En kvinna övar trauma på en docka som ligger på en brits.

Kliniskt träningscentrum, KTC

Kliniskt träningscentrum är en gemensam resurs och en öppen mötesplats där du som medarbetare har möjlighet att träna enkla, men också mer komplicerade medicinska situationer och tillstånd tillsammans i team.

På kliniskt träningscentrum finns det möjlighet för såväl individuell färdighetsträning som scenarioträning för team. För detta erbjuder vi ändamålsenliga lokaler som kan anpassas efter ert önskemål och behov. Vi har också instruktörer som har utbildats i medicinsk simulering och teamarbete.

Kliniskt träningscentrum har ett stort utbud av utrustning och material som är bokningsbart. I mån av tid kan vi också hjälpa till att förbereda och iordningställa så att ni kan fokusera på övningen. I lokalerna finns möjlighet att filma samt att i efterhand gå igenom övningar och ge feedback.

På kliniskt träningscentrum kommer vi ombytta och följer alltid basala hygienrutiner och klädregler. Vi har fokus på reell träning och personcentrerad vård. 

Fråga oss gärna om råd - vi är måna om att skräddarsy en lösning som möter ditt behov!

Öppettider

Kliniskt träningscentrum är öppet under kontorstid, det vill säga kl 8-17. Övriga tider enligt överenskommelse. Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 0470 58 2631
E-post: Det här är en e-postadress 

Hitta hit

Kliniskt träningscentrum finns på plan 3 i hus D på Centrallasarettet Växjö och på plan 7 på Ljungby Lasarett.

Bokningar

Lokaler och utrustning bokas:

I Växjö via mail till Det här är en e-postadress

I Ljungby via EZbooking

I EZbooking kan ni se om det finns lediga tider både för Växjö och Ljungby
Om ni behöver hjälp med iordningställande av träningsrum eller med utrustning hör då av er till KTC i god tid innan ni har er utbildning.
Du som bokat lokalerna är ansvarig och kontaktperson för bokningen. Det är ofta nödvändigt att möblera om rummen. Du som bokare är ansvarig att rummen återställs vid dagens slut.
Kom ihåg att fika bokas separat via Weblord.

Om du beställt utrustning till din avdelning/verksamhet:
Transport av utrustningen bokas via Weblord - glöm inte skriva i vart de skall hämta och lämna. Även nummer på rum och koder till dörrar där utrustningen hämtas. Kontakta KTC på respektive sjukhus för mer information om detta.

Weblord

Anmälan till utbildningar: via länk på webbplatsen

Färdighetsträning: välkommen att droppa in när det passar dig.

Utbildningar på KTC

CEPS (Center for Education in Pediatric Simulator och Obstetrisk teamträning) är en gränsöverskridande mångprofessionell utbildning som syftar till att minska risker och komplikationer för en mycket känslig patientgrupp – nyfödda barn och dess mödrar.

Under utbildningen tränas deltagarna i att fatta beslut enligt medicinska riktlinjer både i vardagliga och akuta situationer. Utbildningen startar med en teoretisk introduktion och därefter följer olika scenarion där teamet får träna praktiskt.

Utbildningen finns som grund- och en fortsättningsutbildning.

Förkunskaper: läs och reflektera över de nationella riktlinjerna för obstetrik och neonatal HLR. Ceps

Förflyttningskunskap. 2-dagars grundutbildning i förflyttningskunskap (inkl lyftutbildning) för nyanställda. 

Utbildningen ger kunskap om hur man får en gynnsam belastning på kroppen vid datorarbete.

Vi går igenom hur man på ett lätt och skonsamt sätt förflyttar en tung patient, över 130 kg. Utbildningen består av teori och praktik.

Kursen är värdefull både för de som redan arbetar med simulatorer och de som ännu inte börjat. Tonvikt läggs bland annat på lärande, briefing, debriefing efter de olika träningsmomenten. Kursen har en teoretisk del och även praktisk scenarioträning med återkoppling på din roll som instruktör.

Information och anmälan

Utbildningen ger kunskaper och praktiska färdigheter för att kunna förflytta patienter med patientlyft, både mobil lyft och taklyft. Efter genomgången utbildning får deltagarna intyg på att de får hantera patientlyft inom Region Kronoberg.

Användandet av perifer venkateter, PVK, är en vanlig åtgärd i vården idag och tyvärr en källa till vårdrelaterade komplikationer i form av bland annat tromboflebiter och infektioner. Målet med utbildningen är att dels öka följsamhet till riktlinjerna för inläggning, användning och skötsel av PVK för all vårdpersonal dels för att minska risken att utsätta patienter för undvikbar vårdskada.

Workshop, 1 timmes genomgång och workshop av SVP och Picc-line.

Hemsidan för trauma, ATSS, Nationell traumateamutbildning, övning m.m. hittar du här:

 Trauma (öppnas i nytt fönster)

Berit Carlsson

Koordinator

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 26 31

Kerstin Cesar

Utbildningsledare/ProACT-koordinator

Ansvarig för Utvecklingsprogrammet för sjuksköterskor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 96 22

Senast uppdaterad: 12 maj 2022