Journalen

Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Invånarna når tjänsten via 1177.se efter inloggning med e-legitimation.

Vem kan läsa journalen via nätet?

Invånare som är 16 år eller äldre, om man har ett svenskt personnummer och en e-legitimation. Vårdnadshavare kan läsa barns journal om barnet är yngre än 13 år. För barn 13–15 år kan varken vårdnadshavare eller barnet själv se sin journal.

Mer om att läsa journalen via nätet, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Kan invånare med reservnummer läsa sin journal via nätet?

Nej. Invånare med reservnummer eller samordningsnummer kan inte logga in på 1177.

Mer om inloggning, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Går det att logga in och läsa journalen på någon som är avliden?

Nej. Vid varje inloggning görs en slagning mot Skatteverket. Är invånaren registrerad som avliden inaktiveras kontot och ingen kan logga in.

Visas journalinformation från alla enheter i Region Kronoberg?

Nej. Enheterna Barnahus, Rättspsykiatrin och Ekeliden är undantagna från publicering till journalen via nätet.

Vad händer om journaltext ändras i Cosmic, visas det för invånaren?

Ja. Det som visas i löpande journaltext i Cosmic visas också för invånaren. För ett omsignerat sökord visas den senaste versionen. Det blir ingen uppdatering på datum eller annan information om att uppgiften är ändrad, texten byts bara ut och speglar det som visas i Cosmic.

Visas blanketter eller referenser på i journalen via nätet?

Nej. Blanketter visas inte i journalen via nätet, det lämnar inga spår alls att en blankett är skriven.

Visas dokument som är inskannat till Cosmic i journalen via nätet?

Nej. Skannat dokument visas inte i journalen via nätet men det sökord som är skannat till visas. Text skriven på sökordet visas, skrivs ingen text visas det aktuella sökordet tomt.

Dölja journaltext på 1177

Allt som dokumenteras i anteckningsmallen ”Våldsutsatthet” både gällande text, koder och bifogade dokument undantas från publicering till patientens journal på 1177. Sökordet ”Tredje person” är också dolt och kan läggas till i valfri mall om man behöver dokumentera om tredje person. Viktigt att tänka på att uppgifter som vårdkontakt, provtagning och röntgensvar m.m. inte kan döljas. Dessa uppgifter visas i journalen tillsammans med beställande enhet och på så vis röjs uppgifter om besöket och var patienten befinner sig även om själva anteckningen inte visas.

Mer om dokumentation för våldsutsatta personer, pdf, öppnas i nytt fönster

Kan barn mellan 13 och 15 år eller dess vårdnadshavare få tillgång till Journalen?

I undantagsfall kan barnet själv eller dess vårdnadshavare få tillgång till delar eller hela journalen. Det är verksamhetschefen tillsammans med barnet på den aktuella mottagningen som beslutar om att ge tillgång till journalen. Verksamhetschefen kan även fatta beslutet på egen hand utifrån barnets medicinska status. Blankett finns i Cosmic och skickas in till VIS-supporten.

Vad gäller för barn 16–18 år där tillgång till journalen för vårdnadshavare behöver ges?

Från 16 år har barnet själv tillgång till sin journal efter inloggning med e-legitimation, det går då inte att ge vårdnadshavare tillgång. Det pågår diskussioner på Inera om det ska kunna hanteras i framtiden.

Vad händer med en förseglad journal när barnet fyller 16 år?

För att barnet ska kunna se sin journal måste en blankett skickas in om att försegling ska brytas, annars kommer förseglingen ligga kvar. Blankett finns i Cosmic.

Om man låser ett barn inloggning till 1177, kommer då föräldrarna åt barnets journal?

Ja. När 1177-kontot är låst påverkar det endast möjligheten att logga in på 1177. Det förhindrar alltså att någon kan logga in på barnets 1177-konto och se startsidan där bokade tider och vårdval visas. Observera att barnets journal nås via vårdnadshavarens inloggning/journal vy och påverkas därför inte av att inloggningen på 1177 är låst för barnet.

Mer om e-tjänster med åldersgräns, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Kan vårdnadshavare se journalinformation om barnet eller vårdnadshavaren har skyddade personuppgifter?

Nej. Vid varje inloggning görs en slagning mot Skatteverket. Om barnet eller vårdnadshavaren har skyddade personuppgifter finns ingen ombudskoppling i e-tjänsterna.

Gäller både vid skyddad folkbokföring och sekretessmarkering. (Markeras vid båda alternativen med svartrandig bakgrund och texten Skyddade personuppgifter i patientlisten i Cosmic)

Om barn eller vårdnadshavare har skyddade personuppgifter ska vi ändå skicka in blankett för att försegla journalen?

Ja. Vi har som rutin att ändå försegla journalen eftersom när barnet inte längre har skyddade personuppgifter öppnas ombudsfunktionen automatiskt upp och vårdnadshavaren kommer då åt journalen om den inte är förseglad.

Kan vuxna som har skyddade personuppgifter läsa sin egen journal och se sin journalinformation på 1177?

Ja detta visas precis på samma sätt som för de som inte har skyddade personuppgifter. Enda skillnaden är att man inte kan agera ombud för sitt barn.

Kan en vårdnadshavare läsa sitt barns journal?

Ja. Vårdnadshavare har automatiskt tillgång till sitt barns journal fram tills att barnet fyller 13 år.

Hur når en vårdnadshavare sitt barns journal på 1177?

Vårdnadshavaren når barnets journal via sin egen journal under rubriken Växla journal där de barn man är vårdnadshavare för presenteras.

Mer om att läsa barns journal, 1177.se, öppnas i nytt fönster

Blockera vårdnadshavares tillgång till barns journal

Vad innebär det när en vårdnadshavare är blockerad?

Vårdnadshavaren har inte längre direktåtkomst till barnets journal och kan inte heller agera ombud för barnet på 1177.se. Ombudskopplingen mellan vårdnadshavare och barn bryts. Blockeringen gäller för hela Sverige.

Notera att vårdnadsrätt enbart kan blockeras för barn yngre än 13 år.

Om en vårdnadshavare blockeras tillgång på 1177, blockeras per automatik även den andre vårdnadshavaren?

Nej vårdnadshavare blockeras per personnummer.

Vad gäller för avseende vårddokumentation för våldsutsatta personer?

Se beslutad rutin.

Vårddokumentation för våldsutsatta personer, pdf, öppnas i nytt fönster

Kan invånaren själv försegla sin journal?

Ja. Från och med 16 års ålder kan invånaren själv försegla sin journal via inloggat läge i Journalen.

Kan en region bryta en försegling som är utförd av annan region?

Nej. Det är alltid den region som har förseglat som också ska bryta förseglingen.

Kan invånaren själv bryta förseglingen?

Nej. Invånaren kan inte själv bryta sin försegling även om de själva förseglat den. Nationella supporten kan inte heller bryta försegling. Kontakt måste tas med vårdcentral eller sjukhusmottagning. Vårdpersonalen ska säkerställa att det är individens egen vilja och att det inte föreligger något hot, de skickar därefter in en beställning till VIS-supporten

Kan invånaren skriva ut sina journaluppgifter från journalen via nätet?

Ja. Det går att filtrera fram det man vill skriva ut per rubrik och datum.

Kommer personnumret med på utskriften?

Ja. Personnumret kommer med på varje sida vid utskrift, det gäller för all information, t. ex. anteckningar, provsvar och vaccinationer.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022