En kvinna övar trauma på en docka som ligger på en brits.

Kliniskt träningscentrum, KTC

Kliniskt träningscentrum är en gemensam resurs och en öppen mötesplats där du som medarbetare har möjlighet att träna enkla, men också mer komplicerade medicinska situationer och tillstånd tillsammans i team.

På kliniskt träningscentrum finns det möjlighet för såväl individuell färdighetsträning som scenarioträning för team. För detta erbjuder vi ändamålsenliga lokaler som kan anpassas efter ert önskemål och behov. Vi har också instruktörer som har utbildats i medicinsk simulering och teamarbete.

Kliniskt träningscentrum har ett stort utbud av utrustning och material som är bokningsbart. I mån av tid kan vi också hjälpa till att förbereda och iordningställa så att ni kan fokusera på övningen. I lokalerna finns möjlighet att filma samt att i efterhand gå igenom övningar och ge feedback.

På kliniskt träningscentrum kommer vi ombytta och följer alltid basala hygienrutiner och klädregler. Vi har fokus på reell träning och personcentrerad vård. 

Fråga oss gärna om råd - vi är måna om att skräddarsy en lösning som möter ditt behov!

Öppettider

Kliniskt träningscentrum är öppet under kontorstid, det vill säga kl 8-17. Övriga tider enligt överenskommelse. Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 0470 58 2631
E-post: ktc@kronoberg.se 

Hitta hit

Kliniskt träningscentrum finns på plan 3 i hus D på Centrallasarettet Växjö och på plan 7 på Ljungby Lasarett.

Bokningar

Lokaler och utrustning bokas:

I EZbooking kan du se om det finns lediga tider både för Växjö och Ljungby. Om du behöver hjälp med iordningställande av träningsrum eller med utrustning hör av dig till KTC i god tid innan utbildningen.

Du som bokat lokalerna är ansvarig och kontaktperson för bokningen. Det är ofta nödvändigt att möblera om rummen. Du som bokare är ansvarig att rummen återställs vid dagens slut.

Kom ihåg att fika bokas separat via Weblord.

Beställning av utrustning till din avdelning/verksamhet

Transport av utrustningen bokas via Weblord - glöm inte skriva i vart de ska hämta och lämna. Även nummer på rum och koder till dörrar där utrustningen hämtas. Kontakta KTC på respektive sjukhus för mer information om detta.

Weblord (intern länk), öppnas i nytt fönster

Anmälan till utbildningar: via länk på webbplatsen

Färdighetsträning: välkommen att droppa in när det passar dig.

Utbildningar på KTC

CEPS (Center for Education in Pediatric Simulator och Obstetrisk teamträning) är en gränsöverskridande mångprofessionell utbildning som syftar till att minska risker och komplikationer för en mycket känslig patientgrupp – nyfödda barn och dess mödrar.

Under utbildningen tränas deltagarna i att fatta beslut enligt medicinska riktlinjer både i vardagliga och akuta situationer. Utbildningen startar med en teoretisk introduktion och därefter följer olika scenarion där teamet får träna praktiskt.

Utbildningen finns som grund- och en fortsättningsutbildning.

Förkunskaper: läs och reflektera över de nationella riktlinjerna för obstetrik och neonatal HLR. Ceps

1-2 dagars grundutbildning i förflyttningskunskap (inkl lyftutbildning).

Repetitionsutbildningar i förflyttningskunskap.

Utbildning i patientlyft – utbildningen ger kunskaper och praktiska färdigheter för att kunna förflytta patienter med patientlyft, både med mobil lyft och med taklyft. Efter genomgången och godkänd utbildning får deltagarna ett lyftcertifikat som visar att de får hantera patientlyft inom Region Kronoberg.

Användandet av perifer venkateter, PVK, är en vanlig åtgärd i vården idag och tyvärr en källa till vårdrelaterade komplikationer i form av bland annat tromboflebiter och infektioner. Målet med utbildningen är att dels öka följsamhet till riktlinjerna för inläggning, användning och skötsel av PVK för all vårdpersonal dels för att minska risken att utsätta patienter för undvikbar vårdskada.

Workshop, 1 timmes genomgång och workshop av SVP och Picc-line.

Hemsidan för trauma, ATSS, Nationell traumateamutbildning, övning m.m. hittar du här:

 Trauma (öppnas i nytt fönster)

Berit Carlsson
Koordinator
Kerstin Cesar
Utbildningsledare/ProACT-koordinator

Ansvarig för Utvecklingsprogrammet för sjuksköterskor

Senast uppdaterad: 15 november 2022