Allmänmedicinskt kunskapscentrum

Primärvårdens resurs för forskning, utbildning och kvalitetsutveckling.

För att säkerställa att invånarna ska få en så ändamålsenlig, kvalitetssäker och effektiv vård som möjligt leder vi arbetet för att dagens primärvård ska utgöra navet i den nya nära vården.

Allmänmedicinskt kunskapscentrum, AMK, ingår i FoUU och är ett gemensamt forum för hela länets primärvård oavsett utförare.

Vi bidrar med expertkompetens vid utformning och uppdatering av regelverket för Vårdval Kronoberg - Primärvård.

Vi driver, utifrån ett helhetsperspektiv, primärvårdens utveckling och vilar i huvudsak på tre ben:

 • Utbildning och fortbildning
 • Utveckling av den nära vårdens utformning och innehåll
 • Forskning

Exempelvis stödjer AMK de kvalitetsarbeten som genomförs på länets vårdcentraler.

Sammanställning av patientnära medicinskt kvalitetsarbete 2021. pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanställning av patientnära medicinskt kvalitetsarbete 2020. pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanställning av patientnära medicinskt kvalitetsarbete 2019. pdf, öppnas i nytt fönster

Sammanställning av patientnära medicinsk kvalitetsutveckling 2018, pdf, öppnas i nytt fönster

AMK ansvarar även för det medicinska utdataverktyget Medrave samt kunskapsverktyget Medibas för primärvården inom Region Kronoberg.

Logga in i Medrave, öppnas i nytt fönster

Observera att din dator måste vara kopplat till Region Kronobergs nät. Sätt i SITHS-kortet i datorn innan du klickar på länken. Om du får upp två olika certifikat ska du välja det nedre.

Kontakt

Roland Olofsson-Dolk

Verksamhetschef och Medicinsk rådgivare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 80 00, 0767-25 96 25

Lisa Öberg

Verksamhetsutvecklare

Allmänmedicinskt kunskapscentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0733-47 79 20

Charlotte Post Sennehed

Utvecklingsledare, dr med vet, leg. fysioterapeut

Resursperson rörelseorganens sjukdomar

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-59 22 87

Gabriella Widlund

Psykolog

Resursperson psykisk ohälsa

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0720-83 19 52

Elin Lundqvist

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Resursperson psykisk ohälsa - Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0709-84 46 35

Viktor Carlsson

Psykolog, klinisk lektor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0720-83 19 53

Maria Boström

Verksamhetsutvecklare

Resursperson sår

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 75 15

Cecilia Andersen

Diabetessköterska

Resursperson diabetes

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0790-67 54 03

Marianne Wirdmo

Specialistsjuksköterska psykiatri och demensvård

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 68 30, 0709-84 44 15

Mattias Rööst

FoU-handledare, med.dr

Specialist i allmänmedicin. Handleder och forskar framförallt om diagnostik och konsultation i en allmänmedicinsk kontext.

 • E-post: Det här är en e-postadress

Hans Thulesius

FoU-handledare, professor i allmänmedicin, Linnéuniversitetet

Undervisar, handleder och forskar framför allt om cancer, kognitiv diagnostik och grundad teori.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 63 97

Jon Pallon

FoU-handledare, med. dr.Specialist i allmänmedicin

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 97 52, 0790-67 51 77

Senast uppdaterad: 25 mars 2022