätt lön.

Den bokade tiden i sms:et blir automatiskt lön och du ska därför inte stämpla med ditt kort eller skriva några timlistor.

Kan man få ledigt från ett bokat pass?

Om man är bokad på ett pass har man ingått ett avtal och är skyldig att arbeta. Om man vill vara ledig så kan man ringa Rekryterings- och bemanningsenheten så kollar vi om det finns någon annan person att boka på passet. Om det inte finns så får man tillbaka sin bokning och måste arbeta det passet.

Som timavlönad har man inga semesterdagar att ta ut, utan får istället semesterersättning utbetalt för arbetspassen man gör.

Sjukdom/vård av barn

Om du blir sjuk eller har vård av barn när du har ett bokat pass måste du alltid  ringa Bemanningsenheten på telefon 0470-58 2550.
Om vi har stängt ringer du direkt till den arbetsplats som du är bokad på, men när vi öppnar igen måste du även ringa till oss. Våra öppettider är måndag-fredag 7:00–10:00, 13:00-15:00.

Vid egen sjukdom får du ett karensavdrag och sjuklön, men enbart på dina bokade arbetspass. Om du är sjuk mer än en vecka krävs sjukintyg.

Extravak

Du kan få förfrågan om att arbeta som extravak (vanligt på sjukhuset). Då arbetar du bara med en patient och behöver inte vara introducerad på avdelningen. Extravaket kan bero på olika orsaker, till exempel en orolig patient, palliativ vård mm. Du får bara förfrågningar som motsvarar din kompetens. Dessa sms skickas till en större grupp timavlönade samtidigt och du kan därför få sms även om du redan är bokad eller inte har lagt dig tillgänglig. Du ringer till oss bara om du kan arbeta, annars kan du bortse från sms:et.

Bemanningsenheten beställer de behörigheter du behöver i Cosmic. OBS! Tänk på att du enbart får läsa/skriva i journalen på de patienter du vårdar vid det enskilda arbetspasset. Regelbundna loggkontroller görs och överträdelse är straffbart.

Byta roll för studenter

Om du har en praktikperiod i Region Kronoberg och samtidigt går in och arbetar som timavlönad måste du själv ringa till VIS-supporten och ändra din roll i Cosmic från student till till exempel undersköterska. Detta gör du på telefon  0470-58 20 20 (knappval 2).

Som timavlönad har du rätt till aktivitetsbidrag och även tillgång till Region Kronobergs träningslokaler. Mer informationen finns på intranätet.

Om aktivitetsbidrag på intranätet, intern länk, öppnas i nytt fönster

Vårdhygien är en del av patientsä­kerheten. Målet för vårdhygien är att förebygga och begränsa uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt att förebygga och begränsa smittsprid­ning.

På dessa länkar kan du läsa mer:

Vårdhygien, öppnas i nytt fönster

Vårdhandboken, öppnas i nytt fönster

Grund-, introduktions- och reaktiveringsutbildningar

Tänk på!

  • Ärmar ska vara så korta att de slutar ovanför armbågen.
  • Arbetskläderna ska bytas dagli­gen samt om de blir förorenade under arbetsdagen
  • Underarmar och händer ska hål­las fria från armbandsur, smyck­en, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande.
  • Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material.
  • Privat ren huvudduk får användas och ska vara instoppad i kläderna.
  • Undvik starka dofter som till exempel parfym.

Time Care Pool är vårt bokningsprogram. Där ska du lägga in din tillgänglighet minst fyra veckor framåt i tiden. Tänk på att tillgängligheten ska täcka de vanliga arbetstiderna på din arbetsplats. Du kan också se dina bokade pass och svara på förfrågningar. Alla förfrågningar om arbetspass skickas även via sms. Om du inte lägger dig tillgänglig får du inga sms-förfrågningar. 

Här kan du logga in hemifrån, fungerar både via dator och mobil.  Obs! BankID krävs. 

Du loggar in med ditt BankID och sedan ditt användarnamn och lösenord som du har i Region Kronoberg, samma inloggningsuppgifter som du har till datorn på din arbetsplats.  (Dessa uppgifter får du av Intern kundservice i samband med din anställning.) Om du inte kommer ihåg ditt lösenord ska du kontakta IT-support tel 0470-582020 knappval 1. Uppge att du behöver hjälp med lösenord till ditt AD-konto.

