Allmänmedicinskt kunskapscentrum

Primärvårdens resurs för forskning, utbildning och kvalitetsutveckling.

För att säkerställa att invånarna ska få en så ändamålsenlig, kvalitetssäker och effektiv vård som möjligt leder vi arbetet för att dagens primärvård ska utgöra navet i den nya nära vården.

Allmänmedicinskt kunskapscentrum, AMK, är ett gemensamt forum för hela länets primärvård oavsett utförare.

Vi bidrar med expertkompetens vid utformning och uppdatering av regelverket för Vårdval Kronoberg - Primärvård.

Vi driver, utifrån ett helhetsperspektiv, primärvårdens utveckling och vilar i huvudsak på tre ben:

  • Utbildning och fortbildning
  • Utveckling av den nära vårdens utformning och innehåll
  • Forskning

Exempelvis stödjer AMK de kvalitetsarbeten som genomförs på länets vårdcentraler.

Sammanställning av patientnära medicinskt kvalitetsarbete 2021. pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanställning av patientnära medicinskt kvalitetsarbete 2020. pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanställning av patientnära medicinskt kvalitetsarbete 2019. pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanställning av patientnära medicinsk kvalitetsutveckling 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

AMK ansvarar även för det medicinska utdataverktyget Medrave samt kunskapsverktyget Medibas för primärvården inom Region Kronoberg.

Logga in i Medrave och Medrave BHV, öppnas i nytt fönster

 

Observera att din dator måste vara kopplat till Region Kronobergs nät. Sätt i SITHS-kortet i datorn innan du klickar på länken. Om du får upp två olika certifikat ska du välja det nedre.

Kontakt

Roland Olofsson-Dolk

Verksamhetschef och Medicinsk rådgivare

Lisa Öberg

Verksamhetsutvecklare

Allmänmedicinskt kunskapscentrum

Gabriella Widlund
Psykolog

Resursperson psykisk ohälsa

Elin Lundqvist
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Resursperson psykisk ohälsa

Viktor Carlsson
Psykolog, klinisk lektor

Maria Boström

Verksamhetsutvecklare

Resursperson sår

Cecilia Andersen

Diabetessköterska

Resursperson diabetes

Marianne Wirdmo

Specialistsjuksköterska psykiatri och demensvård
Mattias Rööst
FoU-handledare, med.dr

Specialist i allmänmedicin. Handleder och forskar framförallt om diagnostik och konsultation i en allmänmedicinsk kontext.

Hans Thulesius
FoU-handledare, professor i allmänmedicin, Linnéuniversitetet

Undervisar, handleder och forskar framför allt om cancer, kognitiv diagnostik och grundad teori.

Åse Magnusson
Forskningssekreterare
Jon Pallon
FoU-handledare, med. dr.Specialist i allmänmedicin

Senast uppdaterad: 10 januari 2023