FoU Kronoberg

FoU Kronoberg är en del i regionens verksamhet för kontinuerlig kunskapsutveckling. Vi kan bistå med råd och stöd i forsknings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet i regionen.

Medarbetarna på FoU Kronoberg är forskningsmeriterade och bedriver även egen forskning.

Region Kronoberg har tillsammans med Linnéuniversitetet en samarbetsöverenskommelse (utvidgning av samarbetsavtal) med syfte att stärka parternas intressen för kunskapsutveckling inom hälsa och vård.

Det engelska namnet på FoU Kronoberg "Department of Research and Development, Region Kronoberg". Adress: PO Box 1223, SE-351 12 VÄXJÖ, Sweden.

Forskningsetik

Metodhandledning

Forskningsplan 2018-2027, pdf, öppnas i nytt fönster

Kalender

okt 06

Statistikföreläsning: Excels pivottabeller

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Digitalt via Teams

Del 2 i höstens digitala föreläsningsserie i statistik. Föreläsare är Robert Lundqvist, statistiker i Region Norrbotten som nu erbjuder utbildningarna för Region Kronoberg i ett samarbete. Andra utbil...

okt 11

Spikning avhandling

Tid: 09:30 - 10:00

Plats: Fikarummet, FoU Kronoberg

Erika Cloodt spikar sin avhandling: Knee contracture in children wtih cerebral palsy Välkommen!

Kontakt

Carina Elmqvist

Forskningschef

Diabetes

Diabetes. Medförfattare: Eva Melin, Maria
Thunander

Studentlitteratur

 

 

 

 

 

Barn & unga i utsatta livssituationer – 
perspektiv från forskning och praktik.

Medförfattare: Karin Pernebo.

Boken kan beställas:

Adlibris

 

 

 

Lästips: (O)jämställdhet i hälsa och vård. En sammanfattning. SKL 2019.

SKL ojamstalldhet i hälsa och vård.pdf

 

Akut omhändertagande av trauma
–  på skadeplats och akutmottagning.

Rev. upplaga 2019. Redaktörer Carina Elmqvist och Sofia Almerud Österberg.
Boken kan beställas:

Studentlitteratur

 

 

 

Aktivitet & relation. Mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Medförfattare Birgitta Gunnarsson.
Boken kan beställas:

Studentlitteratur

Senast uppdaterad: 23 juni 2022