FoU Kronoberg

FoU Kronoberg är en del i regionens verksamhet för kontinuerlig kunskapsutveckling. Vi kan bistå med råd och stöd i forsknings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet i regionen.

Medarbetarna på FoU Kronoberg är forskningsmeriterade och bedriver även egen forskning.

Region Kronoberg har tillsammans med Linnéuniversitetet en samarbetsöverenskommelse (utvidgning av samarbetsavtal) med syfte att stärka parternas intressen för kunskapsutveckling inom hälsa och vård.

Det engelska namnet på FoU Kronoberg "Department of Research and Development, Region Kronoberg". Adress: PO Box 1223, SE-351 12 VÄXJÖ, Sweden.

Forskningsetik

Metodhandledning

Forskningsplan _popversion_2018-2027.pdf

Save the date 23 maj

Hur mår våra barn och ungdomar? Och hur kan vi förebygga och stödja vid ohälsa?  

Region Kronoberg bjuder in till en heldag kring ungas hälsa. Resultatet från den sjunde enkätundersökningen om Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor redovisas och vi arrangerar workshop kring fortsatta arbetet med ungdomars psykiska hälsa.

Välkommen till Konserthuset i Växjö.

Läs inbjudan.pdf

Utlysning doktorand 

Doktorand med del av tid kan sökas inom FoUU:s enheter Allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK) och FoU Kronoberg. 

Målgrupp: anställda inom Region Kronoberg eller verksamhet inom Vårdval Kronoberg.

Läs utlysningen, pdf, öppnas i nytt fönster

Digital ansökan senast 2022-05-31 (följ länken till  ansökningsformuläret) 

Externa studieförfrågningar

Region Kronoberg har i linje med de nationella satsningarna ambitionen att vara en attraktiv region för såväl internt som externt drivna forskningsstudier.

Regionen vill också ta tillvara invånarnas/patienternas och medarbetarnas engagemang för forskning och kunskapsutveckling.

Förfrågningar om medverkan i externa forskningsstudier har ökat de senaste åren och rutiner finns nu för handläggning och beslut om medverkan. Fullständig förfrågan/ansökan krävs för snabb handläggning och beslut.

Externa forskningsstudier

Carina Elmqvist

Forskningschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-59 22 81, 0767-25 96 76

Diabetes

Diabetes. Medförfattare: Eva Melin, Maria
Thunander

Studentlitteratur

 

 

 

 

 

Barn & unga i utsatta livssituationer – 
perspektiv från forskning och praktik.

Medförfattare: Karin Pernebo.

Boken kan beställas:

Adlibris

 

 

 

Lästips: (O)jämställdhet i hälsa och vård. En sammanfattning. SKL 2019.

SKL_ojamstalldhet-i-halsa-och-vard_S5_webb.pdf

 

Akut omhändertagande av trauma
–  på skadeplats och akutmottagning.

Rev. upplaga 2019. Redaktörer Carina Elmqvist och Sofia Almerud Österberg.
Boken kan beställas:

Studentlitteratur

 

 

 

Aktivitet & relation. Mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Medförfattare Birgitta Gunnarsson.
Boken kan beställas:

Studentlitteratur

Pågående forskning

Senast uppdaterad: 11 maj 2022