1177 Personalverktyg

Ärendetyper är tjänster mottagningen erbjuder invånaren via 1177. Samma tjänster som tillhandahålls per telefon eller brev ska också erbjudas via mottagningens e-tjänster (ärendetyper).

Ärendetyperna administreras av personal på VIS efter beställning från verksamheten via IT-portalen. 

  • Beställningar av nya och förändrade ärendetyper ska göras till VIS via IT-portalen.
  • Behörigheter hanteras av Lokal administratör.
  • Om mottagningen inte har en Lokal administratör sedan tidigare, lägg supportärende till vårdinformationssystem på IT-portalen 

IT-portalen (intern länk), öppnas i nytt fönster

Ärendena som kommer in till mottagningen tas emot av en Ärendemottagare och hanteras av en Ärendehanterare. Behörigheter tilldelas av den som är Lokal administratör på mottagningen. 

Lokal administratör

  • Minst två per mottagning.
  • Hanterar behörighet på mottagningen.
  • Om mottagningen inte har en Lokal administratör sedan tidigare, lägg supportärende till vårdinformationssystem på IT-portalen (länk).

Ärendemottagare och ärendehanterare

Alla användare ska vara både ärendemottagare och ärendehanterare, behörighet tilldelas av Lokal administratör.

 

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022