FoU Kronoberg

FoU Kronoberg är en del i regionens verksamhet för kontinuerlig kunskapsutveckling. Vi kan bistå med råd och stöd i forsknings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet i regionen.

Medarbetarna på FoU Kronoberg är forskningsmeriterade och bedriver även egen forskning.

Region Kronoberg har tillsammans med Linnéuniversitetet en samarbetsöverenskommelse (utvidgning av samarbetsavtal) med syfte att stärka parternas intressen för kunskapsutveckling inom hälsa och vård.

Det engelska namnet på FoU Kronoberg "Department of Research and Development, Region Kronoberg". Adress: PO Box 1223, SE-351 12 VÄXJÖ, Sweden.

Forskningsetik

Metodhandledning 

FORSS-kurs 2021-2022

Är du intresserad av forskning? Denna kurs passar dig som är eller har tankar om att bli doktorand. Nu kan du söka regional kurs i forskningsmetodik. (Vetenskapsmetodik, forsknings- och bioetik 16 hp). 

Ansokningsblankett.docx, öppnas i nytt fönster
Infobroschyr.pdf, öppnas i nytt fönster

Workshop/skrivarstuga

För att vetenskapliga rådet ska kunna följa de granskningsmallar som finns i Researchweb vid bedömning av ansökningar om FoU-medel är det viktigt att ansökningarna följer formalia med tydligt syfte m.m. 

För att  ansökningar inte ska falla på detta så erbjuds en workshop/skrivarstuga, för att tillsammans diskutera ansökningsförfarandet.

Tid: 11 februari kl. 14-16 

Inbjudan Workshop, skrivarstuga 2021-02-11.pdf

Anmälan senast 7 februari (fyll i anmälningsformulär i esMaker)

Skype-länk skickas senare.

Nätverksträff för forskningsintresserade

Tid: Tisdagen den 9 februari kl. 13-15.

Plats: Skype-länk skickas senare.

Program:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Inbjuden gäst – Ingrid Edvardsson Aurin – som berättar om metodkurs FORSS, som brörjar hösten 2021.

Inbjudan nätverket forskningsintresserade 2021-02-09.pdf, öppnas i nytt fönster

 

Carina Elmqvist

Forskningschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470592281, 046767259676

Diabetes

Diabetes. Medförfattare: Eva Melin, Maria
Thunander

Studentlitteratur

 

 

 

 

 

Barn & unga i utsatta livssituationer – 
perspektiv från forskning och praktik.

Medförfattare: Karin Pernebo.

Boken kan beställas:

Adlibris

 

 

 

Lästips: (O)jämställdhet i hälsa och vård. En sammanfattning. SKL 2019.

SKL_ojamstalldhet-i-halsa-och-vard_S5_webb.pdf

 

Akut omhändertagande av trauma
–  på skadeplats och akutmottagning.

Rev. upplaga 2019. Redaktörer Carina Elmqvist och Sofia Amerud Österberg.
Boken kan beställas:

Studentlitteratur

 

 

 

Aktivitet & relation. Mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Medförfattare Birgitta Gunnarsson.
Boken kan beställas:

Studentlitteratur

Pågående forskning

Senast uppdaterad: 18 januari 2021