För att logga in när du är på jobbet, gå via PA-portalen. 

Lathund Time Care Pool, pdf, öppnas i nytt fönster

Har du problem med inloggning? Prova med följande tips:

  • Rensa webbhistoriken och stäng öppna flikar
  • Ta bort genväg/favorit om du sparat webbadressen
  • Börja om och skriv in webbadressen på nytt: http://tcpool.kronoberg.se

Om det ändå inte fungerar, ring IT-supporten tel 0470-58 25 50 (knappval 1).
Uppge att du behöver hjälp med lösenord till ditt AD-konto

Du får alltid introduktion innan du ska arbeta på en ny arbetsplats. Hur många dagar som krävs är individuellt och planeras i samråd med bemanningsplanerare. Du måste alltid bli godkänd på introduktionen av din handledare innan vi kan börja boka dig på arbetspass. 

När du har gått din introduktion är det viktigt att du återkopplar till bemanningsplanerarna om hur det har gått.

Om du behöver något typ av intyg, till exempel till Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen tar du själv kontakt med löneavdelningen på telefon 0470-58 70 00.

Kort som inte fungerar

(Presentationskort och E-tjänstekort)
Ring 0470-58 25 50.

Behörigheter på presentationskort

Ring 0470-58 25 50.

Tankstationer för presentationskort

Tankstationer för ditt presentationskort hittar du i stora entrén på centrallasarettet i Växjö, vid hissarna i Linnehallen på Ljungby lasarett och vid huvudentrén på Sigfridsområdet.

Återlämning av kort

Vid avslutad tjänstgöring inom Region Kronoberg ska dina kort återlämnas snarast till Bemanningsenheten.

Lönen utbetalas kring den 27:e, månaden efter du arbetat. Du får timlön, OB-ersättning och semes­terersättning. Du ska inte skriva timlista eller stämpla med ditt kort. Lönen baseras på dina bok­ningar i vårt boknings­program Timecare Pool. Meddela ev förändringar i arbetstid inom tre dagar till bemanningsenheten via mail eller telefon.

Lönen utbetalas via Nordea. Om du har en annan bank måste du anmäla ditt kontonummer till Nordea.

www.nordea.se/anmalkonto

Region Kronobergs arbetsgivarnummer är 643931

Om du inte anmäler ditt konto blir lönen utbetald på ett utbetalningskort.

I anslutning till omklädningsrum­met finns arbetskläder. Ta med eget hänglås.

Centrallasarettet Växjö

Omklädningsrummen finns i källar­planet under stora entrehallen. Du lånar ett skåp tillfälligt under ditt arbetspass. Skåpen är märkta ”Timav­lönade” och du skriver ditt namn och datum på blanketten.

Kvinnor: A12 (behörighet på presenta­tionskortet)

Män: A14 (behörighet på presenta­tionskortet)

Ljungby lasarett

Du får ett skåp av intern kundservice när du hämtar ditt presentationskort.

Primärvården

Du får tillgång till arbetsplatsens omklädningsrum.

Specialistpsykiatrin

Omklädningsrummet ligger på entreplanet. Behörighet på presentationskortet. Du lånar ett skåp tillfälligt under ditt arbetspass.

Svara på sms

Alla förfrågningar skickas via sms och du måste svara Ja eller Nej på alla förfrågningar. Man kan inte skriva något meddelande utan enbart Ja eller Nej för att det ska registreras i Timepool.  Om du till exemepl kan arbeta under andra tider än den förfrågade måste du ringa till oss och meddela detta.

Jag får inga sms

Kolla så att du har meddelat rätt mobilnummer och att din tillgänglighet stämmer.

Kontakt

Bemanningsenheten
Telefon: 0470-58 25 50
Telefontider: mån-fre 7-10, 13-15.
Besöksadress: Värendsgatan 6 Växjö
E-postDet här är en e-postadress

Löneavdelningen 0470-58 70 00

Intern kundservice 0470-58 20 20 (ex. IT-support, VIS-support, kort och behörigheter m.m.)

Senast uppdaterad: 7 april 2021