Allmänmedicinskt kunskapscentrum

Primärvårdens resurs för forskning, utbildning och kvalitetsutveckling.

För att säkerställa att invånarna ska få en så ändamålsenlig, kvalitetssäker och effektiv vård som möjligt leder vi arbetet för att dagens primärvård ska utgöra navet i den nya nära vården.

Allmänmedicinskt kunskapscentrum, AMK, ingår i FoUU och är ett gemensamt forum för hela länets primärvård oavsett utförare.

Vi bidrar med expertkompetens vid utformning och uppdatering av regelverket för Vårdval Kronoberg - Primärvård.

Vi driver, utifrån ett helhetsperspektiv, primärvårdens utveckling och vilar i huvudsak på tre ben:

 • Utbildning och fortbildning
 • Utveckling av den nära vårdens utformning och innehåll
 • Forskning

Exempelvis stödjer AMK de kvalitetsarbeten som genomförs på länets vårdcentraler.

Sammanställning av patientnära medicinskt kvalitetsarbete 2019. pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanställning av patientnära medicinsk kvalitetsutveckling 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

AMK ansvarar även för det medicinska utdataverktyget Medrave samt kunskapsverktyget Medibas för primärvården inom Region Kronoberg.

Logga in i Medrave

Observera att din dator måste vara kopplat till Region Kronobergs nät. Sätt i SITHS-kortet i datorn innan du klickar på länken. Om du får upp två olika certifikat ska du välja det nedre.

Roland Olofsson-Dolk

Verksamhetschef och Medicinsk rådgivare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470588000, 046767259625

Lisa Öberg

Forskningssekreterare

Allmänmedicinskt kunskapscentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress

Kontakt

Charlotte Post Sennehed

Utvecklingsledare, dr med vet, leg. fysioterapeut

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470586500, 046720831297

Gabriella Widlund

Psykolog

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0720-83 19 52

Elin Lundqvist

Beteendevetare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-84 46 35

Marianne Wirdmo

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 68 30, 0709-84 44 15

Viktor Carlsson

Psykolog, klinisk lektor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046720831953

Hans Thulesius

FoU-handledare, professor i allmänmedicin, Linnéuniversitetet

Undervisar, handleder och forskar framför allt om cancer, kognitiv diagnostik och grundad teori.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 97

Mattias Rööst

FoU-handledare, med.dr

Specialist i allmänmedicin, forskar om mödravård i låginkomstländer och förlossningskomplikationer bland invandrare i Sverige.

 • Telefon: 0472-38 92 00, 0470-38 92 16

Maria Boström

Verksamhetsutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 75 15

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020